Nhận Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe mà Quý vị Cần

Hãy tìm hiểu khi nào thì cần chăm sóc sức khỏe, người liên lạc và thời gian chờ hẹn khám thông thường.

Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP)

Khám tại Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị* (PCP) nếu gần đây quý vị chưa khám sức khỏe hoặc chưa gặp PCP của mình. Tìm hiểu người cần liên lạc trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Khi nào đến Khám tại PCP:
 • Khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe trong tương lai
 • Điều trị các vấn đề sức khỏe đột xuất hoặc ngắn hạn
 • Quản lý tình trạng hoặc bệnh mãn tính như tiểu đường

Quý vị có thể được hẹn khám trong vòng:
 • 10 ngày làm việc cho các buổi hẹn khám không khẩn cấp với PCP.

Nếu cần giúp tìm số điện thoại PCP của mình thì vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều các ngày trong tuần.

*Bác sĩ Chăm sóc Chính là bác sĩ, y tá thực hành hoặc trợ lý bác sĩ, là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Bác sĩ chuyên khoa

Đến khám tại bác sĩ chuyên khoa nếu quý vị cần tư vấn chuyên khoa hoặc điều trị bệnh cụ thể.

Một số ví dụ về thời điểm cần đến khám tại bác sĩ chuyên khoa:
 • Hen suyễn
 • Tiểu đường
 • Các vấn đề về tim

Quý vị có thể được hẹn khám trong vòng:
 • 15 ngày làm việc cho chăm sóc chuyên khoa không khẩn cấp.

Hãy liên hệ với PCP để biết những bác sĩ chuyên khoa mà quý vị có thể cần đến khám. Nếu cần giúp tìm số điện thoại PCP của mình thì vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800, TTY 1(888) 883-7347 từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều các ngày trong tuần.

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi và Tâm thần

Quý vị có thể nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần của bác sĩ chuyên khoa từ Carelon Behavioral Health. Hãy trao đổi với PCP của quý vị nếu nghĩ là quý vị có thể có các triệu chứng về sức khỏe tâm thần. Hầu hết mọi người đều cảm thấy tốt hơn khi được điều trị. Điều trị có thể dùng thuốc, tư vấn hoặc nói chuyện với Bác sĩ Chuyên khoa Tâm thần.

Dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể điều trị chứng lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề về sức khỏe hành vi.

Quý vị có thể nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần miễn phí cho bệnh nhân ngoại trú với SFHP.

Một số ví dụ về thời điểm cần trao đổi với Bác sĩ Chuyên khoa Sức khỏe Hành vi:
 • Tầm soát và điều trị sức khỏe tâm thần
 • Trắc nghiệm tâm lý để kiểm tra tình trạng sức khỏe tâm thần của quý vị
 • Xét nghiệm, thuốc và tiếp liệu
 • Đánh giá bệnh tâm thần và dùng thuốc nếu cần
 • Sàng lọc, tư vấn và giới thiệu đi điều trị

Quý vị có thể được hẹn khám trong vòng:
 • 10 ngày làm viê. Carelon Behavioral Health sẽ liên lạc với quý vị. Bác sĩ Chuyên khoa Sức khỏe Hành vi có thể khám sàng lọc sức khỏe tâm thần nếu quý vị có nhu cầu về sức khỏe tâm thần không khẩn cấp.

Quý vị không cần phải có giấy giới thiệu để nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần. Quý vị có thể gọi Carelon Behavioral Health để biết thêm chi tiết hoặc hẹn khám theo số 1(855) 371-8117, hoặc truy cập vào trang carelonbehavioralhealth.com.

Chăm sóc Sau Giờ Hành chính và Chăm sóc Khẩn cấp

Chăm sóc Khẩn cấp luôn sẵn sàng khi quý vị cần được khám với bác sĩ ngay.

Một số ví dụ về thời điểm cần được chăm sóc khẩn cấp:
 • Cảm, cúm, sốt
 • Nhiễm trùng (da, mắt, tai, v.v.)
 • Các vấn đề về dạ dày (đau, nôn, tiêu chảy)

Quý vị có thể được hẹn khám trong vòng:
 • 48 giờ cho hẹn khám khẩn cấp với PCP.
 • 96 giờ đối với hẹn khám khẩn cấp với bác sĩ chuyên khoa.

Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp

Quý vị có thể đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp nếu không gặp được PCP và quý vị muốn được chăm sóc trực tiếp. Kiểm tra nhóm y khoa của mình và những trung tâm mà quý vị có thể đến:

  Hội viên của Dịch vụ Y tế North East và Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Người Hoa:

 • Đến khám tại một trong nhiều trung tâm Dignity Health-GoHealth ở khắp San Francisco.

Teladoc:

Quý vị có thể gọi nhà cung cấp dịch vụ qua điện thoại hoặc video nếu không gặp được PCP và quý vị muốn được chăm sóc cho những vấn đề sức khỏe đơn giản.

Một số ví dụ về thời điểm nên sử dụng Teladoc:

 • Cảm/Cúm
 • Nôn ói và Tiêu chảy
 • Nổi mẩn Da

Truy cập vào teladoc.com/sfhp hoặc gọi 1(800) 835-2362.

Đường dây Y tá Tư vấn:

Quý vị có thể trao đổi với y tá 24/7.

Một số ví dụ về thời điểm nên sử dụng đường dây y tá tư vấn:

 • Nếu quý vị cần gặp bác sĩ.
 • Nếu các triệu chứng của quý vị trở nặng.
 • Nếu quý vị cần biết cách để cải thiện sức khỏe ngay tại nhà.

Gọi đường dây y tá tư vấn theo số 1(877) 977-3397.

Chăm sóc Cấp cứu

Chỉ đến phòng cấp cứu của bệnh viện nếu quý vị cần cấp cứu y khoa.

Một số ví dụ về trường hợp cấp cứu y khoa:
 • Khó thở và/hoặc thở gấp
 • Đau ngực hoặc dạ dày trên hoặc cảm thấy tức ngực
 • Tê hoặc yếu đột ngột ở mặt, cánh tay hoặc chân

Nếu quý vị nghĩ rằng vấn đề sức khỏe của mình đang đe dọa tính mạng hoặc trở nặng trên đường đến bệnh viện thì hãy gọi 911 và yêu cầu dịch vụ cấp cứu y khoa tại địa phương.

Quý vị chưa là hội viên của SFHP?

Hãy tìm hiểu về các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho quý vị và kiểm tra xem quý vị có thể nhận Medi-Cal không tại trang sfhp.org/qualify.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.