Welcome sa aming listahan ng mga panggrupong klase sa wellness sa komunidad.

Mangyaring dalasan ang pag-tsek dahil ina-update namin ang site na ito.

Ang SFHP ay nakatuon sa pagtataguyod ng mga programang wellness at malusog na istilo ng pamumuhay sa aming mga miyembro. Para Matuto pa tungkol sa mga klase, mangyaring mag-email sa amin sa healtheducation@sfhp.org.

Hindi nag-aalok ang SFHP ng garantiya ng kalidad at hindi nakakontrata ang SFHP sa o nagbibigay ng kredensyal sa mga provider ng serbisyo na ito.

Klase Kategorya Petsa/Oras Lokasyon
No classes found
Programang Pang-edukasyon Tungkol sa Diabetes (Diabetes Empowerment Education Program, DEEP) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Walk with Ease na Grupo para sa Paglalakad Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pamahalaan ang arthritis sa pamamagitan ng paglalakad at pag-uunat.

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pamahalaan ang arthritis sa pamamagitan ng paglalakad at pag-uunat.

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Mga Klase sa Pagluluto ng Food Smarts Nutrisyon Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Bumuo ng mga mas mabuting gawi sa masustansyang pagkain sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano magluto gamit ang kaunting item.

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Bumuo ng mga mas mabuting gawi sa masustansyang pagkain sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano magluto gamit ang kaunting item.

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Pamamahala sa Sarili ng Mga Hindi Gumagaling na Kundisyon (6 na linggo) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Para sa mga pasyente at tagapag-alaga na nangangasiwa sa mga hindi gumagaling na kundisyon.

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga pasyente at tagapag-alaga na nangangasiwa sa mga hindi gumagaling na kundisyon.

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Mga Presentation at Workshop sa Kalusugan para sa Mga Senior Mga Senior Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

Angela Di Martino
1(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Kasiglahan ng Senior Mga Senior Tuwing Biyernes nang 11:00am - 12:00pm sa Zoom Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pagsasanay sa teknolohiya at pag-aaral kung paano pamahalaan ang kalusugan.

curryseniorcenter.org/programs/
Phillip Gerson,
1(415) 941-8552
pgerson@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pagsasanay sa teknolohiya at pag-aaral kung paano pamahalaan ang kalusugan.

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

Phillip Gerson,
1(415) 941-8552
pgerson@curryseniorcenter.org
Curry Connections Mga Senior Lingguhan o Kada Dalawang Linggo. Mag-email para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk Street
San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Mga sennior o mga adultong may kapansanan (may edad na mahigit 18). Mga social call ng boluntaryo sa mga senior na nasa hustong gulang.

curryseniorcenter.org/programs/
connect@curryseniorcenter.org Details
Mga sennior o mga adultong may kapansanan (may edad na mahigit 18). Mga social call ng boluntaryo sa mga senior na nasa hustong gulang.

curryseniorcenter.org/programs/

Contact Information

connect@curryseniorcenter.org
Hatha Yoga Pag-eehersisyo Tuwing Martes nang 11:15am - 12:30pm
2/14
2/21
2/28
3/7
3/14
3/21
3/28
Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
English Buwanang pagpapatala: $60/buwan ($15/klase); Mga drop-in: $18 pagpapatala nang 10:00am sa umaga ng Martes. www.sutterhealth.org/classes-events/series/hatha-yoga-for-women-with-patricia-jiron-live-online-class-1017 Details
Buwanang pagpapatala: $60/buwan ($15/klase); Mga drop-in: $18 pagpapatala nang 10:00am sa umaga ng Martes.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/hatha-yoga-for-women-with-patricia-jiron-live-online-class-1017
Webinar Tungkol sa Paggamot ng Pananakit sa Tuhod at Balakang Pag-eehersisyo 6pm-7:30pm
5/10
8/9
11/8
Online English Libre. Mula sa computer sa bahay, alamin ang tungkol sa mga sanhi ng pananakit sa tuhod at balakang, opsyon na walang operasyon, paggamot, at opsyon na may minor na operasyon. www.sutterhealth.org/classes-events/series/knee-hip-pain-treatment-webinar-4526 Details
Libre. Mula sa computer sa bahay, alamin ang tungkol sa mga sanhi ng pananakit sa tuhod at balakang, opsyon na walang operasyon, paggamot, at opsyon na may minor na operasyon.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/knee-hip-pain-treatment-webinar-4526
Body Weight Training I para sa Baguhan Pag-eehersisyo 1:30pm - 2:00pm
2/13
2/15
2/17
2/22
2/24
2/27
Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
English Panimula sa pangkalahatang pagkukundisyon ng lakas, na nakatuon sa pagdaragdag ng aktibidad upang maiwasan at mapamahalaan ang sakit.

