Cập nhật ngày: Ngày 10 tháng 1 năm 2013

Chúng tôi cam kết chắc chắn bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân của quý vị. Chính sách quyền riêng tư (“Chính sách Quyền riêng tư) áp dụng cho Trang web www.sfhp.org (“Trang web”) được tạo và duy trì bởi San Francisco Health Plan và tạo thông báo cho quý vị về thực hành quyền riêng tư của chúng tôi. Đối với những mục đích của Chính sách Quyền riêng tư, các thuật ngữ “SFHP”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” là đề cập đến San Francisco Health Plan và các chi nhánh của SFHP.

Chúng tôi đã thiết lập Chính sách Quyền riêng tư để cho quý vị biết các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ những lần truy cập vào Trang web của quý vị, lý do chúng tôi thu thập thông tin của quý vị, mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và khi nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị.

Bằng cách đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của Trang web, quý vị chấp nhận những biện pháp thực hành được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý vị không đồng ý với những điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, thì vui lòng không sử dụng Trang web và thoát ra ngay.

1. Thông tin Cá nhân.

Khi quý vị đăng nhập vào Trang web và trao đổi với chúng tôi qua trang web của chúng tôi, chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về quý vị trừ khi quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Thông tin cá nhân (“Thông tin Cá nhân”) là mọi thông tin hoặc dữ liệu duy nhất đối với từng cá nhân như tên, số an sinh xã hội, địa chỉ, địa chỉ e-mail, ngày sinh, v.v… Các phần của Trang web có thể cho phép quý vị cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân để phân phối tài liệu theo yêu cầu, các sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị, nộp khiếu nại, trả lời thắc mắc hoặc cho phép quý vị cập nhật thông tin. Ngoài ra, có thể cần phải đăng ký và thu thập Thông tin Cá nhân trong một số phần nhất định của Trang web mà trong đó quý vị cung cấp thông tin đó một cách cụ thể và có ý thức (ví dụ: đăng ký mua, đề nghị hoặc yêu cầu dịch vụ khách hàng).

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân.

Thông tin Cá nhân chỉ được sử dụng như mô tả ở đây. Chúng tôi không bán, cấp phép, truyền hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi ra ngoài San Francisco Health Plan trừ khi cho những mục đích điều trị, thanh toán, hoạt động chăm sóc sức khỏe, liên lạc với quý vị, với các đại lý có hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động của San Francisco Health Plan hoặc khi pháp luật yêu cầu và những lần tiết lộ Thông tin Cá nhân đó được thực hiện trong phạm vi những tham số của luật và quy định hiện hành. Vui lòng tham khảo phần 14 “Thông báo Thực Hành bảo vệ Quyền riêng tư về Thông tin Sức khỏe” để có giải thích chi tiết hơn về việc sử dụng có giới hạn Thông tin Cá nhân của quý vị. Mọi việc sử dụng khác về Thông tin Cá nhân của quý vị không được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư đều cần phải có sự cho phép của quý vị.

3. Thông tin Ẩn danh.

Qua việc sử dụng Trang web của quý vị, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cụ thể không nhận diện cá nhân quý vị (“Thông tin Ẩn danh”). Nhìn chung, thông tin này được thu thập qua “dữ liệu lưu lượng truy cập” và có thể liên quan đến việc sử dụng “Cookie”, “Địa chỉ IP” hoặc những mã số dạng số khác được sử dụng để nhận diện máy vi tính.

4. Sử dụng Thông tin Ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Ẩn danh để giúp xác định cách mọi người sử dụng các phần của trang web và ai là độc giả để chúng tôi có thể cải tiến Trang web và bảo đảm trang web hấp dẫn hơn với càng nhiều độc giả càng tốt. Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin Ẩn danh để cung cấp thông tin “đánh giá” thống kê dưới dạng tích lũy cho các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác về cách người dùng sử dụng Trang web của chúng tôi nhìn chung. Chúng tôi cũng sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin Ẩn danh (hoặc những thông tin khác, ngoài Thông tin Cá nhân) theo bất kỳ cách nào khác mà chúng tôi thấy thích hợp hoặc cần thiết.

5. Các Chính sách cho Trẻ em Dưới 13 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ những người dưới 13 tuổi, mà không có sự cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của các em. Nếu chúng tôi biết rằng con quý vị đã gửi Thông tin Cá nhân và quý vị muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 547-7818. Trang web của chúng tôi được thiết kế cho người lớn. Trang web của chúng tôi không cố ý nhắm mục tiêu trẻ em dưới 13 tuổi. Trẻ em dưới 13 tuổi không được sử dụng Trang web của chúng tôi mà chưa có sự chấp thuận trước từ phụ huynh.

