Welcome sa aming listahan ng mga panggrupong klase sa wellness sa komunidad.

Mangyaring dalasan ang pag-tsek dahil ina-update namin ang site na ito.

Ang SFHP ay nakatuon sa pagtataguyod ng mga programang wellness at malusog na istilo ng pamumuhay sa aming mga miyembro. Para Matuto pa tungkol sa mga klase, mangyaring mag-email sa amin sa healtheducation@sfhp.org.

Hindi nag-aalok ang SFHP ng garantiya ng kalidad at hindi nakakontrata ang SFHP sa o nagbibigay ng kredensyal sa mga provider ng serbisyo na ito.

Klase Kategorya Petsa/Oras Lokasyon
No classes found
Programang Pang-edukasyon Tungkol sa Diabetes (Diabetes Empowerment Education Program, DEEP) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94102
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs
Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Grupo sa Paglalakad Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94103
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pamahalaan ang arthritis sa pamamagitan ng paglalakad at pag-uunat.

curryseniorcenter.org/programs
Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pamahalaan ang arthritis sa pamamagitan ng paglalakad at pag-uunat.

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Mga Klase sa Pagluluto Nutrisyon Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94104
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Bumuo ng mga mas mabuting gawi sa masustansyang pagkain sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano magluto gamit ang kaunting item.

curryseniorcenter.org/programs
Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Bumuo ng mga mas mabuting gawi sa masustansyang pagkain sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano magluto gamit ang kaunting item.

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Pamamahala sa Sarili ng Mga Hingi Gumagaling na Kundisyon (6 na linggo) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94105
English,Cantonese,Russian Para sa mga pasyente at tagapag-alaga na nangangasiwa sa mga hindi gumagaling na kundisyon.

curryseniorcenter.org/programs
Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga pasyente at tagapag-alaga na nangangasiwa sa mga hindi gumagaling na kundisyon.

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Mga Presentation at Workshop sa Kalusugan para sa Mga Senior Iba Pa Tumawag para sa higit na impormasyon. Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94107
English,Cantonese,Russian Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs
Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18).

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

Angela Di Martino
(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Kasiglahan ng Senior Iba Pa Tuwing Biyernes,
11:00am - 12:00pm
Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94108
English Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pagsasanay sa teknolohiya at pag-aaral kung paano pamahalaan ang kalusugan.

curryseniorcenter.org/programs
Phillip Gerson
(415) 941-8552
pgerson@curryseniorcenter.org
Details
Para sa mga senior o nasa hustong gulang na may mga kapansanan (may edad na mahigit 18). Pagsasanay sa teknolohiya at pag-aaral kung paano pamahalaan ang kalusugan.

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

Phillip Gerson
(415) 941-8552
pgerson@curryseniorcenter.org
Curry Connections Iba Pa Lingguhan o Kada Dalawang Linggo.
Mag-email para sa higit na impormasyon.
Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94110
English,Cantonese Mga sennior o mga adultong may kapansanan (may edad na mahigit 18). Mga social call ng boluntaryo sa mga senior na nasa hustong gulang.

curryseniorcenter.org/programs
connect@curryseniorcenter.org Details
Mga sennior o mga adultong may kapansanan (may edad na mahigit 18). Mga social call ng boluntaryo sa mga senior na nasa hustong gulang.

curryseniorcenter.org/programs

Contact Information

connect@curryseniorcenter.org
Yoga para sa Prenatal Pagbubuntis 6:00pm - 7:15pm

9/1
9/6
10/4
10/6
11/1
11/3
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$40/Klase. Magparehistro sa sutterhealth.org/classes-events/series/prenatal-yoga-4-sessions-via-zoom-4391
(650) 853-2935 Details
Para sa lahat.

$40/Klase. Magparehistro sa sutterhealth.org/classes-events/series/prenatal-yoga-4-sessions-via-zoom-4391

Contact Information

(650) 853-2935
Klase para sa Prenatal - Pagpapasuso Pagbubuntis 10:00am - 1:00pm

9/8
10/6
11/21
12/14
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$75/klase. Alamin ang mga benepisyo at karaniwang paraan ng pagpapasuso; paano maiwasan, makilala, at mapamahalaan ang mga problema; at mga tip para sa para sa mga kapareha. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/a-cpmc-prenatal-offering-breastfeeding-virtual-during-covid-31293-228077
Details
Para sa lahat.

