Thư thông báo

Your Health Matters

Mùa Hè 2019, Trong Số Này:

 

 

Quý vị Nên Gọi Ai?

Vì quý vị là hội viên của San Francisco Health Plan nên chúng tôi muốn bảo đảm quý vị nhận được sự chăm sóc cần thiết khi cần. Chúng tôi là chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Công việc của chúng tôi là liên kết quý vị với tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chương trình bảo hiểm của quý vị bao trả. Đây là người quý vị nên gọi khi cần câu trả lời hoặc sự trợ giúp.

Khi quý vị gọi cho nhóm Dịch vụ Khách hàng, họ sẽ trao đổi với quý vị bằng ngôn ngữ mà quý vị muốn và dành thời gian để trả lời tất cả các thắc mắc quý vị có thể có về các quyền lợi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Một số việc chúng tôi có thể giúp quý vị bao gồm:

Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một PCP.  Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm bác sĩ phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu quý vị muốn thay đổi bác sĩ, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Chúng tôi sẽ gửi thẻ hội viên cùng với thông tin liên lạc quan trọng cho quý vị qua bưu điện. Nếu quý vị bị mất thẻ hội viên, chúng tôi có thể gửi thẻ mới cho quý vị. Nếu quý vị cần bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào về chăm sóc sức khỏe của mình hoặc SFHP, thì chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị.

Chúng tôi có thể giúp quý vị đăng ký vào Cổng thông tin Hội viên trực tuyến và hướng dẫn quý vị về tất cả các thông tin và quyền lợi.

Chúng tôi sẽ trợ giúp đáp ứng nhu cầu nhà thuốc của quý vị. Chúng tôi có thể báo cho quý vị biết thuốc và thuốc kê toa nào được bao trả, kể cả thuốc chuyên khoa. Chúng tôi có thể cho quý vị biết giờ làm việc và vị trí của các nhà thuốc.

Nếu quý vị đang gặp vấn đề, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để giải quyết vấn đề đó. Nếu không thể cùng quý vị giải quyết vấn đề, thì chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn khiếu nại.

 

 

Khi bước sang tuổi 18, quý vị sẽ có nhiều cơ hội và trách nhiệm hơn. Điều này có thể có nghĩa là quý vị phải thay đổi trường học, công việc, nơi sống và cách quý vị chi tiêu tiền bạc. Điều này cũng có nghĩa là quý vị sẽ đảm nhận một vai trò tích cực hơn đối với sức khỏe của mình. Khi bước sang tuổi 18, đó là lúc quý vị cần chọn một nhà cung cấp chăm sóc chính (PCP) mới để chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành. Quý vị có thể giữ PCP cũ nếu họ là bác sĩ gia đình. Nhưng nếu đã và đang khám ở phòng khám nhi, thì quý vị sẽ cần phải chuyển sang PCP chăm sóc cho người trưởng thành. Hãy trao đổi với PCP về các lựa chọn chuyển tiếp sang chăm sóc cho người trưởng thành của quý vị. Để được trợ giúp thêm trong việc tìm PCP chăm sóc cho người trưởng thành, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí) hoặc đối với người khiếm thính, hãy gọi 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (TDD), Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30am đến 5:30pm. Có sẵn các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho hội viên cần hỗ trợ về ngôn ngữ.

 

Đã có Chương trình Khuyến khích Hội viên!

Chương trình Khuyến khích Hội viên SFHP trao thưởng cho các hội viên hoàn thành một hoạt động liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của họ.

SFHP hiện có 7 chương trình khuyến khích bao gồm:

 • Khám Sức khỏe cho Người trưởng thành
 • Hen suyễn (Thử nghiệm Kiểm soát bệnh Hen suyễn)
 • Tiêm ngừa Trẻ em
 • Tầm soát bệnh Tiểu đường
 • Khám Mắt cho người bệnh Tiểu đường
 • Tăng huyết áp (kiểm tra huyết áp với PCP và Kế hoạch Hành động vì Sức khỏe)
 • Hậu sản (Khám Sức khỏe)
 • Thai sản (Kiểm tra Sức khỏe)
 • Khám Sức khỏe cho Trẻ em

SFHP tiếp nhận các mẫu khuyến khích đã được ký bởi các bác sĩ sau khi hội viên hoàn thành hoạt động. Các mẫu khuyến khích sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp. Thẻ quà tặng sẽ được trao cho các hội viên.

Các hội viên đã hoàn thành và gửi mẫu khuyến khích nhưng chưa nhận được phản hồi trong vòng 5 tuần kể từ khi gửi có thể gọi cho Dịch vụ Khách hàng của SFHP theo số 1(800) 288-5555 để yêu cầu phản hồi.

