Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Người Trưởng thành Tại Cộng đồng (CBAS)

Dịch vụ Người trưởng thành Tại Cộng đồng (CBAS) là chương trình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi và người trưởng thành bị khuyết tật. CBAS giúp quý vị duy trì sự độc lập và sống theo cách của chính mình. Quý vị có thể đến Trung tâm CBAS miễn phí để tránh phải đến bệnh viện trong tương lai hoặc được đưa vào viện dưỡng lão.

Hãy trao đổi với Bác sĩ Chăm sóc Chính PCP để bắt đầu với CBAS. PCP có thể giới thiệu quý vị đến Trung tâm CBAS mà quý vị chọn và dùng ngôn ngữ của quý vị. Tìm Trung tâm CBAS bằng cách gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800, TTY 1(888) 883-7347.

Những Câu hỏi Thường Gặp về Dịch vụ Người trưởng thành Tại Cộng đồng (CBAS)

Vui lòng đọc các câu hỏi và trả lời dưới đây để biết thêm về chương trình CBAS.

Chương trình Dịch vụ Người trưởng thành Tại Cộng đồng (CBAS) là gì?

CBAS cung cấp cho quý vị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng tại trung tâm cộng đồng ở địa phương. Có nghĩa là quý vị có thể ở tại nơi mình sống và không phải chuyển đến viện dưỡng lão.

Tôi có thể nhận những dịch vụ nào?

CBAS bao gồm:

 • Dịch vụ điều dưỡng — quan sát và theo dõi sức khỏe và thuốc của quý vị và giám sát việc chăm sóc cá nhân của quý vị
 • Dịch vụ chăm sóc cá nhân/xã hội — giúp quý vị vệ sinh và các công việc hàng ngày khác
 • Vật lý trị liệu, điều trị bằng ngôn ngữ và điều trị bằng nghề nghiệp
 • Các hoạt động giải trí và trị liệu – bao gồm nghệ thuật, trò chơi, đi bộ theo nhóm và nhiều hoạt động khác
 • Dịch vụ bữa ăn — phục vụ ít nhất một bữa ăn mỗi ngày ở trung tâm
 • Vận chuyển — đến và về từ trung tâm CBAS, khi cần thiết
Ai đủ điều kiện được nhận CBAS?

Để đủ điều kiện cho CBAS, quý vị phải:

 • Là hội viên của SFHP
 • Từ 18 tuổi trở lên
 • Có vấn đề về thể chất, hành vi hoặc trí nhớ
 • Cần sống trong cơ sở chăm sóc dài hạn nếu quý vị không nhận dịch vụ CBAS
Làm cách nào để tôi nhận được CBAS?

Chúng tôi muốn đảm bảo quý vị nhận được các dịch vụ mà quý vị đủ điều kiện được hưởng và chúng tôi có được tất cả thông tin về sức khỏe của quý vị. Sau đây là những bước giải thích cách chúng tôi quyết định quý vị có đủ điều kiện cho CBAS hay không:

 1. Thảo luận với bác sĩ của quý vị hoặc gọi cho phòng Dịch vụ Khách hàng SFHP.
 2. Sắp xếp cuộc họp trực tiếp với y tá để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn cho CBAS hay không. SFHP làm việc với y tá từ Institute on Aging (IOA).
Nếu tôi không đủ điều kiện cho CBAS thì sao?

Nếu quý vị không đủ điều kiện cho CBAS thì nhân viên quản lý hồ sơ của chúng tôi có thể làm việc với quý vị để tìm các dịch vụ trong cộng đồng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Tôi có phải trả tiền cho CBAS không?

Không, các dịch vụ CBAS được SFHP bao trả.

Tôi có thể tiếp tục thăm khám tại bác sĩ Medicare nếu nhận CBAS từ SFHP không?

Có. Nếu quý vị có cả Medicare lẫn Medi-Cal thì quý vị có thể tiếp tục đến khám tại bác sĩ của Medicare trong khi đang nhận CBAS từ SFHP.

Bayview Hunters Point Adult Day Health Center

1250 La Salle Avenue, San Francisco, CA 94124
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 826-4774

bhpmss.org

Circle of Friends

1550 Steiner Street, San Francisco, CA 94115
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 614-2233

Golden State CBAS

738 La Playa Street, San Francisco, CA 94121
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 387-2750

goldenstatecbas.com

L’Chaim Adult Day Health Center

2534 Judah Street, San Francisco, CA 94122
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 449-2900

jfcs.org

Self-Help for the Elderly

408 22nd Avenue, San Francisco, CA 94121
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 677-7556

selfhelpelderly.org

SteppingStone – Golden Gate Day Health

350 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 359-9210

steppingstonehealth.org

SteppingStone – Mabini Day Health

55 Mabini Street, San Francisco, CA 94107
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 882-7301

steppingstonehealth.org

SteppingStone – Mission Creek Day Health

930 4th Street, San Francisco, CA 94158
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 974-6784

steppingstonehealth.org

SteppingStone – Presentation Day Health

301 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
Nhận sự chỉ dẫn

1(415) 923-0245

steppingstonehealth.org

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.