Mga Video sa Edukasyong Pangkalusugan

Nakakatuwa at kawili-wiling paraan ang panonood ng mga video at pakikinig sa mga podcast upang malaman ang higit pa tungkol sa mga paksa sa kalusugan.


Mag-click sa paksa sa kalusugan upang matuto pa.

Mga Karagdagang Resource

I-click ang mga link para sa access sa CDC-TV, CDC Streaming Health, Choose My Plate, Supertracker, at higit pa! Mangyaring bumalik sa ibang pagkakataon para sa mga update sa hinaharap.

CDC 24/7: Saving Lives. Protecting People. Saving Money through Prevention. Ang CDC-TV ay isang video site na may maraming consumer-friendly video na maaari mong panoorin, i-download, at ibahagi. May mga video para sa mga bata at nasa hustong gulang, sa maraming paksa sa kalusugan. Mag-click dito para manood!
CDCStreamingHealth Ang CDC Streaming Health ay isang channel sa YouTube na may humigit-kumulang 60 video tungkol sa mga paksa sa kalusugan mula sa trangkaso, hanggang sa paninigarilyo, at pisikal na aktib. Mag-click dito para manood!
Choose My Plate Mayroon ding magagandang video sa Choose My Plate tungkol sa pagpili ng kung ano at gaano karami ang kakainin. Alamin ang lahat ng tungkol sa mga grain, prutas at gulay, at pagpapakilos ng inyong katawan! Mag-click dito upang panoorin ang mga video na ito.
National Institutes of Health Maraming video sa kalusugan at wellness ang National Institutes of Health para sa mga nakatatandang nasa hustong gulang. May pinakabagong medikal na impormasyon, mga tip para sa malusog na pamumuhay, at marami pang iba. Mag-click dito para magsimulang manood!
Nag-aalok ang Healthy Roads Media ng magagandang materyal sa edukasyong pangkalusugan na nasa maraming wika at iba’t ibang format: audio, video, at print. Mag-click dito para magsimula!
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.