Những Câu hỏi Thường Gặp

 

Bác sĩ Chăm sóc Chính là ai (PCP)? Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) là bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế của quý vị. PCP của quý vị làm việc với quý vị để giúp gia đình quý vị luôn khỏe mạnh. Một PCP sẽ cung cấp mọi sự chăm sóc sức khỏe cơ bản cho gia đình quý vị, bao gồm:

 • Khám sức khỏe và những dịch vụ phòng ngừa như chủng ngừa (chích ngừa), đo thính lực và xét nghiệm
 • Chăm sóc khi quý vị bị bệnh hoặc tổn thương
 • Giúp giải quyết vấn đề sức khỏe đang mắc như suyễn, dị ứng hoặc tiểu đường

PCP cũng sẽ gửi (giới thiệu) quý vị đến bác sĩ chuyên khoa và sắp xếp chăm sóc tại bệnh viện nếu cần.

Khi quý vị nghĩ là mình cần chăm sóc y tế, hãy gọi cho PCP của mình trước, trừ trường hợp cấp cứu. PCP sẽ tư vấn cho quý vị những điều cần làm. PCP của quý vị túc trực 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Nếu quý vị cần chăm sóc, PCP của quý vị sẽ điều trị hoặc giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa hoặc sắp xếp nhập viện. Số điện thoại của PCP có trên thẻ hội viên của quý vị.

Ai có thể là một PCP?

PCP của quý vị có thể là:

 • Bác sĩ Nhi khoa: chăm sóc sức khỏe cho trẻ em
 • Bác sĩ Đa khoa: chăm sóc sức khỏe cho toàn gia đình
 • Bác sĩ Gia đình: chăm sóc sức khỏe cho toàn gia đình
 • Bác sĩ Nội khoa: chăm sóc sức khỏe cho người lớn
 • Bác sĩ Sản/Phụ khoa (OB/GYN): chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và thai phụ

Y tá, nhân viên y tá hộ sinh có chứng nhận và phụ tá bác sĩ cũng là những Bác sĩ Chăm sóc Chính, nếu họ làm việc với một bác sĩ của SFHP.

Các PCP làm việc ở đâu?

PCP của quý vị có thể làm việc tại:

 • Phòng mạch tư
 • Trung tâm Y tế
 • Y viện thuộc Bệnh viện
 • Trung tâm Y tế tiêu chuẩn liên bang
 • Cơ sở Dịch vụ Sức khỏe của Người Mỹ Bản xứ (Bệnh viện của Người da đỏ)

Nhóm Y khoa của PCP của Quý vị: Mỗi PCP và y viện trong SFHP là một phần của nhóm y khoa. Nhóm y khoa gồm nhiều bác sĩ và những chuyên gia y tế khác cùng làm việc với nhau. Mỗi nhóm y khoa làm việc với một bệnh viện cụ thể.

Khi chọn một PCP, quý vị cũng đang chọn những bác sĩ chuyên khoa trong nhóm y khoa của PCP đó và bệnh viện mà họ làm việc. PCP của quý vị sẽ giới thiệu quý vị đến các bác sĩ chuyên khoa để được chăm sóc chuyên khoa tốt nhất. Nếu phải đến bệnh viện, thì quý vị phải đến bệnh viện làm việc với nhóm y khoa của PCP này. PCP của quý vị sẽ xin phép trước cho sự chăm sóc sức khỏe chuyên khoa mà quý vị cần. Nếu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa mà không có sự cho phép trước từ PCP của mình, thì có thể không được SFHP bao trả. Tham khảo trang 30 của phần Bằng chứng Bảo hiểm để biết mô tả đầy đủ về quy trình xin phép trước. Nếu quý vị ưa thích một bác sĩ chuyên khoa hoặc một bệnh viện cụ thể nào đó, thì phải biết chắc rằng PCP của quý vị và nhóm y khoa của họ làm việc với những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó.

Chọn PCP của Quý vị: Mỗi hội viên có một Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP). Quý vị có thể đã chọn một PCP cho chính mình khi quý vị tham gia SFHP. Nếu không, hãy tuân theo hướng dẫn sau đây hoặc gọi Dịch vụ Khách hàng để được trợ giúp theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555. Sau đây là một số điều có thể quý vị cần cân nhắc khi chọn một PCP:

 • PCP này có gần nhà, trường học hoặc nơi làm việc không?
 • Có dễ đến PCP bằng xe MUNI, xe buýt hoặc xe BART không?
 • Nhân viên phòng mạch có nói được ngôn ngữ của quý vị không?
 • PCP này có làm việc với bệnh viện mà quý vị thích không?
 • PCP này có khám cho trẻ em ở mọi lứa tuổi không?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 và cho chúng tôi biết là quý vị muốn chọn PCP nào. Nếu có nhiều hơn một con, thì quý vị có thể chọn một PCP khác nhau cho mỗi trẻ. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thẻ hội viên có tên và số điện thoại của PCP này. SFHP muốn quý vị có một PCP phù hợp với quý vị và gia đình quý vị. Nếu quý vị không chọn một PCP, thì SFHP sẽ chọn PCP cho quý vị.