Mga Klase sa Edukasyong Pangkalusugan

Sa San Francisco Health Plan, maraming klase at programa sa kalusugan na maaari mong salihan upang mapabuti ang iyong kalusugan, manatiling aktibo, at pamahalaan ang mga sakit. Narito kami para sa inyo.

Paano makakuha ng Edukasyon sa Kalusugan

Lahat ng klase at programa ay ibinibigay nang walang bayad sa mga kwalipikadong miyembro ng SFHP. Tingnan sa ibaba para sa listahan ng mga klase at programa. Para mag-sign up sa klase, tawagan ang organisasyong nakalista at sabihin sa kanila na ikaw ay isang miyembro ng SFHP na may alinman sa Medi-Cal o HMO ng Malusog na Manggagawa. May mga klase lang na bukas para sa mga miyembro ng Medi-Cal o HMO ng Malusog na Manggagawa. Maaaring kinakailangan kang mag-sign up online para sa mga klase gamit ang naka-listang link.

Karamihan sa mga klase ay hindi nangangailangan ng referral mula sa iyong doktor. Kung kailangan mo ng referral para sumali sa isang klase, tanungin ang iyong primary care provider (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, physician assistant, o nurse practitioner na responsable sa iyong pangangalaga sa kalusugan.

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa SFHP Customer Service sa 1(415) 547-7800, o 1(800) 288-5555 (toll free), o 1(888) 883-7347. Lunes hanggang Biyernes 8:30am hanggang 5:30pm. O mag-email sa healtheducation@sfhp.org.

Kailangan mo ng tulong sa iyong wika?

Bisitahin mo na lang ang page na Mga Serbisyo ng Interpreter ng Wika & Mga Materyal sa Mga Alternatibong Format para sa karagdagang impormasyon.

Klase Kategorya Petsa/Oras Lokasyon
No classes found
Asthma Self-Management Education Asthma Medi-Cal Breathe California English For people of all ages with poorly controlled asthma. Can help you and your family find the causes of asthma in your home and offer supplies up to $1000 per family. Can meet with you onsite a hospital, clinic, or emergency room. Please ask for a referral from your primary care provider. 1(503) 884-7869 kiran@lungsrus.org Details
For people of all ages with poorly controlled asthma. Can help you and your family find the causes of asthma in your home and offer supplies up to $1000 per family. Can meet with you onsite a hospital, clinic, or emergency room. Please ask for a referral from your primary care provider.

Contact Information

1(503) 884-7869 kiran@lungsrus.org
Asthma Self-Management Education Asthma Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Children's Health Center, Pediatric Asthma/Allergy Clinic English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai For children up to 21 years old. Can help you and your family find the causes of asthma in your home. A provider will work with you and your family to help prevent asthma symptoms and deal with asthma attacks. Please ask for a referral from your primary care provider. Ask your PCP for a referral. Call (628) 206-8376 for the asthma clinic office. Details
For children up to 21 years old. Can help you and your family find the causes of asthma in your home. A provider will work with you and your family to help prevent asthma symptoms and deal with asthma attacks. Please ask for a referral from your primary care provider.

Contact Information

Ask your PCP for a referral. Call (628) 206-8376 for the asthma clinic office.
Hair and Loss Makeup Workshop for Women with Cancer Cancer Medi-Cal California Pacific Medical Center English A one-on-one session for all women living with cancer, newly diagnosed, and those who have recently completed treatment. 1(415) 600-0500 Details
A one-on-one session for all women living with cancer, newly diagnosed, and those who have recently completed treatment.

Contact Information

1(415) 600-0500
Health Corner Chronic Disease Self-Management Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center English Monthly workshops that help older adults better their health literacy and manage their chronic health conditions. 1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org Details
Monthly workshops that help older adults better their health literacy and manage their chronic health conditions.

Contact Information

1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org
Health Corner in Cantonese Chronic Disease Self-Management Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center Cantonese Monthly workshops that help older adults better their health literacy and manage their chronic health conditions. 1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org Details
Monthly workshops that help older adults better their health literacy and manage their chronic health conditions.

Contact Information

1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org
Chronic Illness Support Group Chronic Disease Self-Management Medi-Cal Native American Health Center English Join us for a weekly supportive space to talk about coping and resilience, share stories, and be there for each other to promote health and wellness. 1(415) 237-3254 Details
Join us for a weekly supportive space to talk about coping and resilience, share stories, and be there for each other to promote health and wellness.

Contact Information

1(415) 237-3254
Diabetes Self-Management Education Program Diabetes Medi-Cal Chinese Hospital Diabetes Center Cantonese,Mandarin This program provides type 2 diabetic patients with extensive one-on-one diabetes self-management coaching, to help you manage the disease. 1(628) 228-2828 Details
This program provides type 2 diabetic patients with extensive one-on-one diabetes self-management coaching, to help you manage the disease.

