Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Nha khoa

Sự hội đủ điều kiện cho dịch vụ nha khoa cho Healthy Workers HMO cụ thể cho công ty In-Home Supportive Services (IHSS) Nhân viên Cơ quan Chính phủ IHSS được nhận dịch vụ nha khoa nếu họ là hội viên Healthy Workers HMO trong 6 tháng. Nếu quý vị là nhân viên IHSS và đủ điều kiện cho dịch vụ nha khoa, quý vị có thể tìm nha sĩ bằng cách gọi Liberty Dental Plan theo số 1(888) 703-6999.

Những dịch vụ nha khoa được bao trả có thể bao gồm:

  • Dịch vụ Chẩn đoán & Chăm sóc Phòng ngừa, như các buổi khám, X-quang và tẩy sạch răng
  • Các Dịch vụ Cấp cứu để giảm đau
  • Các dịch vụ Phục hồi, như trám răng

Liberty Dental Plan cũng có thể giải đáp các thắc mắc khác về phúc lợi nha khoa, thí dụ như cách thức thay đổi các nha sĩ hoặc cách thức nộp đơn khiếu nại.

Các dịch vụ đặc biệt khác cũng được cung cấp như lấy tủy chân răng và chữa bệnh về nướu răng. Nha sĩ của quý vị có thể tư vấn về biện pháp điều trị tốt nhất cho răng của quý vị và có thể giải thích các dịch vụ nào được cho phép theo chương trình phúc lợi nha khoa của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc khác về những phúc lợi của hội viên Healthy Workers HMO, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Nếu quý vị là nhân viên tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt San Francisco, thì dịch vụ nha khoa không được cung cấp. Để biết thêm thông tin về điều này vui lòng gọi Sở Dịch vụ Nhân sinh theo số 1(415) 557-4942.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.