Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Tiệm thuốc tây & Tìm Tiệm thuốc tây

Khi quý vị cần thuốc men, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa cho quý vị. Để lấy được thuốc:

  • Mang toa thuốc của bác sĩ tới một tiệm thuốc tây có tham gia mạng lưới
  • Trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan của quý vị
  • Thanh toán một khoản đồng thanh toán nhỏ
“Khoản đồng thanh toán” là gì?

Khoản đồng thanh toán là một khoản tiền quý vị trả cho thuốc kê toa. Là hội viên của Healthy Kids HMO, khoản đồng thanh toán kê toa thuốc biệt dược và thuốc cùng loại thường của quý vị là $10 hoặc $15. Xem Bằng chứng Bảo hiểm để biết chi tiết các phúc lợi và giới hạn của chương trình. Tham khảo Bảng tóm lược Phúc lợi Healthy Kids HMO để biết thêm thông tin về phúc lợi thuốc kê toa của quý vị.

Bảng thuật ngữ bảo hiểm sức khỏe và thuật ngữ y tế này có nhiều thuật ngữ thông dụng, nhưng đây không phải là danh sách đầy đủ. Các định nghĩa và thuật ngữ trong bảng thuật ngữ này nhằm sử dụng cho mục đích giáo dục và có thể khác với các thuật ngữ và định nghĩa trong chương trình của quý vị.

Nếu muốn biết thuốc kê toa của quý vị có được bao trả không, hãy tham khảo Dược thư San Francisco Health Plan. Để biết thêm thông tin về dược thư hoặc xem một thuốc cụ thể có được bao trả cho hội viên Healthy Kids HMO hay không, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Dược thư là gì?

Dược thư là một danh mục đầy đủ các thuốc sẵn có cho hội viên chương trình Healthy Kids HMO của San Francisco Health Plan.

Dược thư SFHP

Tiệm thuốc tây Chuyên khoa

Để xem danh mục các tiệm thuốc tây mở cửa 24 giờ ở San Francisco, vui lòng nhấp vào đây.

Tìm Nhà thuốc

Tìm kiếm Nhà thuốc ở San Francisco
Tìm kiếm Tất cả Nhà thuốc