Các Phúc lợi và Dịch vụ

 

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực. San Francisco Health Plan cung cấp cho hội viên:

  • Các Buổi khám Bác sĩ – 600 Bác sĩ Chăm sóc Chính để chọn
  • Chăm sóc Thị lực (khám mắt và đo kính) – 90 nhà cung cấp dịch vụ thị lực
  • Chăm sóc tại Bệnh viện và Phòng Cấp cứu – 9 trong số các bệnh viện tốt nhất San Francisco
  • Thuốc Kê toa – Hơn 200 tiệm thuốc tây trên khắp San Francisco
  • Kiểm tra Sức khỏe Thông thường và Chủng ngừa (chích ngừa)
  • Dịch vụ OB/GYN và Chăm sóc Thai sản
  • Kế hoạch hóa Gia đình
  • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
  • Chăm sóc sức khỏe Chuyên khoa – Hơn 2.800 Bác sĩ Chuyên khoa trong mạng lưới của chúng tôi

Bảng Tóm lược Phúc lợi

Bảng Tóm lược Phúc lợi bảng giá này được thiết kế để giúp quý vị so sánh các phúc lợi bảo hiểm và chỉ là bảng tóm lược.

Bằng chứng Bảo hiểm

Bằng chứng Bảo hiểm phải tham khảo để biết mô tả chi tiết về các phúc lợi và giới hạn bảo hiểm.

Bằng chứng Bảo hiểm và Mẫu Tiết lộ Kết hợp cho năm 2017-2018

Hướng dẫn Tham khảo cho Hội viên