www.sutterhealth.org/classes-events/series/beginners-body-weight-strengthening-i-via-zoom-4350
Libre at bukas sa sinuman. Kinakailangan ang pagpaparehistro. Para sa mga tanong, mag-email healtheducation@sutterhealth.org o tumawag sa Departamento ng Physical Therapy sa 1(510) 498-3900. Details
Panimula sa pangkalahatang pagkukundisyon ng lakas, na nakatuon sa pagdaragdag ng aktibidad upang maiwasan at mapamahalaan ang sakit.

www.sutterhealth.org/classes-events/series/beginners-body-weight-strengthening-i-via-zoom-4350

Contact Information

Libre at bukas sa sinuman. Kinakailangan ang pagpaparehistro. Para sa mga tanong, mag-email healtheducation@sutterhealth.org o tumawag sa Departamento ng Physical Therapy sa 1(510) 498-3900.
Body Weight Training II para sa Baguhan Pag-eehersisyo 2:30pm - 3:00pm
2/17
2/24
Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
English Klaseng may katamtamang intensity para sa mga taong gustong mapahusay ang aerobic na katatagan at pangkalahatang lakas. www.sutterhealth.org/classes-events/series/beginners-body-weight-strengthening-ii-via-zoom-4614 Details
Klaseng may katamtamang intensity para sa mga taong gustong mapahusay ang aerobic na katatagan at pangkalahatang lakas.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/beginners-body-weight-strengthening-ii-via-zoom-4614
Klase para sa Prenatal - Pagpapasuso Pagbubuntis Anumang oras sa 2/15-4/13 Online
California Pacific Medical Center
English Libre para sa lahat. Alamin ang mga benepisyo at pangunahing diskarte sa pagpapasuso; kung paano maiwasan, makita, at mapamahalaan ang mga problema; at mga tip para sa mga magkapareha. www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-free-virtual-breastfeeding-eclass-online-4322 Details
Libre para sa lahat. Alamin ang mga benepisyo at pangunahing diskarte sa pagpapasuso; kung paano maiwasan, makita, at mapamahalaan ang mga problema; at mga tip para sa mga magkapareha.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-free-virtual-breastfeeding-eclass-online-4322
Klase para sa Prenatal - Pagpapalaki sa Bagong Silang na Sanggol Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online
California Pacific Medical Center
English $90. Mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga ng sanggol na may hands-on na pagsasanay sa paglalagay ng diaper, pagbabalot ng sanggol sa tela (swaddling), pagkuha ng temperatura, at pagpapaligo. www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-newborn-parenting-e-class-online-3250 Details
$90. Mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga ng sanggol na may hands-on na pagsasanay sa paglalagay ng diaper, pagbabalot ng sanggol sa tela (swaddling), pagkuha ng temperatura, at pagpapaligo.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-newborn-parenting-e-class-online-3250
Klase para sa Prenatal - Pagpapalaki sa Bagong Silang na Sanggol Pagbubuntis 9:00am - 2:00pm
2/19
3/18
4/16
CPMC Van Ness Campus
Conference Room TBD

1101 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
English $110. Alamin ang mga tip sa kaligtasan para sa mga unang linggo. Kasama ang mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga ng sanggol na may hands-on na pagsasanay sa paglalagay ng diaper, pagbabalot ng sanggol sa tela (swaddling), pagkuha ng temperatura, at pagpapaligo. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-newborn-parenting-in-person-1345 Details
$110. Alamin ang mga tip sa kaligtasan para sa mga unang linggo. Kasama ang mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga ng sanggol na may hands-on na pagsasanay sa paglalagay ng diaper, pagbabalot ng sanggol sa tela (swaddling), pagkuha ng temperatura, at pagpapaligo.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-newborn-parenting-in-person-1345
Klase para sa Prenatal - Paghahanda ng Kapatid Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online
California Pacific Medical Center
English $40. Pakikilahok sa Online na Paghahanda ng Kapatid para sa Buong Pamilya. www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-sibling-preparation-eclass-online-4677 Details
$40. Pakikilahok sa Online na Paghahanda ng Kapatid para sa Buong Pamilya.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-sibling-preparation-eclass-online-4677
Klase para sa Prenatal - Mga Opsyon sa Pagpapahupa ng Pananakit Pagbubuntis 7:00pm - 9:00pm
3/22
3/24
7/26
9/28
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat. Libre. Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa pagpapahupa ng pananakit para sa panganganak at makakuha ng mga sagot sa lahat ng inyong mga tanong tungkol sa gamot mula sa isang provider. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-pain-relief-options-ask-the-anesthesiologist-virtual-1036 Details
Para sa lahat. Libre. Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa pagpapahupa ng pananakit para sa panganganak at makakuha ng mga sagot sa lahat ng inyong mga tanong tungkol sa gamot mula sa isang provider.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-pain-relief-options-ask-the-anesthesiologist-virtual-1036
Klase para sa Postpartum - Pagmamasahe sa Sanggol Pagbubuntis 1:30pm - 3:30pm
2/23
4/20
6/8
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat. $75/klase. Matuto ng mga stroke para sa pagmamasahe sa buong katawan, bumuo ng mga paraan para "makipag-usap" at "makinig" sa inyong sanggol, at matuto ng mga kasanayan sa pagrerelaks para sa inyo at inyong sanggol. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-postpartum-offering-infant-massage-virtual-643 Details
Para sa lahat. $75/klase. Matuto ng mga stroke para sa pagmamasahe sa buong katawan, bumuo ng mga paraan para "makipag-usap" at "makinig" sa inyong sanggol, at matuto ng mga kasanayan sa pagrerelaks para sa inyo at inyong sanggol.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-postpartum-offering-infant-massage-virtual-643
Klase para sa Prenatal - Paghahanda sa Panganganak Pagbubuntis Anumang oras
2/13
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
4/24
5/1
5/8
5/15
5/22
Online
California Pacific Medical Center
English 90$. Ang self-paced at online na klaseng ito ay makukuha 9 na buwan pagkatapos ng unang pag-log in. Sinasaklaw ng klase ang lahat ng impormasyong ibinigay sa aming mga Intensive at Express na klase sa Paghahanda sa Panganganak at ibinalangkas sa 8 kabanata: Pagbubuntis, Panganganak, Mga Kuwento ng Panganganak, Mga Diskarte sa Kaginhawahan, Mga Medikal na Pamamaraan, Cesarean, Bagong Silang na Sanggol, at Panahon ng Postpartum. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-eclass-online-1863 Details
90$. Ang self-paced at online na klaseng ito ay makukuha 9 na buwan pagkatapos ng unang pag-log in. Sinasaklaw ng klase ang lahat ng impormasyong ibinigay sa aming mga Intensive at Express na klase sa Paghahanda sa Panganganak at ibinalangkas sa 8 kabanata: Pagbubuntis, Panganganak, Mga Kuwento ng Panganganak, Mga Diskarte sa Kaginhawahan, Mga Medikal na Pamamaraan, Cesarean, Bagong Silang na Sanggol, at Panahon ng Postpartum.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-eclass-online-1863
Klase para sa Prenatal - Paghahanda sa Panganganak Pagbubuntis 6:00pm - 9:00pm
3/1
4/19
5/10
CPMC Van Ness Campus
Conference Room TBD

