Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal
Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến San Francisco Health Plan

 

Để liên lạc với chúng tôi, vui lòng chọn trong danh mục:

Đăng nhập Nhân viên SFHP:

  • Trên Hệ Điều hành Windows XP, tên người dùng phải là địa chỉ email đầy đủ của quý vị (ví dụ: JSmith@sfhp.org)
  • Để được hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gọi (415) 615-4411