Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Doula (Bạn Đồng hành)

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các dịch vụ doula sẽ là dịch vụ được bao trả theo quyền lợi Medi-Cal. Bây giờ quý vị có thể nhận hỗ trợ miễn phí từ một doula (hộ lý trợ sản đồng hành). Dịch vụ doula là các buổi khám tiền sinh (trước khi sinh) và hậu sản (sau khi sinh). Quý vị có thể có một doula trong trường hợp chuyển dạ và sinh đẻ, sảy thai hoặc phá thai. Quý vị có thể được doula trợ giúp ở bất kỳ nơi nào như:

 • Nhà của quý vị
 • Khám tại phòng mạch
 • Bệnh viện
 • Trung tâm sinh sản

Doula có thể giúp quý vị:

 • Trao đổi về việc chăm sóc sức khỏe với bác sĩ của quý vị
 • Giáo dục về sức khỏe
 • Nhận sự hỗ trợ về thể chất, cảm xúc và các hỗ trợ khác ngoài lĩnh vực y tế

Để yêu cầu dịch vụ doula, quý vị có thể liên lạc với:

 • Bác sĩ
 • Nữ hộ sinh
 • Y tá (NP)
 • Trợ lý Bác sĩ (PA)
 • Y tá có Đăng ký (RN)
 • Dược sĩ có Đăng ký
 • Bác sĩ Tâm lý Lâm sàng có Giấy phép hành nghề (LCP)
 • Nhân viên Xã hội có Giấy phép Lâm sàng (LCSW)
 • Cố vấn Chuyên môn Lâm sàng được Cấp phép (LPCC) hoặc
 • Bác sĩ Chuyên khoa Hôn nhân và Gia đình được Cấp phép (LMFT)

Dịch vụ Doula (Bạn Đồng hành)

California Department of Healthcare Services (DHCS) định nghĩa doula là một hộ lý trợ sản đồng hành. Doula hỗ trợ mọi người trước, trong và sau thai kỳ. Doula không được cấp giấy phép và họ không cần giám sát. Họ có thể giúp quý vị:

 • Trao đổi về việc chăm sóc sức khỏe với bác sĩ của quý vịv
 • Giáo dục về sức khỏe
 • Nhận sự hỗ trợ về thể chất, cảm xúc và các hỗ trợ khác ngoài lĩnh vực y tế
 • Nhận hỗ trợ khi sảy thai, thai chết lưu và phá thai

 • Lần khám sức khỏe đầu tiên (1 lần khám)
 • Tối đa 8 lần khám trở lên trước, trong hoặc sau thai kỳ
 • Hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ và sinh con, thai chết lưu, phá thai hoặc sảy thai
 • Tối đa 2 lần khám 3 giờ sau khi kết thúc thai kỳ

Quý vị chỉ có thể nhận dịch vụ doula trong:

 • Thai kỳ
 • Chuyển dạ và sinh con, kể cả thai chết lưu
 • Sảy thai
 • Phá thai
 • Trong vòng 1 năm sau khi kết thúc thai kỳ

Quý vị có thể gặp một doula trực tuyến (thông qua telehealth) hoặc trực tiếp tại bất kỳ cơ sở nào như:

 • Nhà của quý vị
 • Các buổi khám tại phòng mạch
 • Trong bệnh viện
 • Tại các trung tâm sinh sản

Có. Doula có thể dạy các lớp miễn phí cho hội viên.

 • Nịt bụng sau sinh (truyền thống/nghi lễ)
 • Các nghi lễ sơ sinh (ví dụ như bó hoặc nắn xương, v.v.)
 • Chẩn đoán tình trạng y khoa
 • Các lớp học nhóm về bế ẵm em bé
 • Xoa bóp
 • Hình ảnh
 • Tư vấn y khoa
 • Làm thuốc từ nhau thai
 • Mua sắm
 • Xông hơi âm đạo
 • Yoga
 • Hoặc bất kỳ loại đánh giá sức khỏe, thăm khám hoặc thủ thuật nào

Doula không thể cung cấp gì thêm ngoài những dịch vụ được Medi-Cal bao trả. Bác sĩ Chăm sóc Chính của Quý vị* (PCP), nữ hộ sinh, bác sĩ sản khoa (bác sĩ chăm sóc thai sản) có thể cung cấp thêm các dịch vụ cho quý vị. Hoặc họ có thể giới thiệu quý vị đến một nhà cung cấp có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung cho quý vị. Có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

*Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) là bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá thực hành của quý vị, họ là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Tiếp cận Doula

SFHP sẽ làm việc với quý vị và các bác sĩ, nữ hộ sinh của chúng tôi để đảm bảo không có hạn chế nào về việc nhận hỗ trợ cần thiết từ doula của quý vị tại bệnh viện hoặc văn phòng của bác sĩ.