1101 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
English $250. Ang 6 na oras na klaseng ito ay iniaalok sa 2 araw na serye tungkol sa pagrerelaks at paghinga, mga posisyon sa labor at panganganak, pagmamassahe, tungkulin ng kapareha, mga medikal na pamamaraan, mga uri ng labor, at Cesarean na panganganak (C-section). www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-in-person-1198 Details
$250. Ang 6 na oras na klaseng ito ay iniaalok sa 2 araw na serye tungkol sa pagrerelaks at paghinga, mga posisyon sa labor at panganganak, pagmamassahe, tungkulin ng kapareha, mga medikal na pamamaraan, mga uri ng labor, at Cesarean na panganganak (C-section).

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-in-person-1198
Klase para sa Prenatal - Pag-unawa sa Cesarean na Panganganak Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online
California Pacific Medical Center
English $60. Online na kurso na may mga video na nagpapaliwanag kung kailan kinakailangan ang cesarean na panganganak (c-section). Maglaan ng 2-3 oras bago matapos. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-understanding-cesarean-birth-eclass-online-3519 Details
$60. Online na kurso na may mga video na nagpapaliwanag kung kailan kinakailangan ang cesarean na panganganak (c-section). Maglaan ng 2-3 oras bago matapos.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-understanding-cesarean-birth-eclass-online-3519
Klase para sa Prenatal - Pagiging Ama Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online
California Pacific Medical Center
English $60. Sa pamamagitan ng mga video clip, pagtatampok ng mga tunay na ama, at mga interactive na aktibidad, makakatulong ang eClass na ito na maging mas handa para sa iyong pagiging magulang. Tumatagal ang klaseng ito nang humigit-kumulang 2 hanggang 2½ oras bago matapos. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-fatherhood-eclass-online-4312 Details
$60. Sa pamamagitan ng mga video clip, pagtatampok ng mga tunay na ama, at mga interactive na aktibidad, makakatulong ang eClass na ito na maging mas handa para sa iyong pagiging magulang. Tumatagal ang klaseng ito nang humigit-kumulang 2 hanggang 2½ oras bago matapos.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-fatherhood-eclass-online-4312
Klase para sa Prenatal - Pagiging Lolo o Lola Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online
California Pacific Medical Center
English $50. Ibinibigay ng klaseng ito ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa panganganak at pangangalaga sa sanggol, paggabay sa inyo sa inyong pagiging lolo o lola mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, at sa unang taon ng buhay ng inyong apo. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-grandparenting-eclass-online-4566 Details
$50. Ibinibigay ng klaseng ito ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa panganganak at pangangalaga sa sanggol, paggabay sa inyo sa inyong pagiging lolo o lola mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, at sa unang taon ng buhay ng inyong apo.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-grandparenting-eclass-online-4566
Klase para sa Prenatal - Kaligtasan ng Sanggol at sa Pagkabata Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online
California Pacific Medical Center
English $60. Ang interactive na online na kursong ito ay may mga paksa gaya ng: kaligtasan ng upuan sa kotse, ligtas na pangangalaga ng sanggol, mga produktong pangkaligtasan, kaligtasan sa bahay, mga lason, at kahandaan sa emergency. Maglaan ng 2-3 oras bago matapos. www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-infant-childhood-safety-eclass-online-4330 Details
$60. Ang interactive na online na kursong ito ay may mga paksa gaya ng: kaligtasan ng upuan sa kotse, ligtas na pangangalaga ng sanggol, mga produktong pangkaligtasan, kaligtasan sa bahay, mga lason, at kahandaan sa emergency. Maglaan ng 2-3 oras bago matapos.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-infant-childhood-safety-eclass-online-4330
Klase para sa Prenatal - Emosyonal na Transisyon sa Pagiging Magulang Pagbubuntis 7:00pm - 9:00pm
3/7
4/4
5/2
6/6
7/4
8/1
9/5
10/3
11/7
12/5
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat. $60/magkapareha. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-the-emotional-transition-to-parenthood-virtual-3921 Details
Paghahanda para sa Mga Kambal/Maramihan Pagbubuntis Tuwing Huwebes Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat. $50. Pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng mga kambal o marami pa, gaya ng payo sa kaginhawahan at mga praktikal na tip. 1(650) 853-2935

