Chăm sóc sức khỏe tâm thần là một quyền lợi Medi-Cal

Căng thẳng, Lo lắng, Trầm cảm?

Xem thêm về các dịch vụ và quyền lợi Medi-Cal
Mental Health Awareness Banner - Dec 2020 - CHI VIT

Chăm sóc sức khỏe tâm thần là một quyền lợi Medi-Cal.

SFHP bao trả những dịch vụ sau cho bệnh tâm thần từ nhẹ đến trung bình được cung cấp bởi PCP của quý vị hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần có chứng chỉ hành nghề:

  • Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cho cá nhân và nhóm (liệu pháp tâm lý). Những dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn của bác sĩ tâm lý và đôi khi có sẵn tại phòng khám chăm sóc chính của quý vị.
  • Nghiệm pháp tâm lý khi được chỉ định lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần
  • Các dịch vụ ngoại trú để kiểm tra dược liệu pháp
  • Dịch vụ bệnh nhân ngoại trú bao gồm xét nghiệm, hầu hết các loại thuốc và tiếp liệu
  • Tư vấn tâm thần

SFHP hợp tác với một công ty tên là Carelon Behavioral Health (“Carelon”) để cung cấp cho hội viên các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhẹ đến trung bình mà không phải do PCP của quý vị cung cấp. Để tiếp cận các dịch vụ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần có giấy phép hành nghề (như bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý hoặc chuyên viên trị liệu), hãy gọi cho Carelon Behavioral Health theo số 1(855) 371-8117 (miễn cước) hoặc 1(800) 735-2929 (TDD/TTY), 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Điều trị Sức khỏe Hành vi Carelon cung cấp dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi (BHT) cho tất cả Hội viên dưới 21 tuổi. Dịch vụ BHT giảng dạy những kỹ năng thông qua việc sử dụng hoạt động quan sát hành vi và hỗ trợ để giúp phát triển hoặc phục hồi tối đa chức năng hàng ngày của Hội viên. Bác sĩ hoặc bác sĩ tâm lý có giấy phép hành nghề phải khuyến cáo rằng các dịch vụ BHT là cần thiết về mặt y tế. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ BHT, hãy gọi cho Carelon Behavioral Health theo số 1(855) 371-8117 (miễn cước hoặc 1(800) 735-2929 (TDD/TTY), 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa bao gồm các dịch vụ điều trị nội trú và ngoại trú cho tình trạng sức khỏe tâm thần nặng và lạm dụng hóa chất. SFHP và Carelon không bao trả Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa, tuy nhiên San Francisco Behavioral Health Services (SFBHS) có cung cấp những dịch vụ này. Gọi cho SFBHS theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 (miễn cước) hoặc 1(888) 484-7200 (TDD/TTY), 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Nếu quý vị không chắc về tình trạng sức khỏe tâm thần của mình, hãy gọi Carelon Behavioral Health theo số 1(855) 371-8117 (miễn cước) hoặc 1(800) 735-2929 (TDD/TTY), 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Ghi danh mở là từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021.

Quý vị hoặc con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm

Lựa chọn số #1 cho Medi-Cal bởi cư dân San Francisco.*

Bắt đầu.

Gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số

1(415) 777-9992

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30am to 5:30pm

Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị điền và nộp đơn đăng ký Medi-Cal.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sẽ xác định đối tượng đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Medi-Cal.

*Dựa trên Báo cáo về Ghi danh của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.