Các bác sĩ có thể fax trực tiếp các mẫu khuyến khích của quý vị lại cho SFHP theo số 1(415) 615-4547.

Nhân viên của Chúng tôi Không được Trả tiền để đưa ra những Quyết định Về Chăm sóc Sức khỏe cho Quý vị

SFHP không trả tiền hoặc các khoản khuyến khích dựa trên các quyết định xét duyệt bảo hiểm của các nhân viên Quản lý Sử dụng (UM), y tá, bác sĩ, nhóm y khoa hoặc nhà tư vấn y khoa độc lập của chúng tôi.

Chúng tôi không trao thưởng hoặc cung cấp các khoản khuyến khích tài chính cho bất cứ người nào thực hiện các dịch vụ xét duyệt việc sử dụng để họ đưa ra quyết định từ chối bảo hiểm.

Chúng tôi không cung cấp các khoản khuyến khích tài chính để khuyến khích nhân viên đưa ra các quyết định không đủ điều kiện sử dụng khi xét duyệt việc sử dụng. Chúng tôi chỉ đưa ra những quyết định UM dựa trên mức độ thích hợp của sự chăm sóc và dịch vụ cũng như việc hội viên có bảo hiểm hay không.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến xét duyệt việc sử dụng, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí) hoặc đối với người khiếm thính, hãy gọi 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (TDD), Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30am 5:30pm. Có sẵn các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO cần hỗ trợ về ngôn ngữ.

Sau giờ hành chính, nhân viên UM có thể nhận thư thoại bảo mật, fax và email. Nhân viên UM sẽ trả lời thư vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu thư đến sau nửa đêm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nhân viên sẽ trả lời trong cùng một ngày làm việc.

 

 

Biết rõ các Quyền lợi Nhà thuốc của Quý vị

Nếu quý vị cần thuốc, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa thuốc cho quý vị.

Tại buổi khám, hãy cho bác sĩ biết quý vị muốn lấy thuốc ở nhà thuốc nào trong mạng lưới.

Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên SFHP cho nhân viên nhà thuốc.

Hội viên Medi-Cal không phải trả tiền cho các thuốc được bao trả theo quyền lợi nhà thuốc của mình.

Tại sfhp.wpengine.com, quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền lợi nhà thuốc của mình. Quý vị có thể xem dược thư mới nhất của San Francisco Health Plan và xem thuốc của quý vị có trong dược thư hay không. Quý vị có thể xem thuốc của mình có cần phải xin phép trước, điều trị theo từng bước hoặc có do nhà thuốc chuyên khoa cung cấp hay không. Quý vị có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và tìm kiếm nhà thuốc.

Hãy nhấp vào Bản Tóm tắt Quyền lợi trong Sổ tay Hội viên để xem lại quyền lợi nhà thuốc của quý vị. Nếu quý vị không thể sử dụng internet hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về các thuốc được bao trả, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo sô 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

 

Quý vị có Cần được Giúp Trao đổi với Bác sĩ của Mình không?

Các chương trình Quản lý Chăm sóc Sức khỏe của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trên hành trình cải thiện sức khỏe của mình.

Chúng tôi làm việc với hội viên cả qua điện thoại lẫn gặp trực tiếp để đánh giá nhu cầu của họ và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân. Nếu quý vị cảm thấy mình hoặc thành viên gia đình sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 615-4515.

Đây là dịch vụ MIỄN PHÍ cho hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO.

Trong các chương trình của chúng tôi, quý vị có thể:

 • Tìm hiểu cách quản lý các bệnh của mình.
 • Được giới thiệu đến các cơ quan cộng đồng; bao gồm cả các cơ quan về thực phẩm và sức khỏe hành vi..
 • Làm việc với đội ngũ của chúng tôi để sẵn sàng cho lần hẹn tiếp theo.
 • Làm việc với nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị để hiểu rõ hơn về thuốc của mình.

Lấy Hẹn

Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị điền và nộp đơn đăng ký Medi-Cal. Hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 777‑9992 để bắt đầu. Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sẽ xác định đối tượng đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Medi-Cal.

Dược thư của San Francisco Health Plan Medi-Cal, Healthy Workers HMO và Healthy Kids HMO đã có sự thay đổi.

Vui lòng truy cập sfhp.wpengine.com để xem thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Nếu không thể truy cập internet hoặc có thắc mắc về thuốc được bao trả, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547‑7800 hoặc 1(800) 288‑5555 (miễn phí).

Địa điểm Đăng ký SF Benefits Net

Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia Medi-Cal, Phiếu Thực phẩm, Bữa ăn tại Trường và các quyền lợi khác hay không.
1440 Harrison St.
Thứ Hai – Thứ Sáu,
8:00am đến 5:00pm
Đến trực tiếp.
Hãy gọi cho SF BenefitsNet theo số 1(855) 355-5757.