Contact Information

1(628) 228-2828
Diabetes Prevention Program Diabetes Medi-Cal Chinese Hospital Diabetes Center Cantonese,Mandarin This program is for people who have been diagnosed with prediabetes or you are overweight and have a family history of diabetes.

In this program, participants work in a group with a trained lifestyle coach to learn the skills needed to lose weight, become more physically active, and manage stress. The program groups meet once a week for 16 weeks, then once a month for 6 months.
1(628) 228-2828 Details
This program is for people who have been diagnosed with prediabetes or you are overweight and have a family history of diabetes.

In this program, participants work in a group with a trained lifestyle coach to learn the skills needed to lose weight, become more physically active, and manage stress. The program groups meet once a week for 16 weeks, then once a month for 6 months.

Contact Information

1(628) 228-2828
Gestational Diabetes Management Diabetes Medi-Cal Chinese Hospital Diabetes Center Cantonese,Mandarin It is for pregnant women with pre-existing diabetes or those who develop diabetes while pregnant.

The program helps to prevent the complications of diabetes through pregnancy and promote healthy lifestyle changes in order to prevent recurrent gestational diabetes, or development of diabetes after pregnancy.
1(628) 228-2828 Details
It is for pregnant women with pre-existing diabetes or those who develop diabetes while pregnant.

The program helps to prevent the complications of diabetes through pregnancy and promote healthy lifestyle changes in order to prevent recurrent gestational diabetes, or development of diabetes after pregnancy.

Contact Information

1(628) 228-2828
Monthly Group Diabetes Education Diabetes Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center English,Spanish Participants will gain a better understanding of how their behavior, food choices, lifestyle and approach to their diabetes affects their health. 1(415) 552-1013, ext. 2221 Details
Participants will gain a better understanding of how their behavior, food choices, lifestyle and approach to their diabetes affects their health.

Contact Information

1(415) 552-1013, ext. 2221
Peer-to-peer (Promotores) Diabetes Program Diabetes Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center English,Spanish Local community members with diabetes provide prevention and self-care education within their neighborhoods, with others who also suffer from diabetes. Call Jacqueline Gaytan, RD, Chronic Care Coordinator 1(415) 552-1013, ext. 2221 Details
Local community members with diabetes provide prevention and self-care education within their neighborhoods, with others who also suffer from diabetes.

Contact Information

Call Jacqueline Gaytan, RD, Chronic Care Coordinator 1(415) 552-1013, ext. 2221
Diabetes Prevention Program Diabetes Medi-Cal Sign up online English The Diabetes Prevention Program (DPP) is a lifestyle change program for adults aged 18 or older who are at high risk for type 2 diabetes. You’ll learn ways to eat healthy, move more, and lose a small amount of weight to lower diabetes risk. SFHP and the YMCA Details
The Diabetes Prevention Program (DPP) is a lifestyle change program for adults aged 18 or older who are at high risk for type 2 diabetes. You’ll learn ways to eat healthy, move more, and lose a small amount of weight to lower diabetes risk.

Contact Information

SFHP and the YMCA
2-Day Prediabetes and Type 2 Diabetes Workshop Diabetes Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center English,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai The 2-day workshop is for people with pre- and type 2 diabetes. A family member or support person also is welcome at no extra charge. Please ask for a referral from your primary care provider. Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268 Details
The 2-day workshop is for people with pre- and type 2 diabetes. A family member or support person also is welcome at no extra charge. Please ask for a referral from your primary care provider.

Contact Information

Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268
3 1/2-Day Insulin Workshop Diabetes Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai The 3.5-day class is for people with insulin-treated diabetes. Please ask for a referral from your primary care provider. Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268 Details
The 3.5-day class is for people with insulin-treated diabetes. Please ask for a referral from your primary care provider.

Contact Information

Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268
Insulin Pump Workshop Diabetes Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai The insulin pump workshop is for people just starting pump therapy. Learn how to use insulin and a glucometer. Please ask for a referral from your primary care provider. Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268 Details
The insulin pump workshop is for people just starting pump therapy. Learn how to use insulin and a glucometer. Please ask for a referral from your primary care provider.

Contact Information

Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268
Diabetes Education with Dietitian Diabetes Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai A one-on-one session for people who want to work on diabetes self-care skills. For people who have taken diabetes workshops before or are unable to attend others. First appointment is in-person, then can be virtual on Zoom after. Please ask for a referral from your primary care provider. Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268 Details
A one-on-one session for people who want to work on diabetes self-care skills. For people who have taken diabetes workshops before or are unable to attend others. First appointment is in-person, then can be virtual on Zoom after. Please ask for a referral from your primary care provider.