www.sutterhealth.org/classes-events/series/eclass-preparing-for-twinsmultiples-4610
Details
Para sa lahat. $50. Pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng mga kambal o marami pa, gaya ng payo sa kaginhawahan at mga praktikal na tip.

Contact Information

1(650) 853-2935

www.sutterhealth.org/classes-events/series/eclass-preparing-for-twinsmultiples-4610
Klase para sa Prenatal - E-Class sa Pangangalaga ng Bagong Silang na Sanggol (Spanish) Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
Spanish $40. Ang eClass para sa Magulang ng Bagong Silang na Sanggol, isang natatanging karanasan sa online na pag-aaral na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon na mapagkakatiwalaan ninyo habang naghahanda kayong maging bagong magulang. www.sutterhealth.org/classes-events/series/una-oferta-prenatal-de-cpmc-clase-electronica-de-atencion-al-recien-nacido-en-linea-nbp-3762 Details
$40. Ang eClass para sa Magulang ng Bagong Silang na Sanggol, isang natatanging karanasan sa online na pag-aaral na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon na mapagkakatiwalaan ninyo habang naghahanda kayong maging bagong magulang.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/una-oferta-prenatal-de-cpmc-clase-electronica-de-atencion-al-recien-nacido-en-linea-nbp-3762
Klase para sa Prenatal - Pahpapasuso (Spanish) Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
Spanish $40. Ang interactive na online na kurso ay sumasaklaw sa mahahalagang kaalaman sa pagpapasuso. Ipapaalam sa inyo kung kailan dapat humingi ng tulong at may kasamang mga tip. www.sutterhealth.org/classes-events/series/una-oferta-prenatal-de-cpmc-clase-electronica-de-lactancia-materna-en-linea-3741 Details
$40. Ang interactive na online na kurso ay sumasaklaw sa mahahalagang kaalaman sa pagpapasuso. Ipapaalam sa inyo kung kailan dapat humingi ng tulong at may kasamang mga tip.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/una-oferta-prenatal-de-cpmc-clase-electronica-de-lactancia-materna-en-linea-3741
Klase para sa Prenatal - Panganganak (Spanish) Pagbubuntis Anumang oras mula 2/10 hanggang 3/31 Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
Spanish $45. Ang online at self-paced na klaseng ito ay makukuha 45 araw pagkatapos ng unang pag-log in at sumasaklaw sa lahat ng impormasyong ibinigay sa aming mga intensive at express na klase sa panganganak. www.sutterhealth.org/classes-events/series/una-oferta-prenatal-de-cpmc-clase-electronica-de-preparacion-para-el-parto-en-linea-cb-3740 Details
$45. Ang online at self-paced na klaseng ito ay makukuha 45 araw pagkatapos ng unang pag-log in at sumasaklaw sa lahat ng impormasyong ibinigay sa aming mga intensive at express na klase sa panganganak.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/una-oferta-prenatal-de-cpmc-clase-electronica-de-preparacion-para-el-parto-en-linea-cb-3740
Klase para sa Prenatal - CPR at First Aid para sa Mga Sanggol Pagbubuntis 2/19 9:30am - 12:00pm
2/22 6:30pm - 9:00pm
2/26 9:30am - 12:00pm
3/11 1:00pm - 3:30pm
3/15 6:30pm - 9:00pm
3/19 9:30am - 12:00pm
3/25 1:00pm - 3:30pm
4/2 9:30am - 12:00pm
4/16 1:00pm - 3:30pm
4/20 6:30pm - 9:30pm
4/29 9:30am - 12:00pm, 1:00pm - 3:30pm
CPMC Van Ness Campus
Conference Room TBD

