Dịch vụ Khách hàng

Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan sẵn sàng hỗ trợ quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi giải đáp những thắc mắc về phúc lợi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng giúp quý vị giải quyết những vấn đề mà quý vị có thể gặp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Đại diện Dịch vụ Khách hàng làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng – 5:30 chiều tại một trong các số điện thoại sau đây:

Tổng đài Địa phương 1(415) 547-7800
Cuộc gọi Miễn phí 1(800) 288-5555
TDD/TTY cho Người Điếc, Nặng Tai hoặc Khiếm Thanh, số miễn phí 1(415) 547-7830, 1(888) 883-7347 hoặc 711

Nhân viên giúp:

 • Thay đổi PCP (bác sĩ)
 • Thay thẻ hội viên
 • Nhận sổ tay hoặc bản tóm lược phúc lợi
 • Hỗ trợ các vấn đề hóa đơn
 • Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị
 • Xác minh tình trạng hội đủ điều kiện
 • Báo cáo khiếu nại
 • Hỗ trợ lên lịch hẹn khám với PCP
 • Giải quyết các vấn đề về thuốc kê toa và dụng cụ y tếlâu bền (DME)
 • Điền đơn đăng ký Covered California
 • Giải đáp thắc mắc về phúc lợi
 • Hỗ trợ phân tích thắc mắc phúc lợi—nha khoa
 • Và các vấn đề khác