Contact Information

Please ask your PCP for a referral. Call Maria Demetsky, Administrative Nurse 1(415) 353-2268
Diabetes Support and Education Groups Diabetes Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Family Health Center English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai 1(628) 206-5252 Details

Contact Information

1(628) 206-5252
Diabetes Insulin Start Group Diabetes Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Family Health Center English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai 1(628) 206-5252 Details

Contact Information

1(628) 206-5252
Beginner's Body Weight Training II (Online) Exercise Medi-Cal California Pacific Medical Center English Moderate intensity class for people looking to improve aerobic endurance and general strength. Register online Details
Moderate intensity class for people looking to improve aerobic endurance and general strength.

Contact Information

Register online
Gentle Yoga (Online) Exercise Medi-Cal California Pacific Medical Center English Yoga and meditation are ways to help strengthen your mind and body. This class may help you reduce stress and anxiety, feel happier, improve sleep, reduce pain and even lower blood pressure.
Class emphasis will be on using breath awareness, loosening practices and hatha yoga poses for mind/body awareness as well as meditation for a deeper connection with oneself.
Chair yoga is on the 4th Tuesday of the month
No experience is required, all activities can be adapted and beginners are welcome!
Register online or email healtheducation@sutterhealth.org or call 1(650) 853-2935 Details
Yoga and meditation are ways to help strengthen your mind and body. This class may help you reduce stress and anxiety, feel happier, improve sleep, reduce pain and even lower blood pressure.
Class emphasis will be on using breath awareness, loosening practices and hatha yoga poses for mind/body awareness as well as meditation for a deeper connection with oneself.
Chair yoga is on the 4th Tuesday of the month
No experience is required, all activities can be adapted and beginners are welcome!

Contact Information

Register online or email healtheducation@sutterhealth.org or call 1(650) 853-2935
Yijin Exercise Class (Online) Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Chinatown Public Health Center Cantonese Led by chiropractor Joana da Rosa and her yijin team. Registration opens twice a year. catherine.wong@sfdph.org or call 1(628) 217-6572 Details
Led by chiropractor Joana da Rosa and her yijin team. Registration opens twice a year.

Contact Information

catherine.wong@sfdph.org or call 1(628) 217-6572
Russian Exercise Class Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center Russian A group focused on healthy exercise activities for Russian speakers. Tanya Khotinets tkhotinets@curryseniorcenter.org Details
A group focused on healthy exercise activities for Russian speakers.

Contact Information

Tanya Khotinets tkhotinets@curryseniorcenter.org
Chair Exercise Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center English Low impact movements to improve circulation, balance, and overall well-being. Drop-in class. Rashaad Bess rashaad.bess@sfdph.org Details
Low impact movements to improve circulation, balance, and overall well-being. Drop-in class.

Contact Information

Rashaad Bess rashaad.bess@sfdph.org
Laughter Yoga (Online) Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
UCSF Osher Center for Integrative Health English Laughter is contagious and has a powerful and immediate effect on our mind, body, and spirit. Our bodies can’t tell the difference between real or simulated laughter. This class involves deep breathing, stretching, clapping, and laughter exercises. Drop in, register online, or call 1 (415) 353-7718 Details
Laughter is contagious and has a powerful and immediate effect on our mind, body, and spirit. Our bodies can’t tell the difference between real or simulated laughter. This class involves deep breathing, stretching, clapping, and laughter exercises.

Contact Information

Drop in, register online, or call 1 (415) 353-7718
Restorative Yoga (Online) Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
UCSF Osher Center for Integrative Health English Restorative Yoga is profoundly relaxing. It soothes the central nervous system, supports digestion, and improves mood and sleep. Drop in, register online, or call 1 (415) 353-7718 Details
Restorative Yoga is profoundly relaxing. It soothes the central nervous system, supports digestion, and improves mood and sleep.

Contact Information

Drop in, register online, or call 1 (415) 353-7718
Feldenkrais (Online) Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai A type of exercise therapy that helps the mind body connection and improves body movement. Register online, call 1(628) 206-4995, or email tkhotinets@curryseniorcenter.org Details
A type of exercise therapy that helps the mind body connection and improves body movement.

Contact Information

Register online, call 1(628) 206-4995, or email tkhotinets@curryseniorcenter.org
Hatha Yoga (Online) Exercise Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center English,Spanish,Cantonese,Mandarin,Russian,Tagalog,Vietnamese,Thai ZSFG Community Wellness Center Details

Contact Information

ZSFG Community Wellness Center