Thư thông báo

Your Health Matters

MÙA HÈ 2018, TRONG SỐ NÀY:

Là hội viên của SFHP, quý vị có quyền đến khám bác sĩ trong một thời gian cố định.

Luật pháp yêu cầu cac cuộc hẹn khám phải được tiến hành trong các khoảng thời gian sau:

Loại Hẹn khámThời gian Chờ Hẹn khám Không được Quá
Khẩn cấp Các dịch vụ không cần chấp thuận trước
Các dịch vụ không cần chấp thuận trước
48 giờ
96 giờ
Không
Khẩn cấp
Chăm sóc chính
Bác sĩ chuyên khoa, bao gồm cả bác sĩ tâm thần
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần không phải bác sĩ
Các dịch vụ khác để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh
10 ngày làm việc
15 ngày làm việc
10 ngày làm việc
15 ngày làm việc

Ngoại lệ

 • Đôi khi việc chờ đợi lâu hơn không phải là vấn đề. Thời gian chờ hẹn khám lâu hơn không thành vấn đề miễn là không gây hại cho sức khỏe của quý vị.
 • Bác sĩ của quý vị có thể đề nghị một lịch trình cụ thể cho việc chăm sóc phòng ngừa và các lần hẹn khám theo dõi mà không cần các giới hạn thời gian này.

Thời gian Chờ Hẹn khám qua Điện thoại

 • Quý vị có thể gọi cho PCP hoặc phòng khám của mình để tìm hiểu về nơi khám và tần suất quý vị cần được chăm sóc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Thời gian chờ để được trao đổi với bác sĩ không được quá 30 phút. Nếu không thể liên hệ với PCP hoặc phòng khám của mình, quý vị có thể gọi cho Teladoc© theo số 1(800) 835-2362 hoặc truy cập sfhp.wpengine.com/teladoc.
 • Thời gian chờ của quý vị sẽ không quá 10 phút khi gọi đến SFHP và văn phòng bác sĩ của quý vị trong giờ hành chính bình thường

Dịch vụ Thông dịch viên

 • Quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên bất cứ lúc nào. Dịch vụ này phải có sẵn tại thời điểm hẹn khám của quý vị.

Quý vị có thắc mắc?

 • Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị phải chờ lâu..
 • Hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc gửi tin nhắn trên cổng thông tin hội viên tại sfhp.wpengine.com.

 

Chọn PCP Chăm sóc sức khỏe cho Người trưởng thành

Khi bước sang tuổi 18, quý vị sẽ có nhiều cơ hội và trách nhiệm hơn. Điều này có thể có nghĩa là quý vị phải thay đổi trường học, công việc, nơi sống và cách quý vị chi tiêu tiền bạc. Điều này cũng có nghĩa là quý vị sẽ đảm nhận một vai trò tích cực hơn đối với sức khỏe của mình. Khi bước qua tuổi 18, đó là lúc quý vị cần chọn một bác sĩ chăm sóc chính (PCP) mới chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành. Quý vị có thể giữ PCP cũ nếu họ là bác sĩ gia đình. Nhưng nếu đã và đang khám ở phòng khám nhi, thì quý vị sẽ cần phải đổi qua PCP chăm sóc cho người trưởng thành. Hãy trao đổi với PCP về các lựa chọn chuyển tiếp sang chăm sóc cho người trưởng thành của quý vị. Để được trợ giúp thêm trong việc tìm PCP chăm sóc cho người trưởng thành, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí) hoặc đối với người khiếm thính, hãy gọi 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (TDD), Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Có sẵn các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho hội viên cần hỗ trợ về ngôn ngữ.

Chương trình Cải thiện Chất lượng (QI) của Chúng tôi

Mỗi năm, chúng tôi đều lập kế hoạch cải thiện chất lượng (QI) cho các hoạt động với mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ của mình bao gồm cả nhóm y khoa và bệnh viện của quý vị, để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị cũng như cho tất cả các hội viên của chúng tôi. Kế hoạch cải thiện chất lượng (QI) này và các kết quả để đạt được các mục tiêu của kế hoạch cải thiện chất lượng (QI) cũng được chương trình Medi-Cal của Tiểu bang chấp thuận. Kế hoạch cải thiện chất lượng này sẵn có cho tất cả hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO. Nếu muốn biết thông tin chi tiết về kế hoạch cải thiện chất lượng (QI) hoặc các kết quả, quý vị có thể tìm thông tin trên trang web của chúng tôi tại sfhp.wpengine.com/providers/qi-program-evaluations-results/ hoặc yêu cầu một bản sao trên giấy bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO có các quyền và trách nhiệm. Chúng tôi thông báo cho hội viên về các quyền và trách nhiệm của họ thông qua các tài liệu của SFHP như Bằng chứng Bảo hiểm và Sổ tay Hội viên của SFHP. Những tài liệu này liệt kê các quyền và trách nhiệm của quý vị.
Chúng tôi cũng đăng tải các tài liệu này trực tuyến tại sfhp.wpengine.com/wellness. Hãy liên lạc với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí) nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào về các quyền và trách nhiệm của hội viên.

Biết rõ các Quyền lợi Tiệm thuốc tây của Quý vị

Nếu quý vị cần thuốc, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa thuốc cho quý vị.