$75/klase. Alamin ang mga benepisyo at karaniwang paraan ng pagpapasuso; paano maiwasan, makilala, at mapamahalaan ang mga problema; at mga tip para sa para sa mga kapareha. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/a-cpmc-prenatal-offering-breastfeeding-virtual-during-covid-31293-228077

Contact Information

Klase para sa Prenatal - Pagpapalaki sa Bagong Silang na Sanggol Pagbubuntis 9:00am - 2:00pm

9/10
10/1
11/20
12/3
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$110/klase. Mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga ng sanggol na may hands-on na pagsasanay sa paglalagay ng diaper, pagbabalot ng sanggol sa tela (swaddling), pagkuha ng temperatura, at pagpapaligo. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-newborn-parenting-virtual-during-covid-1345
Details
Para sa lahat.

$110/klase. Mga pangunahing kaalaman sa pangangalaga ng sanggol na may hands-on na pagsasanay sa paglalagay ng diaper, pagbabalot ng sanggol sa tela (swaddling), pagkuha ng temperatura, at pagpapaligo. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-newborn-parenting-virtual-during-covid-1345

Contact Information

Klase para sa Prenatal - Mga Opsyon sa Pagpapahupa ng Pananakit Pagbubuntis 7:00pm - 9:00pm

9/13
11/8
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

Libre. Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa pagpapahupa ng pananakit para sa panganganak at makakuha ng mga sagot sa lahat ng inyong mga tanong tungkol sa gamot mula sa isang provider. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-pain-relief-options-ask-the-anesthesiologist-virtual-during-covid-19-1036
Details
Para sa lahat.

Libre. Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa pagpapahupa ng pananakit para sa panganganak at makakuha ng mga sagot sa lahat ng inyong mga tanong tungkol sa gamot mula sa isang provider. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-pain-relief-options-ask-the-anesthesiologist-virtual-during-covid-19-1036

Contact Information

Klase para sa Postpartum - Pagmamasahe sa Sanggol Pagbubuntis 1:30pm - 3:30pm

9/15
11/17
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$75/klase. Matuto ng mga stroke para sa pagmamasahe sa buong katawan, bumuo ng mga paraan para "makipag-usap" at "makinig" sa inyong sanggol, at matuto ng mga kasanayan sa pagrerelaks para sa inyo at inyong sanggol. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-postpartum-offering-infant-massage-virtual-during-covid-643
Details
Para sa lahat.

$75/klase. Matuto ng mga stroke para sa pagmamasahe sa buong katawan, bumuo ng mga paraan para "makipag-usap" at "makinig" sa inyong sanggol, at matuto ng mga kasanayan sa pagrerelaks para sa inyo at inyong sanggol. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-postpartum-offering-infant-massage-virtual-during-covid-643

Contact Information

Klase para sa Prenatal - Paghahanda sa Panganganak (2 session) Pagbubuntis 6:00pm - 9:00pm

9/20
10/17
11/14
12/6
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$180/klase. Ang 6 na oras na klaseng ito ay ibinibigay sa serye ng dalawang araw. Mga aralin sa pagrerelaks at paghinga, mga posisyon sa labor at panganganak, pagmamasahe, tungkulin ng kapareha, mga medikal na pamamaraan, labor na may gamot o walang gamot, at panganganak sa pamamagitan ng cesarean section (c-section). Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-virtual-during-covid-1198
Details
Para sa lahat.

$180/klase. Ang 6 na oras na klaseng ito ay ibinibigay sa serye ng dalawang araw. Mga aralin sa pagrerelaks at paghinga, mga posisyon sa labor at panganganak, pagmamasahe, tungkulin ng kapareha, mga medikal na pamamaraan, labor na may gamot o walang gamot, at panganganak sa pamamagitan ng cesarean section (c-section). Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-childbirth-preparation-virtual-during-covid-1198

Contact Information

Klase para sa Prenatal - Emosyonal na Transisyon sa Pagiging Magulang Pregnancy 7:00pm - 9:00pm

10/4
12/6
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$60/magkapareha. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/a-cpmc-prenatal-offering-the-emotional-transition-to-parenthood-virtual-during-covid-3921
Details
Klase para sa Prenatal - Mga Kambal, Triplet, at Marami pa Pagbubuntis 6:00pm - 9:00pm

10/5
12/7"
Online
California Pacific Medical Center
English Para sa lahat.