1101 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
English $60. CPR at First Aid para sa mga bagong silang na sanggol! Para sa mga magiging ina. Alamin kung paano makita at matugunan ang mga pangkaraniwang medikal na emergency para sa mga sanggol. www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-cpr-first-aid-for-infants-in-person-1689 Details
$60. CPR at First Aid para sa mga bagong silang na sanggol! Para sa mga magiging ina. Alamin kung paano makita at matugunan ang mga pangkaraniwang medikal na emergency para sa mga sanggol.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/series/-a-cpmc-prenatal-offering-cpr-first-aid-for-infants-in-person-1689
Paghahanda sa Pospartum 101 Pagbubuntis 3/14 6:00pm - 7:00pm Online sa pamamagitan ng Zoom
California Pacific Medical Center
English Libre. Alam ba ninyo kung ano ang dapat asahan pagkatapos manganak? Pag-uusapan natin ang tungkol sa pangangalaga at paggaling sa postpartum sa normal na panganganak at Cesarean na panganganak (C-section) pati na rin mula sa pagbubuntis hanggang sa pagiging magulang. www.sutterhealth.org/classes-events/what-to-expect-postpartum-prep-101-webinar-33795-246762 Details
Libre. Alam ba ninyo kung ano ang dapat asahan pagkatapos manganak? Pag-uusapan natin ang tungkol sa pangangalaga at paggaling sa postpartum sa normal na panganganak at Cesarean na panganganak (C-section) pati na rin mula sa pagbubuntis hanggang sa pagiging magulang.

Contact Information

www.sutterhealth.org/classes-events/what-to-expect-postpartum-prep-101-webinar-33795-246762
Adaptive Yoga para sa Arthritis Pag-eehersisyo Tuwing Miyerkules
11:00am - 12:00pm
Online
Women's Health Resource Center
English Para sa lahat. $48/Buwan ($12 kada klase). O $18 Drop-in. Ang deadline upang mag-sign up ay 10:00am sa umaga ng klase. 1(415) 600-0500

whrc@sutterhealth.org

www.sutterhealth.org/classes-events/series/adaptive-yoga-for-arthritis-for-women-with-nancy-yates-live-online-class-2610
Details
Para sa lahat. $48/Buwan ($12 kada klase). O $18 Drop-in. Ang deadline upang mag-sign up ay 10:00am sa umaga ng klase.

Contact Information

1(415) 600-0500

whrc@sutterhealth.org

www.sutterhealth.org/classes-events/series/adaptive-yoga-for-arthritis-for-women-with-nancy-yates-live-online-class-2610
Gentle Yoga Pag-eehersisyo Tuwing Biyernes nang 1:00pm - 2:00pm
2/17
2/24
3/3
3/10
3/17
3/24
3/31
Online
Women's Health Resource Center
English $12 kada klase (buwan-buwan sisingilin ang mga klase). $12 kada klase. Kinakailangan ang paunang pagpaparehistro. Hindi maaari ang walang pasabing pagbisita. Tingnan ang paglalarawan ng klase para sa mga petsa ng pagsisimula ng bawat 6 na linggong session. 1(415) 600-0500 Details
$12 kada klase (buwan-buwan sisingilin ang mga klase). $12 kada klase. Kinakailangan ang paunang pagpaparehistro. Hindi maaari ang walang pasabing pagbisita. Tingnan ang paglalarawan ng klase para sa mga petsa ng pagsisimula ng bawat 6 na linggong session.

Contact Information

1(415) 600-0500
Workshop sa Pagkalagas ng Buhok at Makeup para sa Kababaihang May Kanser Iba Pa One-on-one ayon sa appointment Women's Health Resource Center English Para sa lahat ng kababaihang may kanser; kaka-diagnose lang at mga kamakailang nakatapos ng paggamot. Libre. Magparehistro online.

www.sutterhealth.org/classes-events/series/hello-gorgeous-a-live-online-hair-loss-makeup-workshop-for-women-with-cancer-4340
1(415) 600-0500

whrc@sutterhealth.org
Details
Para sa lahat ng kababaihang may kanser; kaka-diagnose lang at mga kamakailang nakatapos ng paggamot. Libre. Magparehistro online.

www.sutterhealth.org/classes-events/series/hello-gorgeous-a-live-online-hair-loss-makeup-workshop-for-women-with-cancer-4340

Contact Information

1(415) 600-0500

whrc@sutterhealth.org
Adelante! Youth Leaders Advancing Health Equity (Mga Kabataang Lider na Isinusulong ang Pagkakapantay-pantay sa Kalusugan) Kabataan Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Excelsior Clinic
4434 Mission Street
San Francisco, CA 94112
English,Spanish Para sa Mga Pasyente ng MNHC na 13 hanggang 17 taong gulang. Libre. Mga workshop sa edukasyong pangkalusugan ng peer. Pagkakataon upang makakuha ng stipend bilang boluntaryong tagapagturo ng peer.

