Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

 

Một Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe được lập bởi và cho cư dân San Francisco

San Francisco Health Plan (SFHP) là chương trình bảo hiểm sức khỏe cộng đồng được cấp phép cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá hợp lý cho hơn 140.000 gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Hội viên được tiếp cận đầy đủ các loại dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe chuyên khoa, nhập viện, thuốc kê toa và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. SFHP được thiết kế bởi và cho các cư dân mà SFHP phục vụ và tự hào về năng lực phục vụ cho đa dạng dân cư bao gồm thiếu niên, người cao tuổi và người khuyết tật.

Chúng tôi được Thành phố và Hạt San Francisco tạo ra với một mục đích: cung cấp sự chăm sóc y tế chất lượng cao cho một số lượng lớn nhất có thể cư dân San Francisco có thu nhập thấp, đồng thời hỗ trợ các bác sĩ, y viện và bệnh viện công và cộng đồng của San Francisco.

Hội viên của chúng tôi được lựa chọn từ 3.400 bác sĩ chăm sóc chính và bác sĩ chuyên khoa, 9 bệnh viện và hơn 200 tiệm thuốc tây – tất cả đều ở gần nơi hội viên sống và làm việc.

Chúng tôi tự hào về công việc của mình. Và hội viên của chúng tôi cũng vậy!

 • 8/10 người có bảo hiểm sức khỏe San Francisco Medi-Cal có quản lý lựa chọn San Francisco Health Plan
 • Chương trình Healthy Kids HMO có số điểm nhất quán 95% về mức hài lòng với chăm sóc sức khỏe, dịch vụ khách hàng tuyệt với và dễ đăng ký

Sứ mệnh của Chúng tôi
Bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vượt trội, giá hợp lý, chú trọng đến phòng ngừa và nâng cao lối sống lành mạnh, chúng tôi cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân San Francisco và hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ phục vụ họ.

Những Nguyên tắc Định hướng của San Francisco Health Plan

 • Giáo dục, tạo cảm hứng và hỗ trợ các Hội viên của chúng tôi tiến đến lối sống lành mạnh
 • Duy trì mối quan hệ mạnh, hợp tác giữa các hội viên, tổ chức dựa trên cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khắp Thành phố
 • Công nhận sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của cư dân San Francisco
 • Dẫn đầu bằng sự đổi mới, sáng tạo liên tục những cách mới để tạo điều kiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe dễ dàng và giá hợp lý hơn
 • Tạo một môi trường đồng đội dựa trên sự tôn trọng giúp hỗ trợ tính toàn vẹn về mặt cá nhân và chuyên nghiệp, đồng thời khuyến khích sự phát triển của nhân viên

Giá trị Cốt lõi của Chúng tôi
Chúng tôi giúp bảo đảm sức khỏe tốt cho hội viên bằng cách:

 • Điều trị cho từng hội viên với sự tôn trọng và nhiệt huyết, theo phong cách nhạy cảm văn hóa, cho mọi trường hợp
 • Duy trì bản thân và nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về dịch vụ hội viên và chăm sóc có chất lượng
 • Cố gắng liên tục để vượt qua kỳ vọng của hội viên

Chúng tôi giúp phục vụ và tạo cảm hứng cho các nhà cung cấp dịch vụ bằng cách:

 • Hỗ trợ sự ổn định tài chính của các nhà cung cấp dịch vụ phục vụ cư dân San Francisco thu nhập thấp và trung bình bằng cách trả lương cho họ nhiều nhất có thể
 • Vận động các cơ quan quy chế giảm thiểu những quy định không cần thiết và rườm rà, để các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Cố gắng liên tục để vượt qua kỳ vọng của các nhà cung cấp dịch vụ bằng cách cung cấp cho họ thông tin, tài nguyên và sự công nhận để giúp họ chăm sóc hội viên hiệu quả và năng suất hơn

Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường làm việc mở và tích cực bằng cách:

 • Đối xử tôn trọng từng người
 • Công nhận việc làm tốt
 • Duy trì bản thân đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất làm việc cao