$75. Pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng mga kambal o marami pa, gaya ng payo sa kaginhawahan at mga praktikal na tip. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/a-cpmc-prenatal-offering-twins-triplets-more-virtual-during-covid-19751-215709
Details
Para sa lahat.

$75. Pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng mga kambal o marami pa, gaya ng payo sa kaginhawahan at mga praktikal na tip. Magparehistro sa sutterhealth.org/cpmc/classes-events/a-cpmc-prenatal-offering-twins-triplets-more-virtual-during-covid-19751-215709

Contact Information

Adaptive Yoga para sa Arthritis Fitness Tuwing Miyerkules,
11:00am - 12:00pm
Online
Women's Health Resource Center
English Para sa lahat.

$48/Buwan ($12 kada klase). O $18 Drop-in. Ang deadline upang mag-sign up ay 10am sa umaga ng klase.
(415) 600-0500
whrc@sutterhealth.org
Details
Para sa lahat.

$48/Buwan ($12 kada klase). O $18 Drop-in. Ang deadline upang mag-sign up ay 10am sa umaga ng klase.

Contact Information

(415) 600-0500
whrc@sutterhealth.org
Gentle Yoga Fitness Tuwing Martes
11:15am - 12:15pm
Online
Women's Health Resource Center
English Para sa lahat.

$48/Buwan ($12 kada klase). O $18 Drop-in. Ang deadline upang mag-sign up ay 10am sa umaga ng klase.
(415) 600-0500
whrc@sutterhealth.org
Details
Para sa lahat.

$48/Buwan ($12 kada klase). O $18 Drop-in. Ang deadline upang mag-sign up ay 10am sa umaga ng klase.

Contact Information

(415) 600-0500
whrc@sutterhealth.org
Workshop sa Pagkalagas ng Buhok at Makeup para sa Kababaihang May Kanser Iba Pa One-on-one ayon sa appointment. Women's Health Resource Center English Para sa lahat ng kababaihang may kanser; kaka-diagnose lang at mga kamakailang nakatapos ng paggamot.

Libre. Magparehistro online sa feedback.sutterhealth.org
(415) 600-0500
whrc@sutterhealth.org
Details
Para sa lahat ng kababaihang may kanser; kaka-diagnose lang at mga kamakailang nakatapos ng paggamot.

Libre. Magparehistro online sa feedback.sutterhealth.org

Contact Information

(415) 600-0500
whrc@sutterhealth.org
Adelante! Youth Leaders Advancing Health Equity (Mga Kabataang Lider na Isinusulong ang Pagkakapantay-pantay sa Kalusugan) Iba Pa Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
English,Spanish Para sa Mga Pasyente ng MNHC na 13 hanggang 17 taong gulang.

Libre. Mga workshop sa edukasyong pangkalusugan ng peer. Pagkakataon upang makakuha ng stipend bilang boluntaryong tagapagturo ng peer. mnhc.org/community_programs/wellness-groups
(415) 552-3870 Details
Para sa Mga Pasyente ng MNHC na 13 hanggang 17 taong gulang.

Libre. Mga workshop sa edukasyong pangkalusugan ng peer. Pagkakataon upang makakuha ng stipend bilang boluntaryong tagapagturo ng peer. mnhc.org/community_programs/wellness-groups

Contact Information

(415) 552-3870
Centering Pregnancy Prenatal Clinic Pagbubuntis Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
English,Spanish Para sa Mga Pasyente ng MNHC.

Libre. mnhc.org/community_programs/wellness-groups
(415) 552-3871 Details
Para sa Mga Pasyente ng MNHC.