6. Cookie.

Chúng tôi có thể sử dụng Cookie để cung cấp một số dịch vụ trên Trang web của mình. “Cookie” là những phần thông tin mà trang web truyền đến ổ đĩa cứng của máy vi tính của quý vị để lưu. Cookie có thể giúp quý vị lướt web dễ dàng hơn bằng cách lưu mật khẩu, mua hàng và các ưu tiên của quý vị trong khi truy cập Trang web của chúng tôi. Sử dụng Cookie là tiêu chuẩn trong công nghiệp internet và nhiều trang web lớn sử dụng Cookie để cung cấp những tính năng hữu ích cho người dùng của họ. Bản thân Cookie không nhận diện người dùng, mặc dù chúng nhận diện máy vi tính của người dùng. Trang web của chúng tôi không bao giờ sử dụng Cookie để truy lục thông tin từ máy vi tính của quý vị mà ban đầu không được gửi trong Cookie. Trừ khi được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi không sử dụng thông tin được truyền qua Cookie cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào, cũng không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Địa chỉ Giao thức Internet.

Địa chỉ Giao thức Internet (“Địa chỉ IP”) là một số nhận diện tự động máy vi tính hoặc máy mà quý vị đang sử dụng để truy cập Internet. Các địa chỉ này giúp máy chủ của chúng tôi gửi đến quý vị những trang web mà quý vị muốn truy cập. Nó có thể tiết lộ máy chủ mà Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của quý vị sở hữu. Chúng tôi sử dụng Địa chỉ IP của quý vị để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ và hỗ trợ quản lý trang web của chúng tôi.

8. Phần mềm gián điệp.

Chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc cài đặt phần mềm gián điệp vào máy vi tính của quý vị hoặc sử dụng phần mềm gián điệp để truy lục thông tin từ máy vi tính của quý vị.

9. Đại lý bên Thứ ba.

Đôi khi chúng tôi sử dụng những đại lý bên thứ ba, công ty con, chi nhánh và công ty liên doanh thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi. Những cơ quan này có thể truy cập Thông tin Cá nhân cần thiết để thực hiện những chức năng của họ và bị ràng buộc theo hợp đồng phải duy trì tính bảo mật và an ninh của Thông tin Cá nhân đó. Họ bị hạn chế không sử dụng hoặc thay đổi dữ liệu này theo những cách không phải để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu cho Trang web này.

10. Những liên kết với các Trang web Khác.

Chính sách Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web San Francisco Health Plan, không áp dụng cho những Trang web của tổ chức hoặc công ty khác mà chúng tôi có thể liên kết. Những liên kết này bao gồm liên kết từ các nhà tài trợ, đối tác và những bên khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Những trang web khác này có thể gửi cookie của họ đến quý vị, thu thập dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của quý vị. Luôn phải lưu ý nơi quý vị kết thúc. Chúng tôi không có trách nhiệm cho những hành động và chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba và những Trang web khác. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc tuyên bố về quyền riêng tư đã đăng và điều khoản và điều kiện người dùng bất cứ khi nào tương tác với các Trang web khác.

11. Chính sách An ninh.

Tầm quan trọng của an ninh cho tất cả Thông tin Cá nhân có liên quan đến quý vị là quan trọng nhất với chúng tôi. Chúng tôi rất cẩn thận trong việc truyền an toàn thông tin của quý vị từ PC của quý vị đến máy chủ của chúng tôi. Thông tin Cá nhân thu thập từ Trang web của chúng tôi được lưu trong môi trường điều hành an toàn bí mật. Chúng tôi sử dụng tường lửa nội bộ (sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm) để ngăn người dùng không được phép truy cập thông tin qua mạng lưới máy vi tính của chúng tôi. Chúng tôi có những giải pháp an ninh thích hợp tại chỗ tại cơ sở thực tế của chúng tôi để bảo vệ tránh mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin chúng tôi đã thu thập từ quý vị tại địa điểm của chúng tôi.

Đối với giao dịch thanh toán trực tuyến, thông tin cung cấp cho chúng tôi được truyền bằng Bộ mã hóa giao thức bảo mật SSL (Secure Socket Layer). SSL là một hệ thống mã hóa đã được chứng minh cho phép trình duyệt của quý vị tự động mã hóa hoặc trộn dữ liệu trước khi quý vị gửi cho chúng tôi. Tuyệt đối không sử dụng những gì được tạo ra từ thông tin thanh toán từ giao dịch trên trang này và không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi được yêu cầu để xử lý thanh toán trực tuyến hoặc theo luật. Chúng tôi cũng bảo vệ thông tin bằng cách xếp thông tin này vào phần an ninh của những trang web chỉ được truy cập bởi một số nhân viên đủ tiêu chuẩn của San Francisco Health Plan. Tuy nhiên, thật không may, không có sự truyền tải dữ liệu qua internet nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của quý vị, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho những thông tin này. Thông tin nhận diện cá nhân chúng tôi thu thập về quý vị được lưu trữ trong máy chủ hạn chế truy cập. Chúng tôi sẽ duy trì sự bảo vệ an ninh của những máy chủ này và thông tin có thể nhận diện cá nhân của quý vị.

