Maghanap ng Provider

Maghanap ng Provider

Ang bawat miyembro ng San Francisco Health Plan (SFHP) ay dapat pumili ng provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) o klinika ng pangunahing pangangalaga. Tutulungan ka ng aming online na Tool sa Paghahanap ng Provider na maghanap at pumili ng tamang PCP para sa iyo at iyong pamilya

Mangyaring pumili ng iyong PCP o klinika mula sa Tool sa Paghahanap ng Provider. Nakalista ang mga PCP at klinika ayon sa komunidad. Ang PCP o klinikang pipiliin mo ang mangangasiwa sa lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan.

Kung kailangan mo ng pangangalagang may espesyalisasyon, tutulungan ka ng iyong PCP o klinika na maghanap ng iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan, na tinatawag na mga espesyalita, at ire-refer ka sa kanila kapag kinakailangan. Simple lang ang pagpili ng PCP o klinika.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.