Không, quý vị phải làm việc với doula cộng tác với San Francisco Health Plan. Quý vị có thể xem Danh mục Nhà cung cấp trực tuyến tại sfhp.org để biết các doula của chúng tôi.

Gọi Dịch vụ Khách hàng của SFHP theo số 1(800) 288-5555 hoặc 1(415) 547-7800, TTY 1(888) 883-7347.

Dịch vụ Thông dịch viên và Chi phí

Không, tất cả các dịch vụ được cung cấp đều miễn phí cho hội viên Medi-Cal.

Có. Vui lòng liên lạc với doula của quý vị để sắp xếp thông dịch viên trong các lần hẹn khám. Quý vị cũng có thể liên lạc với Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 (các ngày trong tuần từ 8:30 sáng – 5:30 chiều), TTY 1(888 )883-7347 nếu cần giúp tìm một doula.

Tình trạng hội đủ Điều kiện của Hội viên

Hội viên Medi-Cal, hiện đang mang thai hoặc đã mang thai trong năm vừa qua, có bảo hiểm SFHP có thể được nhận một doula.

Có, để nhận được một doula với SFHP thì trước tiên quý vị phải có giấy giới thiệu. Quý vị có thể nhận giấy giới thiệu này từ bác sĩ, hộ sinh, Y tá (NP), Trợ lý Bác sĩ (PA), Y tá có Đăng ký (RN), Dược sĩ có Đăng ký, Bác sĩ Tâm lý Lâm sàng có Giấy phép hành nghề (LCP), Nhân viên Xã hội có Giấy phép Lâm sàng (LCSW), Cố vấn Chuyên môn Lâm sàng được Cấp phép (LPCC)) hoặc Bác sĩ Chuyên khoa Hôn nhân và Gia đình có Giấy phép hành nghề (LMFT). Nhà cung cấp giới thiệu không cần phải đăng ký tham gia Medi-Cal hoặc là Nhà cung cấp dịch vụ trong Mạng lưới SFHP.

Quý vị có thể được giới thiệu cho các dịch vụ doula nếu quý vị mang thai hoặc đã mang thai trong năm vừa qua. Hãy trao đổi với PCP của mình nếu quý vị muốn nhận dịch vụ doula.

Lần giới thiệu đầu tiên cho các dịch vụ doula bao gồm:

 • Lần khám sức khỏe đầu tiên (1 lần khám)
 • Tối đa 8 lần khám trở lên trước, trong hoặc sau thai kỳ
 • Hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ và sinh con, thai chết lưu, phá thai hoặc sảy thai
 • Tối đa 2 lần khám 3 giờ sau khi kết thúc thai kỳ

Liên hệ với bất kỳ nhà cung cấp có giấy phép nào dưới đây để xin giới thiệu dịch vụ doula:

 • Bác sĩ
 • Y tá (NP)
 • Trợ lý Bác sĩ (PA)
 • Y tá có Đăng ký (RN)
 • Dược sĩ có Đăng ký, Bác sĩ Tâm lý Lâm sàng có Giấy phép hành nghề (LCP)
 • Nhân viên Xã hội có Giấy phép Lâm sàng (LCSW)
 • Cố vấn Chuyên môn Lâm sàng được Cấp phép (LPCC)
 • Bác sĩ Chuyên khoa Hôn nhân và Gia đình được Cấp phép (LMFT)
 • Nữ hộ sinh (LM, CNM)

Có. Cần phải có giới thiệu lần thứ hai cho các lần khám bổ sung sau thai kỳ. Lần giới thiệu thứ hai cho phép đến 9 lần khám bổ sung sau thai kỳ.

Quý vị có thể được doula thăm khám 1 lần mỗi ngày. Quý vị chỉ có thể được doula thăm khám 1 lần tại một thời điểm trừ khi đang trong quá trình chuyển dạ và sinh con. Vào ngày chuyển dạ và sinh con, cũng có thể khám 1 lần trước khi sinh hoặc 1 lần sau khi sinh. Lần thăm khám này có thể là hỗ trợ sinh con, phá thai hoặc sẩy thai. Lần thăm khám này cũng có thể do một doula khác thực hiện.

Quý vị chỉ được có 1 doula mỗi lần cho mỗi dịch vụ. Nhưng quý vị có thể được hơn 1 doula hỗ trợ trong các giai đoạn khác nhau của thai kỳ. Ví dụ: quý vị có thể được 1 doula hỗ trợ trong thai kỳ và một doula khác hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ và sinh con hoặc sau khi mang thai. Tất cả doula đều phải hợp tác với SFHP.