Tại buổi khám, hãy cho bác sĩ biết quý vị muốn lấy thuốc ở tiệm thuốc tây nào trong mạng lưới. Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên SFHP cho nhân viên tiệm thuốc tây. Hội viên Medi-Cal không phải trả tiền cho các thuốc được bao trả theo quyền lợi tiệm thuốc tây của mình. Tại sfhp.wpengine.com, quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền lợi tiệm thuốc tây của mình. Quý vị có thể xem dược thư cập nhật mới nhất của San Francisco Health Plan và xem thuốc của quý vị có trong dược thư hay không. Quý vị có thể xem thuốc của mình có cần phải xin phép trước, điều trị theo từng bước hoặc có do tiệm thuốc tây chuyên khoa cung cấp hay không. Quý vị có thể tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và tìm kiếm tiệm thuốc tây. Hãy nhấp vào Bản Tóm tắt Quyền lợi trong Bằng chứng Bảo hiểm để xem lại quyền lợi tiệm thuốc tây của quý vị. Nếu quý vị không thể sử dụng internet hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về các thuốc được bao trả, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

 

Quý vị có Cần được Giúp Trao đổi với Bác sĩ của Mình không?

Các chương trình Quản lý Chăm sóc Sức khỏe của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trên hành trình cải thiện sức khỏe của mình. Chúng tôi làm việc với hội viên qua cả điện thoại lẫn gặp trực tiếp để đánh giá nhu cầu của họ và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân. Nếu quý vị cảm thấy mình hoặc thành viên gia đình sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 615-4515. Đây là dịch vụ MIỄN PHÍ cho hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO. Trong các chương trình của chúng tôi, quý vị có thể:

 • Tìm hiểu cách quản lý các bệnh của mình.
 • Được giới thiệu đến các cơ quan cộng đồng; bao gồm cả các cơ quan về thực phẩm và sức khỏe hành vi.
 • Làm việc với đội ngũ của chúng tôi để sẵn sàng cho lần hẹn tiếp theo.
 • Làm việc với nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị để hiểu rõ hơn về thuốc của mình.

Nhân viên của Chúng tôi Không được Trả tiền để đưa ra những Quyết định Về Chăm sóc Sức khỏe cho Quý vị

SFHP không trả tiền hoặc các khoản khuyến khích dựa trên các quyết định xét duyệt bảo hiểm của các nhân viên Quản lý việc Sử dụng (UM), y tá, bác sĩ, các nhóm y khoa hoặc nhà tư vấn y khoa độc lập của chúng tôi. Chúng tôi không trao thưởng hoặc cung cấp các khoản khuyến khích tài chính cho bất cứ người nào thực hiện các dịch vụ xét duyệt việc sử dụng để họ đưa ra quyết định từ chối  bảo hiểm. Chúng tôi không đưa ra các khoản khuyến khích tài chính nhằm thúc đẩy các quyết định xét duyệt việc sử dụng dẫn đến việc sử dụng không đúng mực. Chúng tôi chỉ đưa ra những quyết định UM dựa trên mức độ thích hợp của chăm sóc và dịch vụ cũng như việc liệu hội viên có bảo hiểm hay không. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến xét duyệt việc sử dụng, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí) hoặc đối với người khiếm thính, hãy gọi 1(415) 547-7830 hoặc  1(888) 883-7347 (TDD), Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Có sẵn các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO cần hỗ trợ về ngôn ngữ. Sau giờ hành chính, nhân viên UM có thể nhận thư thoại bảo mật, fax và email. Nhân viên UM sẽ trả lời thư vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu thư đến sau nửa đêm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, nhân viên sẽ trả lời trong cùng một ngày làm việc.

Quý vị có Cần được Giúp Quản lý bệnh Hen suyễn hoặc Tiểu đường không?

Chúng tôi có hai chương trình quản lý bệnh miễn phí cho hội viên Medi-Cal, Healthy Kids HMO và Healthy Workers HMO:

 • Chương trình Chăm sóc bệnh Hen suyễn của SHFP
 • Chương trình Chăm sóc bệnh Tiểu đường của SHFP

Những chương trình này sẽ giúp quý vị nếu bị bệnh hen suyễn hoặc tiểu đường. Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ tự động được nhận vào các chương trình này. Quý vị có thể ngừng tham gia bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Các Công cụ để Quản lý Sức khỏe của Quý vị

Chúng tôi hiện đã có cổng thông tin hội viên tên là SFHP HealthLink dành cho tất cả hội viên Medi-Cal. Trong cổng thông tin này có các công cụ giúp quý vị quản lý sức khỏe của mình. Các công cụ này có thể giúp:

 

 • Duy trì cân nặng lành mạnh (BMI)
 • Cai thuốc lá
 • Khuyến khích hoạt động thể chất
 • Ăn uống lành mạnh
 • Kiểm soát sự căng thẳng
 • Tránh uống quá nhiều rượu bia
 • Nhận diện các triệu chứng trầm cảm

Hãy đăng ký SFHP HealthLink ngay hôm nay, tại sfhp.wpengine.com và bắt đầu quản lý sức khỏe của quý vị bằng các công cụ trực tuyến này. Để có bản in của các công cụ này, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Lấy Hẹn

Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị điền và nộp đơn đăng ký Medi-Cal. Hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 777‑9992 để bắt đầu. Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sẽ xác định đối tượng đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Medi-Cal.

Dược thư của San Francisco Health Plan Medi-Cal, Healthy Workers HMO và Healthy Kids HMO đã có sự thay đổi.

Để xem những cập nhật mới nhất của chúng tôi, vui lòng truy cập vào sfhp.wpengine.com. Nếu quý vị không thể truy cập internet hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về các thuốc được bao trả, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547‑7800 hoặc 1(800) 288‑5555 (miễn phí).

Địa điểm Đăng ký SF Benefits Net

Tìm hiểu xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia Medi-Cal, Phiếu Thực phẩm, Bữa ăn tại Trường và các quyền lợi khác hay không.
1440 Harrison St.
Thứ Hai – Thứ Sáu
8:00 sáng đến 5:00 chiều
Đến Trực tiếp. Hãy gọi cho SF BenefitsNet theo số
1(855) 355-5757.