Chào mừng đến với San Francisco Health Plan!
Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

 

San Francisco Health Plan (SFHP) là chương trình bảo hiểm sức khỏe cộng đồng được cấp phép cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá hợp lý cho hơn 140.000 gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Hội viên được tiếp cận đầy đủ các loại dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe chuyên khoa, nhập viện, thuốc kê toa và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. SFHP được thiết kế bởi và cho các cư dân mà SFHP phục vụ và tự hào về năng lực phục vụ cho đa dạng dân cư bao gồm thiếu niên, người cao tuổi và người khuyết tật.

Chúng tôi được Thành phố và Hạt San Francisco tạo ra với một mục đích:
Cung cấp sự chăm sóc y tế chất lượng cao cho một số lượng lớn nhất có thể cư dân San Francisco có thu nhập thấp, đồng thời hỗ trợ các bác sĩ, y viện và bệnh viện công và cộng đồng của San Francisco.


600 Bác sĩ Riêng
Hơn 2.000 Bác sĩ Chuyên khoa
90 Bác sĩ Nhãn khoa

Hơn 200 Tiệm thuốc tây
Chăm sóc Cấp cứu trên Toàn quốc
Đường dây Y tá Tư vấn 24/7

San Francisco Health Plan thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện với giá hợp lý. Chúng tôi mang đến 3 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe độc đáo cung cấp sự chăm sóc y tế, nha khoa và thị lực đầy đủ với chi phí rất thấp.

  Medi-Cal Logo

Healthy Kids HMO Logo

Healthy Workers HMO Logo

Sự hội đủ điều kiện cho các chương trình của chúng tôi phụ thuộc vào thu nhập hàng năm, số người trong gia đình và trong một số trường hợp là tuổi của người nộp đơn. Xem quý vị hoặc thành viên gia đình của quý vị có đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình của chúng tôi không. Nếu không chắc quý vị đủ tiêu chuẩn cho chương trình bảo hiểm sức khỏe nào, hãy liên lạc với Nhóm Đăng ký của chúng tôi.