www.mnhc.org/community_programs/youth-services/
1(415) 406-1353 Details
Para sa Mga Pasyente ng MNHC na 13 hanggang 17 taong gulang. Libre. Mga workshop sa edukasyong pangkalusugan ng peer. Pagkakataon upang makakuha ng stipend bilang boluntaryong tagapagturo ng peer.

www.mnhc.org/community_programs/youth-services/

Contact Information

1(415) 406-1353
El Club De Centering Pagbubuntis Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room
San Francisco, CA 94116
Spanish Para sa Mga Pasyente ng MNHC. Libre. Maghanda para inyong pagbubuntis sa isang panggrupong setting na nagtataguyod sa pag-aaral at suporta ng komunidad. Ang mga pasyente ay nakagrupo ayon sa kanilang mga petsa ng panganganak at makikipagkita sa isang komadrona at tagapagturo ng kalusugan sa buong panahon ng kanilang pagbubuntis.

www.mnhc.org/community_programs/wellness-groups/
1(415) 552-3870 ext. 2549 Details
Para sa Mga Pasyente ng MNHC. Libre. Maghanda para inyong pagbubuntis sa isang panggrupong setting na nagtataguyod sa pag-aaral at suporta ng komunidad. Ang mga pasyente ay nakagrupo ayon sa kanilang mga petsa ng panganganak at makikipagkita sa isang komadrona at tagapagturo ng kalusugan sa buong panahon ng kanilang pagbubuntis.

www.mnhc.org/community_programs/wellness-groups/

Contact Information

1(415) 552-3870 ext. 2549
THE SHANTI Life Program: pamamahala sa sarili ng HIV (13 Linggo) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room
San Francisco, CA 94116
English,Spanish Para sa Mga Pasyente ng MNHC. Kaalaman, motibasyon, mga kasanayan, at suporta upang magsimula at magpanatili ng mabubuting gawi. May ibinibigay na hapunan sa bawat session.

www.mnhc.org/community_programs/wellness-groups/
Armando Rodriguez,
1(415) 552-1013, ext. 2569
Details
Para sa Mga Pasyente ng MNHC. Kaalaman, motibasyon, mga kasanayan, at suporta upang magsimula at magpanatili ng mabubuting gawi. May ibinibigay na hapunan sa bawat session.

www.mnhc.org/community_programs/wellness-groups/

Contact Information

Armando Rodriguez,
1(415) 552-1013, ext. 2569
Buwanang Panggrupong Edukasyon sa Diyabetis Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room
San Francisco, CA 94116
English,Spanish Isang pagkakataon para magsama-sama ang mga pasyente at matuto sa isa't isa at sa kanilang mga provider ng kalusugan. Ang mga kalahok ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa kung paano naaapektuhan ng kanilang pag-uugali, mga opsyon sa pagkain, paraan ng pamumuhay, at diskarte sa diyabetis ang kanilang kalusugan. Jacqueline Gaytan, RD,
Chronic Care Coordinator,
1(415) 552-1013, ext. 222
Details
Isang pagkakataon para magsama-sama ang mga pasyente at matuto sa isa't isa at sa kanilang mga provider ng kalusugan. Ang mga kalahok ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa kung paano naaapektuhan ng kanilang pag-uugali, mga opsyon sa pagkain, paraan ng pamumuhay, at diskarte sa diyabetis ang kanilang kalusugan.

Contact Information

Jacqueline Gaytan, RD,
Chronic Care Coordinator,
1(415) 552-1013, ext. 222
Peer-to-peer (Promotores) Diabetes Program Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room
San Francisco, CA 94116
English,Spanish Ang mga lokal na miyembro ng komunidad na may diyabetis ay nagbibigay ng edukasyon sa pag-iwas at pag-aalaga ng sarili sa kanilang mga kapitbahayan, sa ibang taong dumaranas din ng diyabetis. Sinusuportahan ng Promotores ang MNHC mga event at nakikipagtulungan sila nang mabuti sa iba pang pasyente at mga pamilya ng mga ito.  Jacqueline Gaytan, RD,
Chronic Care Coordinator,
1(415) 552-1013, ext. 222
Details
Ang mga lokal na miyembro ng komunidad na may diyabetis ay nagbibigay ng edukasyon sa pag-iwas at pag-aalaga ng sarili sa kanilang mga kapitbahayan, sa ibang taong dumaranas din ng diyabetis. Sinusuportahan ng Promotores ang MNHC mga event at nakikipagtulungan sila nang mabuti sa iba pang pasyente at mga pamilya ng mga ito. 