Chỉ có những nhân viên cần truy cập Thông tin Cá nhân của quý vị để làm công việc của họ mới được phép truy cập, mỗi người đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm chính sách quyền riêng tư và/hoặc an ninh của chúng tôi đều bị kỷ luật, kể cả khả năng bị thôi việc và truy tố dân sự và/hoặc hình sự.

Chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ và bảo mật tất cả thông tin được cung cấp tự nguyện cho chúng tôi qua Trang web này và xử lý thông tin đó với cùng sự cân nhắc và bảo mật như mọi thông tin được gửi cho chúng tôi bằng thư qua bưu điện Hoa Kỳ hoặc liên lạc bằng điện thoại. Tuy nhiên, bản chất của Internet, ngăn cản chúng tôi bảo đảm tính bảo mật của thông tin mà chúng tôi nhận được qua Trang web hoặc e-mail. Nếu muốn, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại theo số 1(415) 615-4500.

12. Trao đổi thông tin Với Trang web của Chúng tôi.

Nếu quý vị có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này, thực hành Trang web hoặc thao tác của quý vị với Trang web này, vui lòng liên lạc với:

San Francisco Health Plan
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119
info@sfhp.org

13. Những thay đổi với Chính sách Quyền riêng tư.

Đôi khi chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Quyền riêng tư này. Những thay đổi như vậy sẽ được đăng trên khu vực này của Trang web. Trách nhiệm của quý vị là kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư của Trang web mỗi lần quý vị sử dụng trang web này. Bằng cách liên tục sử dụng trang web này, quý vị đồng ý với mọi thay đổi với Chính sách Quyền riêng tư của Trang web của chúng tôi.

14. Thông báo về Thực hành bảo vệ Quyền riêng tư với Thông tin Sức khỏe.

San Francisco Health Plan, một tổ chức liên kết kinh doanh của Sở Y tế Công cộng, được pháp luật yêu cầu bảo vệ tính riêng tư thông tin sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng phải cho quý vị biết về những thực hành bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi làm để bảo vệ thông tin sức khỏe (PHI) của quý vị. PHI có nghĩa là “thông tin sức khỏe được bảo vệ” và sẽ được sử dụng trong phần còn lại của thông báo này.

SFHP sử dụng và chia sẻ PHI của tôi như thế nào?

SFHP lưu trữ hồ sơ liên quan đến sức khỏe về quý vị, bao gồm:

 • Thông tin đăng ký vào San Francisco Health Plan; và
 • Mọi thông tin cá nhân mà quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi như mô tả ở trên.

Chúng tôi sử dụng những thông tin này và chia sẻ nó với người khác cho những mục đích sau:

 • Điều trị. SFHP sử dụng PHI của quý vị để lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ PHI của quý vị với bệnh viện, y viện, bác sĩ và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác để giúp họ chăm sóc sức khỏe cho quý vị.
 • Thanh toán. SFHP sử dụng và chia sẻ PHI của quý vị để thanh toán cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận. Ví dụ: chúng tôi cho các nhà cung cấp dịch vụ biết rằng quý vị là hội viên của San Francisco Health Plan và thảo luận với họ về những dịch vụ được bao trả của quý vị.
 • Các hoạt động Chăm sóc Sức khỏe. SFHP sử dụng và chia sẻ PHI của quý vị, khi cần, để giúp chúng tôi với tư cách là nhà quản lý bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi sử dụng PHI của quý vị để cung cấp những nghiên cứu chất lượng cho Sở Y tế Công cộng.
 • Nhà thầu và Đại lý. Chúng tôi sẽ chia sẻ PHI với những nhà thầu và đại lý của chúng tôi là những người giúp chúng tôi trong những công việc được liệt kê ở trên. Chúng tôi sẽ yêu cầu phải có thỏa thuận bảo mật trước khi chia sẻ thông tin vì mục đích thanh toán hoặc kinh doanh. Ví dụ: những công ty cung cấp hoặc bảo trì dịch vụ máy vi tính của chúng tôi có thể truy cập PHI được vi tính hóa khi họ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Liên lạc với Quý vị. Chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để cung cấp lời nhắc nhở y tế hoặc thông tin tái đăng ký cho quý vị. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với quý vị về những dịch vụ sức khỏe khác.

