Làm thế nào để Tham gia SFHP

Để tham gia San Francisco Health Plan, quý vị phải đủ điều kiện và được thu nhận vào một trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe dưới đây, đồng thời phải đang sống ở San Francisco. Mỗi chương trình đều có nguyên tắc riêng về điều kiện tham gia. Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào là tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình, quy mô gia đình và độ tuổi.

Nhóm Đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal, CalFresh, Covered California, Healthy Kids HMO và các chương trình của Healthy San Francisco. Nhân viên cũng có thể trợ giúp cho chương trình Tùy chọn của Thành phố San Francisco.

Để biết quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị có đủ tiêu chuẩn tham gia một trong những chương trình này hay không, hãy liên lạc với chúng tôi để xem chương trình nào thích hợp cho quý vị. Quý vị có thể liên lạc bằng cách gửi email cho Nhóm Đăng ký của chúng tôi hoặc gọi số 1(888) 558-5858 Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều.

Medi-Cal

Healthy Kids HMO

Healthy Workers HMO

Nếu không đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình được San Francisco Health Plan chấp nhận, thì có thể có những tùy chọn bảo hiểm sức khỏe khác cho quý vị thông qua một trong những chương trình dưới đây.

Healthy San Francisco

San Francisco City Option

Covered California

Trung tâm Dịch vụ này tọa lạc tại số 7 Đường Spring, nằm giữa Đường Kearny và Đường Montgomery, nơi giao nhau của Chinatown và Trung tâm Tài chính Financial District. Giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ cho Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu là từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều.  Chúng tôi cũng mở cửa cho các cuộc gặp không hẹn trước theo khả năng.