Libre. mnhc.org/community_programs/wellness-groups

Contact Information

(415) 552-3871
Pamamahala sa sarili ng HIV (13 Linggo) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Mission Neighborhood Health Center Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
English,Spanish Para sa Mga Pasyente ng MNHC. Kaalaman, motibasyon, mga kasanayan, at suporta upang magsimula at magpanatili ng mabubuting gawi. May ibinibigay na hapunan sa bawat session.

mnhc.org/community_programs/wellness-groups
Armando Rodriguez
(415) 552-1013 ext. 2569
Details
Para sa Mga Pasyente ng MNHC. Kaalaman, motibasyon, mga kasanayan, at suporta upang magsimula at magpanatili ng mabubuting gawi. May ibinibigay na hapunan sa bawat session.

mnhc.org/community_programs/wellness-groups

Contact Information

Armando Rodriguez
(415) 552-1013 ext. 2569
Grupo ng Suporta sa Programang Kasa-kasama sa Kanser Iba Pa Tumawag para sa higit na impormasyon. Community Health Resource Center
2101 Webster Street, Suite 100, San Francisco, CA 94115
English Upang humiling ng kasa-kasama o upang magboluntaryo, tumawag o bumisita sa jotform.com/cpmcchrc/Cbvolunteer (415) 923-3155
info@chrcsf.org
Details
Upang humiling ng kasa-kasama o upang magboluntaryo, tumawag o bumisita sa jotform.com/cpmcchrc/Cbvolunteer

Contact Information

(415) 923-3155
info@chrcsf.org
Grupo ng Suporta sa Emosyonal na Pagkain (8 Klase) Nutrisyon Huwebes 9/8 - 10/27
5:30pm - 7:00pm
Community Health Resource Center
2101 Webster Street, Suite 100, San Francisco, CA 94115
English Para sa lahat.

Libre. Tumawag o punan ang form upang magparehistro: hipaa.jotform.com/cpmcchrc/eesg092022
(415) 923-3156
cpmcchrc@sutterhealth.org
Details
Para sa lahat.

Libre. Tumawag o punan ang form upang magparehistro: hipaa.jotform.com/cpmcchrc/eesg092022

Contact Information

(415) 923-3156
cpmcchrc@sutterhealth.org
Session ng Impormasyon sa Pangmatagalang Pangangalaga Iba Pa Miyerkules 9/14
3:30pm - 5:00pm
Online
Community Health Resource Center
English Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wt4eZaMzRGm6PjeTIdKp2Q
Details
Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wt4eZaMzRGm6PjeTIdKp2Q

Contact Information

Serye ng Maingat na Pagkain Nutrisyon Tuwing Huwebes
10/27 - 11/17
6:00pm - 7:00pm
Online
Community Health Resource Center
English Para sa lahat.

Punan ang form upang magparehistro. Nangangailangan ng panayam. hipaa.jotform.com/cpmcchrc/mindful-eating-102022
Details
Para sa lahat.

Punan ang form upang magparehistro. Nangangailangan ng panayam. hipaa.jotform.com/cpmcchrc/mindful-eating-102022

Contact Information

Edukasyon para sa Kaalaman sa Colorectal Cancer Iba Pa 10/3/2022 nang 3:30pm Online
Community Health Resource Center
English Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YrDPyfrJQ9ykY_fIPXWDEg
Details
Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YrDPyfrJQ9ykY_fIPXWDEg

Contact Information

Presentation sa Diyeta para sa Diabetes at Fatty Liver Nutrisyon 9/2/2022 nang 3:30pm Online
Community Health Resource Center
English Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7IBav3SURMO2O1txYBrHYg
Details
Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7IBav3SURMO2O1txYBrHYg

Contact Information

Presentation sa Pagtanda, Wellness, Kalusugang Sekswal at Reproduktibo sa Menopause Iba Pa 9/9/2022
5:30pm - 7:00pm
Online
Community Health Resource Center
English Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_99uxkHWpTGuUxRms9PwZkw
Details
Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_99uxkHWpTGuUxRms9PwZkw

Contact Information

Edukasyon para sa Kaalaman sa Rheumatoid Arthritis Iba Pa 12/12/2022
3:30pm - 5:00pm
Online
Community Health Resource Center
English Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iQEJTJVxRQOQDd5wYeujRw
Details
Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iQEJTJVxRQOQDd5wYeujRw

Contact Information

Presentation sa Genetic na Pagsusuri: Kalusugan ng Dibdib at Gynecological na Kalusugan Iba Pa 12/1/2022 nang 4:30pm Curry Senior Center
338 Turk St, San Francisco, CA 94102
English Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bD_37YmeQ6q7uu9XwQ5-mA
Details
Para sa lahat.

Libre. Magparehistro sa us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bD_37YmeQ6q7uu9XwQ5-mA

Contact Information

Workshop sa Edukasyon para sa Kolesterol Pamamahala ng Sakit Tuwing Martes at Huwebes
10:30am - 11:30am
North East Medical Services
1520 Stockton St. San Francisco 94133
English,Mandarin Para sa lahat.

