Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Nha khoa

Nếu quý vị là hội viên Medi-Cal, thì Denti-Cal là nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của quý vị.

Để tìm một nha sĩ, hãy gọi Denti-Cal theo số 1(800) 322-6384.

Sở Y tế Công cộng San Francisco có danh mục giới thiệu những nhà cung cấp dịch vụ Denti-Cal tại sfdph.org.

Danh bạ giới thiệu nha khoa cho trẻ em SF CHDP mùa đông 2019-2020 hiện có trực tuyến tại liên kết sau: Danh mục Winter 2019-2020

Các dịch vụ nha khoa được Denti-Cal bao trả gồm có:

  • Dịch vụ Chẩn đoán và Chăm sóc Phòng ngừa, như các buổi khám, X-quang và tẩy sạch răng
  • Các Dịch vụ Cấp cứu để giảm đau
  • Các dịch vụ Phục hồi, như trám răng

Denti-Cal cũng giải đáp các thắc mắc khác về phúc lợi nha khoa, thí dụ như cách thức thay đổi các nha sĩ hoặc cách thức khiếu nại.

Các dịch vụ đặc biệt khác cũng được cung cấp như lấy tủy chân răng và chữa bệnh về nướu răng. Nha sĩ của quý vị có thể tư vấn về biện pháp điều trị tốt nhất cho hàm răng của quý vị và có thể giải thích các dịch vụ nào được bao trả theo chương trình phúc lợi Denti-Cal.

Nếu quý vị có thắc mắc khác về những phúc lợi của hội viên Medi-Cal, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »