Library ng Edukasyong Pangkalusugan

Ang matuto tungkol sa iyong kalusugan ang unang hakbang sa pananatiling malusog at magandang pakiramdam araw-araw.

Kung mas marami kang nalalaman, mas mahusay mong mapapangasiwaan at mapapanatili ang iyong kalusugan, maayos man ang pakiramdam mo o hindi.

Nasa ibaba ang mga madaling basahing handout tungkol sa iba’t ibang paksa sa kalusugan at wellness. Malayang kang i-print at ibahagi ang mga ito sa iyong pangkat sa pangangalagang pangkalusugan, mga miyembro ng pamilya, at iba pang mahalagang tao sa iyong buhay.

Madalas naming ina-update ang site na ito, kaya tiyaking bibisita nang madalas. Sa San Francisco Health Plan, narito kami para sa iyo.

Para sa karagdagang impormasyon sa Edukasyong Pangkalusugan, mangyaring sumangguni sa mga link sa ibaba:

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.