Mặt trong SFHP

Tổng quan về Cách Hoạt động của Chúng tôi!

Chúng tôi khởi đầu với niềm tin rằng mọi cư dân San Francisco đều xứng đáng được tiếp cận sự chăm sóc sức khỏe có chất lượng, giá hợp lý. Là một chương trình bảo hiểm sức khỏe cộng đồng được cấp phép, chúng tôi được thiết kế cho và bởi những người chúng tôi phục vụ – trong đó nhiều người không thể có được sự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chúng tôi mang theo niềm tin này cùng sứ mệnh của mình để cung cấp cho tất cả cư dân San Francisco sự chăm sóc vượt trội, cho tất cả cộng đồng đa dạng về văn hóa và sắc tộc tạo nên San Francisco độc đáo này.

Chúng tôi làm việc này với sự hỗ trợ và những tài nguyên được chia sẻ bởi vô vàn các đối tác cộng đồng khắp San Francisco. Và chúng tôi làm việc này theo yêu cầu của tất cả cư dân San Francisco, những người trong năm 1998 đã thông qua Biện pháp J, biến sự chăm sóc sức khỏe phổ quát trở thành một ưu tiên của Thành phố.

San Francisco độc đáo cũng như cư dân sống ở đây vậy. Là một chương trình bảo hiểm sức khỏe địa phương, chúng tôi hiểu thành phố này; chúng tôi hiểu người dân sống ở đây; Và chúng tôi được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của họ.

TẦM NHÌN
San Francisco là cộng đồng lành mạnh cho tất cả mọi người.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.