Khuyến khích Hội viên

SFHP hiểu rằng quý vị có thể đang trải qua thời kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19. Nếu cần hỗ trợ để biết nơi cung cấp thực phẩm miễn phí, chỗ ở, sơ cứu y tế và giúp đỡ với các vấn đề trong khu phố tại San Francisco, vui lòng truy cập vào freeprintshop.org để biết thông tin bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

 

Các Chương trình Khuyến khích Có sẵn cho Hội viên

Thẻ nhắc hội viên

Cho hội viên Medi-Cal độ tuổi từ 0 đến 15 tháng tuổi.

Trẻ em được 5 lần thăm khám sức khỏe cho trẻ em khỏe mạnh trong 15 tháng đầu đời.

Hội viên sẽ nhận được thông tin qua bưu điện mỗi năm một lần.
 

Thẻ khuyến khích hội viên

Hội viên mang thai của Medi-Cal.

Hội viên mang thai được kiểm tra sức khỏe tiền sản trong khoảng thời gian quy định (42 ngày đối với hội viên mới và ba tháng đầu tiên đối với hội viên hiện tại).

Hội viên có thể gọi cho SFHP để nhận mẫu khuyến khích.

 

Thẻ khuyến khích hội viên

Hội viên đã sinh con của Medi-Cal

Hội viên được khám sức khỏe hậu sản từ ba đến tám tuần sau khi sinh.

Hội viên có thể gọi cho SFHP để nhận mẫu khuyến khích.

 

Chương trình Khuyến khích Tiêm ngừa Trẻ em sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2020. Nếu quý vị nhận được mẫu này trong thư, vui lòng gửi lại cho SFHP qua đường bưu điện hoặc có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ fax cho chúng tôi. SFHP sẽ xử lý mẫu đã điền của quý vị cho chương trình này như thường lệ.

Vui lòng tiếp tục làm theo các khuyến cáo về tiêm ngừa từ bác sĩ của quý vị. Đế biết thêm thông tin, vui lòng vào trang https://www.sfhp.org/vi/immunizations.

 

Chương trình Khuyến khích cho Bệnh Mãn tính đã tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Nếu quý vị nhận được mẫu này trong thư vào Mùa Xuân 2021, vui lòng gửi lại cho SFHP qua đường bưu điện hoặc có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ fax cho chúng tôi. SFHP sẽ xử lý mẫu khuyến khích đã hoàn tất của quý vị cho chương trình này như thường lệ.

  • Chúng tôi sẽ xử lý mẫu khuyến khích của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ khi nộp.
  • Gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(800) 288-5555 nếu quý vị chưa nhận được hồi đáp trong vòng 5 tuần kể từ khi nộp.
  • Bác sĩ có thể fax trực tiếp mẫu khuyến khích của quý vị đến SFHP theo số 1(415) 615-4547.
  • Gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(800) 288-5555 để biết thêm thông tin về các chương trình khuyến khích.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Health Improvement.