Serbisyo sa Customer

Pagpapalit ng Mga Doktor

Pinakamainam na magpanatili ng parehong doktor hangga’t maaari, nang sa gayon ay malaman niya ang iyong kasaysayan ng kalusugan at mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Ngunit kung minsan, maaaring kailangan mong magpalit ng iyong doktor.

I-click upang Maghanap ng Mga Provider

Maaari mong hilingin na palitan ang iyong doktor sa anumang dahilan. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-email sa  Serbisyo sa Customer, ng San Francisco Health Plan, o tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Mga Tip sa Pagpili ng iyong Bagong Doktor

Tanungin ang iyong sarili…

  • Anong komunidad ang pinakamabuti para sa iyo?
  • Gusto mo ba na malapit ang doktor na ito sa bahay, paaralan, o trabaho?
  • Madaling bang makapunta sa doktor na ito sa pamamagitan ng kotse, MUNI, o BART?
  • Nagsasalita ba ang doktor na ito at kanyang mga tauhan sa tanggapan ng wika mo?
  • Nagtatrabaho ba ang doktor na ito sa ospital na gusto mo?
  • Tinitingnan ba ang doktor na ito ang mga bata sa lahat ng edad?

Kapag nasagot mo na ang mga tanong na ito, subukan ang aming Provider Search Tool upang maghanap ng doktor ng Medi-Cal na naaangkop para sa iyo!

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.