Khuyến khích Hội viên

Các Chương trình Khuyến khích Có sẵn cho Hội viên

Thẻ nhắc hội viên

Thẻ khuyến khích hội viên

Hội viên Medi-Cal và Healthy Kids HMO hai tuổi trở xuống.

Trẻ em được tiêm các mũi sau trước hai tuổi:

 • Bốn mũi DTap (Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván)
 • Ba mũi Bại liệt
 • Bốn mũi Phế cầu khuẩn
 • Ba mũi HiB (Viêm màng não)
 • Ba mũi Hep B (Viêm gan siêu vi B)
 • Thủy đậu
 • một mũi Hep A (Viêm gan siêu vi A)
 • MMR (Sởi-Quai bị-Rubella)
 • Hai mũi virút Rota

Hộ viên nhận thông tin qua thư ở 13 và 17 tháng tuổi.

Thẻ nhắc hội viên

Hội viên Medi-Cal và Healthy Kids HMO từ ba đến sáu tuổi

Trẻ em được khám định kỳ trong năm theo lịch.

Hội viên sẽ nhận được thông tin gửi qua bưu điện vào ngày sinh nhật hàng năm của mình.

Thẻ khuyến khích hội viên

Hội viên mang thai của Medi-Cal.

Hội viên mang thai được kiểm tra sức khỏe tiền sản trong khoảng thời gian quy định (42 ngày đối với hội viên mới và ba tháng đầu tiên đối với hội viên hiện tại).

Hội viên có thể gọi cho SFHP để nhận mẫu khuyến khích.

Thẻ khuyến khích hội viên

Hội viên đã sinh con của Medi-Cal

Hội viên được khám sức khỏe hậu sản từ ba đến tám tuần sau khi sinh.

Hội viên có thể gọi cho SFHP để nhận mẫu khuyến khích.

Sàng lọc khác khuyến khích hội viên

Khám mắt bằng phương pháp làm giãn đồng tử khuyến khích hội viên

Hội viên Medi-Cal, Healthy Workers HMO bị bệnh tiểu đường từ 18 tuổi trở lên.

*(hai) thẻ quà tặng $25 (một cho khám mắt bằng phương pháp làm giãn đồng tử, một cho tất cả các tầm soát khác).

Hội viên bị bệnh tiểu đường (loại 1 hoặc loại 2) đã làm một trong những xét nghiệm tầm soát này:

 • Kiểm tra Huyết áp
 • Xét nghiệm HbA1c
 • Kiểm tra Bệnh thận

 • Khám Võng Mạc (một lần mỗi năm hoặc nếu hội viên đã khám võng mạc trong năm trước và có kết quả âm tính với bệnh võng mạc).

Thẻ khuyến khích hội viên (Người lớn)

Thẻ khuyến khích hội viên (Trẻ em)

Hội viên Medi-cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO bị Bệnh suyễn.

Hội viên được chẩn đoán mắc Bệnh suyễn hoàn thành Xét nghiệm Kiểm soát Bệnh suyễn với PCP của mình trong năm theo lịch.

Hội viên sẽ được gọi điện trước trực tiếp và nhận được thông tin qua thư một lần mỗi năm.

Thẻ khuyến khích hội viên

Hội viên Medi-Cal bị cao huyết áp từ tuổi trở lên 18+.

Hội viên bị cao huyết áp đã kiểm tra huyết áp với PCP và đã điền bản Kế hoạch Hành động vì Sức khỏe trong năm.

Hội viên sẽ nhận được thông tin gửi qua bưu điện một lần mỗi năm.

 • Chúng tôi sẽ xử lý mẫu khuyến khích của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ khi nộp.
 • Gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(800) 288-5555 nếu quý vị chưa nhận được hồi đáp trong vòng 5 tuần kể từ khi nộp.
 • Bác sĩ có thể fax trực tiếp mẫu khuyến khích của quý vị đến SFHP theo số 1(415) 615-4547.
 • Gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(800) 288-5555 để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến khích.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Health Improvement.