Cai Thuốc lá

Chúng tôi Có thể Giúp

Xem thêm về các dịch vụ và quyền lợi Medi-Cal

Quý vị có biết rằng nhận trợ giúp để cai hút thuốc lá là một Quyền lợi Medi-Cal không?

Khói thuốc lá chứa hỗn hợp chết người từ hơn 7,000 hóa chất; hàng trăm hóa chất có hại và khoảng 70 hóa chất có thể gây ung thư.
Hút thuốc làm tăng nguy cơ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sứa khỏe, gây nhiều bệnh và tử vong. Những người ngừng hút thuốc sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm. Mặc dù lợi ích về sức khỏe sẽ lớn hơn đối với những người ngừng hút thuốc khi còn trẻ tuổi, nhưng ngừng thuốc lá có lợi ở mọi lứa tuổi. Không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá.

Dịch vụ Cai Thuốc lá

Quý vị có thể được trợ giúp cai thuốc lá hoặc bỏ thuốc lá. Dịch vụ bao gồm hai lần cai thuốc mỗi năm cho người lớn không mang thai ở mọi lứa tuổi. Mỗi lần cai thuốc, quý vị sẽ nhận được:

  • 90 ngày thuốc cai thuốc lá được FDA chấp thuận trên dược thư của SFHP, chẳng hạn như liệu pháp thay thế nicotine và các thuốc khác làm giảm cơn thèm thuốc lá
  • 4 buổi tư vấn cho cá nhân, nhóm hoặc qua điện thoại, mỗi lần ít nhất 10 phút

Nếu quý vị mang thai và sử dụng thuốc lá hoặc phơi nhiễm với khói thuốc lá thì đã có sẵn các dịch vụ và tư vấn cho quý vị. Hãy thảo luận với PCP của mình xem các thuốc cai thuốc lá có phù hợp với quý vị không. Quý vị cũng có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp Người Nghiện thuốc lá California theo số 1(800) NO-BUTTS (1(800) 662-8887). Đường dây trợ giúp cung cấp tài liệu tự nghiên cứu, giới thiệu đến các chương trình tại địa phương và tư vấn trực tiếp về cai thuốc lá. Đường dây trợ giúp này cũng cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho hội viên là thiếu niên, phụ nữ mang thai và người nhai thuốc lá. Các dịch vụ này sẵn có bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Quảng Đông, Tiếng Quan Thoại, Tiếng Hàn và Tiếng Việt. Đường dây cũng cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho thiếu niên, phụ nữ mang thai và người nhai thuốc lá.

Ghi danh mở là từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021.

Quý vị hoặc con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm

Nguồn:
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/cessation/quitting/index.htm

Lựa chọn số #1 cho Medi-Cal bởi cư dân San Francisco.*

Bắt đầu.

Gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số

1(415) 777-9992

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30am to 5:30pm

Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị điền và nộp đơn đăng ký Medi-Cal.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sẽ xác định đối tượng đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Medi-Cal.

*Dựa trên Báo cáo về Ghi danh của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.