Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Nha khoa

Nếu quý vị là hội viên Healthy Kids HMO, thì Delta Dental là nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của quý vị.

Để tìm Nha sĩ, hãy gọi Delta Dental theo số 1(877) 580-1042.

Các dịch vụ nha khoa được Delta Dental bao trả gồm có:

  • Dịch vụ Chẩn đoán & Chăm sóc Phòng ngừa, như các buổi khám, X-quang và tẩy sạch răng
  • Các Dịch vụ Cấp cứu để giảm đau
  • Các dịch vụ Phục hồi, như trám răng

Delta Dental cũng giải đáp các thắc mắc khác về phúc lợi nha khoa, thí dụ như cách thức thay đổi các nha sĩ hoặc cách thức khiếu nại.

Các dịch vụ đặc biệt khác cũng được cung cấp như lấy tủy chân răng và chữa bệnh về nướu răng. Nha sĩ của quý vị có thể tư vấn về biện pháp điều trị tốt nhất cho hàm răng của quý vị và có thể giải thích các dịch vụ nào được cho phép theo chương trình phúc lợi Delta Dental.

Nếu quý vị có thắc mắc khác về những phúc lợi của hội viên Healthy Kids HMO, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.