Cách thức Hoạt động

Tiếp cận Dịch vụ trong Mạng lưới Chăm sóc Sức khỏe của quý vị

Biết rõ Mạng lưới Chăm sóc Sức khỏe SFHP của Quý vị. Cách bác sĩ, y tá, dược sĩ và chuyên gia giáo dục sức khỏe làm việc cùng nhau để chăm sóc quý vị.

Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của Quý vị

Là nơi đầu tiên quý vị liên lạc khi cần chăm sóc không cấp cứu, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thông thường và khẩn cấp. Gọi cho phòng khám của PCP’s bất kỳ lúc nào, dù ngày hay đêm, để được tư vấn y khoa. Quý vị sẽ được hẹn khám chăm sóc sức khỏe khẩn cấp tại PCP trong vòng 48 giờ kể từ khi quý vị yêu cầu. Số điện thoại của PCP được ghi trên Thẻ Hội viên của quý vị.

Nhà thuốc

Khi quý vị cần thuốc hoặc tiêm ngừa cho người lớn, PCP sẽ kê toa cho quý vị. PCP sẽ gửi toa thuốc đến tiệm thuốc tây trong mạng lưới mà quý vị chọn. Xuất trình thẻ Hội viên của quý vị cho nhân viên nhà thuốc để nhận thuốc.

Bác sĩ Chuyên khoa

PCP sẽ giới thiệu quý vị đến bác sĩ chuyên khoa nếu quý vị cần tư vấn chuyên sâu hoặc điều trị một vấn đề cụ thể hoặc xin ý kiến thứ hai về sức khỏe của quý vị.

Bệnh viện của Quý vị/Phòng Cấp cứu

Khi chọn một PCP, quý vị cũng chọn bệnh viện và phòng cấp cứu nơi quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Dịch vụ Tư vấn

Nếu cần người để nói chuyện, quý vị có thể lấy hẹn với bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần. Để tận dụng phúc lợi này, gọi Beacon Health Options theo số 1(855) 371-8117, TTY 1(800) 735-2929. Luôn sẵn sàng 24/7. Không cần phải có giấy giới thiệu.

Teladoc® Khám Bác sĩ qua Điện thoại hoặc Video 24/7

Nếu không gặp được PCP của mình khi quý vị cần và muốn được chăm sóc cho các vấn đề y tế đơn giản, truy cập teladoc.com/sfhp gọi 1(800) 835-2362 hoặc tải xuống ứng dụng Teladoc dành cho điện thoại thông minh.