Chào mừng đến với San Francisco Health Plan!

 

San Francisco Health Plan (SFHP) là chương trình bảo hiểm sức khỏe cộng đồng cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá hợp lý cho hơn 140.000 cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Hội viên được tiếp cận đầy đủ các loại dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe chuyên khoa, nhập viện, thuốc kê toa và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. SFHP được thiết kế bởi và cho các cư dân mà SFHP phục vụ và tự hào về năng lực phục vụ cho đa dạng dân cư bao gồm thiếu niên, người cao tuổi và người khuyết tật.

Chúng tôi được Thành phố và Hạt San Francisco tạo ra với một mục đích: cung cấp sự chăm sóc y tế chất lượng cao cho một số lượng lớn nhất có thể cư dân San Francisco có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời hỗ trợ các bác sĩ, y viện và bệnh viện công và cộng đồng của San Francisco. Hội viên của chúng tôi được chọn từ 3.400 bác sĩ chăm sóc chính và bác sĩ chuyên khoa, 9 bệnh viện và hơn 200+ tiệm thuốc tây – tất cả đều ở gần nơi hội viên sống hoặc làm việc.

Tổng quan về Chương trình của Chúng tôi

Chúng tôi mang đến 3 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe độc đáo cung cấp sự chăm sóc y tế, nha khoa và thị lực đầy đủ cho hội viên. Nếu là hội viên của San Francisco Health Plan, quý vị sẽ thuộc một trong 3 chương trình này.

Phúc lợi và hướng dẫn để nhận chăm sóc sức khỏe khác nhau tùy theo quý vị thuộc chương trình nào. Để nhận thông tin về phúc lợi chăm sóc sức khỏe của quý vị, hãy chọn một trong 3 chương trình dưới đây:

 

  Medi-Cal Logo

Healthy Kids HMO Logo

Healthy Workers HMO Logo

Nếu không chắc là quý vị thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe nào, hãy tham khảo thẻ hội viên San Francisco Health Plan của mình. Quý vị cũng có thể liên lạc với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi

Liên kết Nhanh