Các Công cụ & Mẹo

Các Công cụ & Mẹo Giáo dục Sức khỏe

Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị

Ask Me 3™ là một chương trình giáo dục bệnh nhân được thiết kế để thúc đẩy sự trao đổi giữa những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với bệnh nhân để cải thiện sức khỏe. Chương trình này khuyến khích bệnh nhân hiểu câu trả lời cho 3 câu hỏi:

  • Vấn đề chính của quý vị là gì?
  • Quý vị cần làm gì?
  • Tại sao làm việc đó lại quan trọng với quý vị?

Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Hiệu quả tại Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Y tế (AHRQ), có những tài nguyên lớn về nhiều đề tài liên quan đến các buổi hẹn khám chăm sóc sức khỏe và ra quyết định điều trị! Bao gồm những tài nguyên dưới đây:

Thực phẩm vừa túi tiền, giàu dinh dưỡng

Ăn uống lành mạnh mà tiết kiệm có thể là một thách thức, nhưng có thể thực hiện được! Nhấp vào những liên kết này để mua sắm lành mạnh và xem những ý tưởng chuẩn bị bữa ăn:

Chợ nông sản là cách thú vị để khám phá cây trái và rau củ. Chúng ta may mắn có nhiều Chợ nông sản ở Vùng Vịnh. Nhấp vào những liên kết sau để xem thông tin về các chợ:

Tự Quản lý. Quý vị Có thể Làm được!