Contact Information

Jacqueline Gaytan, RD,
Chronic Care Coordinator,
1(415) 552-1013, ext. 222
Programa sa Pamamahala ng Bigat Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room
San Francisco, CA 94116
English,Spanish
  • Indibidwal na pagpapayo ng Rehistradong Dietitian (kinakailangan ang referral ng MNHC medikal na provider)

  • Nakaiskedyul ang Mga Klase ng Nutrisyon at Pag-eehersisyo sa buong taon
Jacqueline Gaytan, RD,
Chronic Care Coordinator,
1(415) 552-1013, ext. 222
Details
  • Indibidwal na pagpapayo ng Rehistradong Dietitian (kinakailangan ang referral ng MNHC medikal na provider)

  • Nakaiskedyul ang Mga Klase ng Nutrisyon at Pag-eehersisyo sa buong taon

Contact Information

Jacqueline Gaytan, RD,
Chronic Care Coordinator,
1(415) 552-1013, ext. 222
Hermanos de Luna y Sol (Brothers of the Moon and Sun) na Programa sa HIV Pamamahala ng Sakit Tuwing Lunes
6:00pm - 9:00pm
Tuwing Miyerkules
6:00pm - 9:00pm
Latino Wellness Center
1663 Mission Street, Suite 603
San Francisco, CA 94013
Spanish Programa ng interbensyon sa pagbabawas ng panganib na magkaroon ng HIV para sa mga gay/bisexual na lalaking nagsasalita ng Spanish. 1(415) 355-9058 Details
Programa ng interbensyon sa pagbabawas ng panganib na magkaroon ng HIV para sa mga gay/bisexual na lalaking nagsasalita ng Spanish.

Contact Information

1(415) 355-9058
Cancer Buddy Program Grupo ng Suporta Kalusugan ng Pag-uugali/Pag-iisip Tumawag para sa higit na impormasyon. Community Health Resource Center
2101 Webster Street, Suite 100
San Francisco, CA 94115
English Ang Cancer Buddy Program ay nagkokonekta ng mga pasyenteng nasa unang taon ng diagnosis sa kanser sa mga bihasang boluntaryong survivor ng kanser. Ang Buddy Program ay isang forum para sa mga indibidwal upang makipag-ugnayan nang bukas sa isang taong personal na nakakaintindi ng kanser. Upang humiling ng Buddy o upang magboluntaryo, tumawag sa (415) 923-3155. Details
Ang Cancer Buddy Program ay nagkokonekta ng mga pasyenteng nasa unang taon ng diagnosis sa kanser sa mga bihasang boluntaryong survivor ng kanser. Ang Buddy Program ay isang forum para sa mga indibidwal upang makipag-ugnayan nang bukas sa isang taong personal na nakakaintindi ng kanser.

Contact Information

Upang humiling ng Buddy o upang magboluntaryo, tumawag sa (415) 923-3155.
Grupong Sumusuporta sa Survivor ng Stroke Kalusugan ng Pag-uugali/Pag-iisip Unang Huwebes ng bawat buwan mula 12:00pm - 1:00pm Community Health Resource Center
2100 Webster Street, Room 119
San Francisco, CA 94115
English Ginawa ang grupong ito upang makatulong sa paggaling ng mga survivor ng stroke sa anumang yugto sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at sumusuportang kapaligiran kung saan magagawa ng mga indibidwal na ibahagi ang kanilang mga karanasan. 1(415) 923-3155

cpmcchrc@sutterhealth.org
Details
Ginawa ang grupong ito upang makatulong sa paggaling ng mga survivor ng stroke sa anumang yugto sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at sumusuportang kapaligiran kung saan magagawa ng mga indibidwal na ibahagi ang kanilang mga karanasan.

Contact Information

1(415) 923-3155

cpmcchrc@sutterhealth.org
Booth ng Presyon ng Dugo Pamamahala ng Sakit Tuwing Martes at Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
English,Cantonese,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Booth ng Presyon ng Dugo Pamamahala ng Sakit Tuwing Lunes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
North East Medical Services
2574 San Bruno Clinic
2574 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
English,Cantonese,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Booth ng Presyon ng Dugo Pamamahala ng Sakit Tuwing Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
North East Medical Services
1870 Lundy Clinic
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
English,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Programa sa Pamamahala sa Sarili ng Hindi Gumagaling na Sakit Pamamahala ng Sakit Tuwing Huwebes
2/16 - 3/23
9:30am - 12:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Programa sa Pamamahala sa Sarili ng Hindi Gumagaling na Sakit Pamamahala ng Sakit Tuwing Huwebes
2/23 - 3/30
10:00am - 11:00am
Sa personal o sa pamamagitan ng telepono
North East Medical Services
1870 Lundy Clinic
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Workshop sa Pag-unawa sa Pananakit Pamamahala ng Pananakit 2/28 Martes
11:00am - 12:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Vitamin D: Isang Mahalagang Nutrisyon para sa Hindi Gumagaling na Likod Pamamahala ng Pananakit 3/13 Lunes
11:00am - 12:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
I-download ang Digital na Tala ng Bakuna Laban sa COVID-19 Iba Pa Tuwing Lunes
2:00pm - 3:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
English,Cantonese,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Aerobic na Ehersisyo Pag-eehersisyo Tuwing Miyerkules at Biyernes
1/27 - 3/17
Tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes
3/20 - 4/21
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Pagpapayo ng Grupo Kalusugan ng Pag-uugali/Pag-iisip Tuwing Lunes hanggang Sabado sa pamamagitan ng Appointment North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
English,Cantonese,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Pagpapayo ng Grupo Kalusugan ng Pag-uugali/Pag-iisip Tuwing Martes hanggang Sabado sa pamamagitan ng Appointment North East Medical Services
1870 Lundy Clinic
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
English,Cantonese,Mandarin Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Mga Workshop sa Rapid Antigen Test para sa COVID-19 Iba Pa Tuwing Lunes
3:00pm - 4:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Mga Workshop sa Kaligtasan ng Gamot Iba Pa Tuwing Miyerkules
3:00pm - 4:00pm
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Bingo at Pisikal na Aktibidad para sa Senior Pag-eehersisyo Tuwing Sabado
1/28 - 4/1
9:30am - 10:30am
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
Cantonese Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/
Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Details
Para sa lahat. Libre.

