Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Chương trình Healthy Kids HMO cung cấp chăm sóc y tế, nha khoa và thị lực. Chăm sóc y tế do San Francisco Health Plan cung cấp. Các dịch vụ được bao trả gồm có:

 • Thăm khám Bác sĩ
 • Chăm sóc tại Bệnh viện & Phòng Cấp cứu
 • Thuốc Theo Toa
 • Kiểm tra Sức khỏe Định kỳ và Tiêm ngừa (chích ngừa)
 • Dịch vụ Sản/Phụ khoa (OB/GYN) và Chăm sóc Thai sản
 • Kế hoạch hóa Gia đình
 • Các Chương trình Cai nghiện Rượu/Ma túy
 • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
 • Chăm sóc Chuyên khoa
 • Chăm sóc Nha khoa – Thông qua Delta Dental
 • Chăm sóc Thị lực – Thông qua VSP

Xem Bằng Chứng Bảo Hiểm và Bản Tóm Lược về Lợi Tức của HMO Healthy Kids để biết chi tiết về lợi ích và giới hạn của chương trình.

Xem Thông báo về Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Mới (AB72) để biết Thông tin về việc Bảo vệ khỏi bị các Hóa đơn Y tế Bất ngờ.

Bảng thuật ngữ bảo hiểm sức khỏe và thuật ngữ y tế này có nhiều thuật ngữ thông dụng, nhưng đây không phải là danh sách đầy đủ. Các định nghĩa và thuật ngữ trong bảng thuật ngữ này nhằm sử dụng cho mục đích giáo dục và có thể khác với các thuật ngữ và định nghĩa trong chương trình của quý vị.

Lưu ý: Không có khoản đồng thanh toán cho các lần thăm khám phòng ngừa hoặc chăm sóc trẻ sơ sinh khỏe mạnh và khám tại phòng mạch cho hội viên dưới 24 tháng. Không có khoản đồng thanh toán cho hội viên đã được chứng minh là Người Alaska Bản xứ hoặc Người Americans Bản xứ.