Những người khác liên quan đến việc chăm sóc của tôi có thể nhận thông tin về tôi không?

Có, nếu chúng tôi thấy cần thiết, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho một người bạn hoặc thành viên gia đình của quý vị được ủy quyền có liên quan đến việc chăm sóc cho quý vị hoặc thanh toán cho việc chăm sóc đó. Điều này bao gồm trả lời cuộc gọi về sự hội đủ điều kiện của quý vị.

PHI có bao giờ được tiết lộ mà không có sự chấp thuận của tôi không?

Có, chúng tôi có thể chia sẻ PHI mà không có sự đồng ý của quý vị. PHI có thể được chia sẻ với các cơ quan chính phủ và những cơ quan khác khi có yêu cầu hoặc ủy quyền của luật pháp. Sau đây là danh sách những trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ PHI của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị:

 • Tiết lộ theo yêu cầu của luật tiểu bang hoặc liên bang.
 • Tiết lộ cho những cơ quan có trách nhiệm quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe, để kiểm toán, thanh tra hoặc điều tra; hoặc
 • Khi nhận lệnh của tòa án.

Có những trường hợp nào mà PHI của tôi không được tiết lộ hay không?

PHI của quý vị có thể được bảo vệ theo luật giới hạn hoặc ngăn cấm một số việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin. Ví dụ: có những giới hạn về việc chia sẻ PHI liên quan đến:

 • tình trạng HIV/AIDS,
 • điều trị sức khỏe tâm thần
 • người chậm phát triển và
 • điều trị cai nghiện rượu và ma túy.

Chúng tôi tuân thủ những giới hạn này trong việc sử dụng PHI của quý vị. Chúng tôi sẽ không cho phép người khác chia sẻ hoặc sử dụng PHI của quý vị mà không được sự đồng ý bằng văn bản của quý vị. Tuy nhiên, lưu ý rằng SFHP không lưu bất kỳ hồ sơ y tế nào.

Quyền Cá nhân của Quý vị

Tôi có quyền gì với tư cách là hội viên của San Francisco Health Plan?

Quý vị có những quyền sau:

 • Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc sử dụng và chia sẻ cụ thể PHI của quý vị. SFHP không bắt buộc phải đồng ý với bất kỳ giới hạn nào do hội viên yêu cầu.
 • Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi liên lạc với quý vị chỉ bằng văn bản hoặc tại địa chỉ khác, hộp thư bưu điện hoặc bằng điện thoại. Chúng tôi sẽ chấp nhận các yêu cầu khi cần thiết để bảo vệ sự riêng tư của quý vị.
 • Nếu quý vị tin rằng thông tin trong hồ sơ của chúng tôi là sai, thì quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi thay đổi thông tin đó. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của quý vị. Nếu yêu cầu của quý vị bị từ chối, thì quý vị có quyền nộp tờ khai lưu trong hồ sơ.
 • Quý vị có quyền nhận một báo cáo về sự chia sẻ bất thường PHI của quý vị mà chúng tôi đã thực hiện. Yêu cầu của quý vị có thể phải đợi đến 6 năm kể từ ngày quý vị yêu cầu. Có một số giới hạn. Ví dụ: chúng tôi không có hồ sơ lưu về:
 • thông tin đã được chia sẻ với sự chấp thuận của quý vị;
 • thông tin được chia sẻ cho các mục đích điều trị chăm sóc sức khỏe, kiểm tra việc thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc điều hành chương trình bảo hiểm sức khỏe của SFHP;
 • thông tin đã được chia sẻ với quý vị; và
 • những tiết lộ cụ thể khác.

Tôi có thể làm gì?

Quý vị có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của mình bằng cách gửi văn bản cho Viên chức bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê dưới đây. Để hỗ trợ yêu cầu của quý vị, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại được liệt kê dưới đây.

Tôi nộp đơn khiếu nại như thế nào nếu quyền riêng tư của tôi bị xâm phạm?

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại cho Viên chức bảo vệ Quyền riêng tư của chúng tôi. Quý vị phải cung cấp cho chúng tôi những sự việc cụ thể, bằng văn bản để hỗ trợ cho khiếu nại của quý vị. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại cho Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh.

SFHP sẽ không làm điều gì bất lợi cho quý vị trong việc nộp đơn khiếu nại bằng bất kỳ cách nào. Việc nộp đơn khiếu nại sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của những dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được với tư cách là hội viên của SFHP.

Liên lạc với SFHP tại:

San Francisco Health Plan, Viên chức bảo vệ Quyền riêng tư
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Liên lạc với Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh tại:

Secretary of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Địa chỉ gửi thư: 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201