nems.org/docs/2023-health-education-activity-schedule-1st-quarter/

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
Mga Workshop sa Mga Pamilyang May Buntis Pagbubuntis Buwanan kada unang Lunes
10:00am - 11:00am
Online sa Zoom
North East Medical Services
Cantonese Libre nems.org/news/2023-activities-for-pregnant-families-and-babies/target Details
Mga Programa sa Maagang Pagbabasa para sa Mga Sanggol na 0-9 na buwang gulang Pagbubuntis Buwanan kada ika-2 Martes
10:00am - 11:00am
Online sa Zoom
North East Medical Services
Cantonese Libre nems.org/news/2023-activities-for-pregnant-families-and-babies/target Details
Mga Programa sa Maagang Pagbabasa para sa Mga Sanggol na 9-18 buwang gulang Pagbubuntis Buwanan kada ika-4 na Martes
10:00am - 11:00am
Online sa Zoom
North East Medical Services
Cantonese Libre nems.org/news/2023-activities-for-pregnant-families-and-babies/target Details
Virtual na Paglalaro ng Sanggol para sa Mga Sanggol na 0-18 buwang gulang Pagbubuntis Buwanan sa ika-2 at ika-4 na Biyernes
10:30am - 11:30am
Online sa Zoom
North East Medical Services
Cantonese Libre nems.org/news/2023-activities-for-pregnant-families-and-babies/target Details
Workshop sa Pag-iwas sa Sakit sa Puso at Kung Paano Makita ang Isang Stroke Pamamahala ng Sakit Kada Martes at Huwebes
2/2 - 2/28
10:30am – 11:30am
North East Medical Services
1520 Stockton Clinic
1520 Stockton Street
San Francisco, CA 94133
English,Cantonese,Mandarin Libre Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
1(408) 573-9686 ext. 8711
Details
Libre

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
1(408) 573-9686 ext. 8711
Workshop sa Pag-iwas sa Sakit sa Puso at Kung Paano Makita ang Isang Stroke Pamamahala ng Sakit Tuwing Lunes
2/6 - 2/27
2:00pm – 3:00pm
North East Medical Services
2574 San Bruno Clinic
2574 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
English,Cantonese,Mandarin Libre Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
1(408) 573-9686 ext. 8711
Details
Libre

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
1(408) 573-9686 ext. 8711
Workshop sa Pag-iwas sa Sakit sa Puso at Kung Paano Makita ang Isang Stroke Pamamahala ng Sakit Tuwing Miyerkules
2/1 - 2/22
2:00pm – 3:00pm
North East Medical Services
1870 Lundy Clinic
1870 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131
English,Cantonese,Mandarin Libre Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
1(408) 573-9686 ext. 8711
Details
Libre

Contact Information

Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan
1(415) 391-9686 ext. 5843
1(408) 573-9686 ext. 8711
Grupo ng Suporta sa Kanser para sa Chinese na Kababaihan Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Tumawag para sa higit na impormasyon. English,Cantonese,Mandarin Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser. Libre. 1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Details
Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser. Libre.

Contact Information

1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Programa sa Suporta ng Peer para sa Mga Chinese na Survivor ng Kanser (8 Linggo) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Tumawag para sa higit na impormasyon. English,Cantonese,Mandarin Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser. Libre. 1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Details
Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser. Libre.

Contact Information

1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Mga Panggrupong Klase sa Paghinto sa Paninigarilyo (3 Session) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Tumawag para sa higit na impormasyon. English,Cantonese,Mandarin Para sa mga naninigarilyo at miyembro ng pamilya. Libre. 1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Details
Para sa mga naninigarilyo at miyembro ng pamilya. Libre.

Contact Information

1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Kurso ng Tulong sa Sarili para sa Hindi Gumagaling na Sakit (7 Session) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Tumawag para sa higit na impormasyon. English,Cantonese,Mandarin Libre. Mga workshop sa Mas Malusog na Pamumuhay para sa mga taong may mga hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan. 1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm
Details
Libre. Mga workshop sa Mas Malusog na Pamumuhay para sa mga taong may mga hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan.

Contact Information

1(628) 217-6565
Lunes hanggang Biyernes
8:00am - 12:00pm
1:00pm - 5:00pm