HEALTHY KIDS HMO LOGO

 

Healthy Kids HMO, là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em không thể tham gia các chương trình bảo hiểm công quỹ đài thọ khác. Chương trình Khuyến khích Sức khỏe Trẻ em của Hạt, còn gọi là CCHIP và là một phần của chương trình Healthy Kids HMO tại San Francisco.

Phúc lợi và Dịch vụ

Healthy Kids HMO cung cấp chăm sóc y tế, nha khoa và thị lực cho trẻ em với giá rất thấp. Các dịch vụ được bao trả gồm có:

 • Thăm khám Bác sĩ
 • Chăm sóc Thị lực
 • Chăm sóc tại Bệnh viện & Phòng Cấp cứu
 • Thuốc Theo Toa
 • Kiểm tra Sức khỏe Định kỳ và Tiêm ngừa (chích ngừa)
 • Dịch vụ Sản/Phụ khoa (OB/GYN) và Chăm sóc Thai sản
 • Kế hoạch hóa Gia đình
 • Các Chương trình Cai nghiện Rượu/Ma túy
 • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
 • Chăm sóc Chuyên khoa
 • Chăm sóc Nha khoa – Thông qua Delta Dental

Các chi phí

Hội viên Healthy Kids HMO thanh toán 189$ mỗi người, mỗi năm. Đồng thanh toán cho chăm sóc là từ 10$ đến 15$. Có hỗ trợ tài chính.

Tôi có đủ Tiêu chuẩn không?

Trẻ em có thể tham gia chương trình Healthy Kids HMO nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Chưa có bảo hiểm
 • Dưới 19 tuổi
 • Là cư dân San Francisco
 • Phải không thể tham gia Medi-Cal
 • Trong phạm vi các quy định về thu nhập

Cách Nộp đơn
Quý vị có thể nộp đơn cho chương trình Healthy Kids HMO bất cứ lúc nào. Vui lòng gọi cho Nhóm Đăng ký Healthy Kids HMO của chúng tôi theo số 1(415) 777-9992 để lấy hẹn.