Libre. Tumingin pa sa nems.org/docs/2022-q3-health-ed-class-schedule
(415) 391-9686 ext. 5843 Details
Para sa lahat.

Libre. Tumingin pa sa nems.org/docs/2022-q3-health-ed-class-schedule

Contact Information

(415) 391-9686 ext. 5843
Grupo ng Suporta sa Kanser para sa Chinese na Kababaihan Pamamahala ng Sakit 10:00am - 11:30am sa 9/10,
at pagkatapos ay mula 2:00pm - 3:00pm sa
9/17
10/15
10/20
11/5
11/19
12/3
12/17
Online
Chinatown Public Health Center
English Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser.

Libre. Tumawag o sagutan ang form upang magparehistro sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/Cancer-Support-Group-Flyer-Bilingual-July-Dec-2022.pdf
(415) 364-7906 Details
Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser.

Libre. Tumawag o sagutan ang form upang magparehistro sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/Cancer-Support-Group-Flyer-Bilingual-July-Dec-2022.pdf

Contact Information

(415) 364-7906
Programa sa Suporta ng Peer para sa Mga Chinese na Survivor ng Kanser (8 Linggo) Pamamahala ng Sakit Tumawag para sa higit na impormasyon. Telepono
Chinatown Public Health Center
English Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser at mga survivor. Tumawag o sagutan ang form upang magparehistro sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/Chinese-Cancer-Survivors-Peer-Support-Program-English-Chinese.pdf (415) 364-7906 Details
Para sa kababaihang nagsasalita ng Chinese na may kanser at mga survivor. Tumawag o sagutan ang form upang magparehistro sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/Chinese-Cancer-Survivors-Peer-Support-Program-English-Chinese.pdf

Contact Information

(415) 364-7906
Mga Panggrupong Klase sa Paghinto sa Paninigarilyo (3 Session) Iba Pa Tumawag para sa higit na impormasyon. Chinatown Public Health Center
1490 Mason St. San Francisco CA 94133
English Para sa mga naninigarilyo at miyembro ng pamilya.

Libre. Tumawag o sagutan ang form upang magparehistro sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/StopSmokingClasses.pdf
(415) 364-7906 Details
Para sa mga naninigarilyo at miyembro ng pamilya.

Libre. Tumawag o sagutan ang form upang magparehistro sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/StopSmokingClasses.pdf

Contact Information

(415) 364-7906
Talakayan sa Pamumuhay nang Walang Sigarilyo Iba Pa 2:00pm - 4:30pm Chinatown Public Health Center
1490 Mason St. San Francisco CA 94133
English Libre. Makakuha ng $10 gift card para sa pagsali. Mag-enjoy sa isang tasa ng tsaa at mga miryenda, matuto ng mga kasanayan upang magpanatili ng buhay na walang sigarilyo, at maglaro ng masasayang laro at raffle.

Tumawag o sagutan ang form sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/Smokefree-tea-talk-in-Bilingual-2021.pdf
(415) 364-7906 Details
Libre. Makakuha ng $10 gift card para sa pagsali. Mag-enjoy sa isang tasa ng tsaa at mga miryenda, matuto ng mga kasanayan upang magpanatili ng buhay na walang sigarilyo, at maglaro ng masasayang laro at raffle.

Tumawag o sagutan ang form sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/Smokefree-tea-talk-in-Bilingual-2021.pdf

Contact Information

(415) 364-7906
Kurso ng Tulong sa Sarili para sa Hindi Gumagaling na Sakit (7 Session) Pamamahala ng Sakit Lahat ng Miyerkules sa Oktubre at Nobyembre
9:30am - 12:00pm
Online
Chinatown Public Health Center
English,Cantonese Para sa mga taong may mga hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan.

Libre. Tumawag o sagutan ang form sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/CDSMP-Oct-Nov-2022-flyer-Bilingual.pdf
(415) 364-7906 Details
Para sa mga taong may mga hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan.

Libre. Tumawag o sagutan ang form sfhealthnetwork.org/wp-content/uploads/CDSMP-Oct-Nov-2022-flyer-Bilingual.pdf

Contact Information

(415) 364-7906