Chính sách về Quyền riêng tư

Cập nhật: Ngày 11 tháng 3 năm 2019

Chúng tôi cam kết chắc chắn bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân của quý vị. Chính sách quyền riêng tư (“Chính sách Quyền riêng tư”) này có thể áp dụng cho Trang web sfhp.wpengine.com (“Trang web”) được tạo và duy trì bởi San Francisco Health Plan và tạo thành thông báo cung cấp thông tin cho quý vị về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi. Đối với những mục đích của Chính sách Quyền riêng tư, các cụm từ như “SFHP”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” là San Francisco Health Plan và các chi nhánh của SFHP.

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của quý vị trên Trang web này trừ khi quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, như được mô tả thêm dưới đây.  Bằng cách sử dụng Trang web của SFHP, quý vị đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của Trang web cũng như các thực hành được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý vị không đồng ý với những điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Trang web và thoát ra ngay lập tức.

1. Bảo mật Tài khoản và Thông tin Cá nhân.

Khi quý vị truy cập vào Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin cá nhân về quý vị trừ khi quý vị tự nguyện gửi những thông tin đó. Thông tin cá nhân là mọi thông tin hoặc dữ liệu duy nhất đối với từng cá nhân như tên, số an sinh xã hội, địa chỉ, địa chỉ email, ngày sinh, v.v… (“Thông tin Cá nhân”).  Trong một số phần của Trang web, quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân để chúng tôi phân phối tài liệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu cho quý vị, nộp khiếu nại, trả lời thắc mắc hoặc cho phép quý vị cập nhật thông tin. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu đăng ký và thu thập Thông tin Cá nhân trong một số phần nhất định của Trang web mà trong đó quý vị cung cấp thông tin đó một cách cụ thể và có ý thức (ví dụ: đăng ký mua, đề nghị hoặc yêu cầu dịch vụ khách hàng).  Quý vị cam kết rằng Thông tin Cá nhân đã cung cấp trong quá trình đăng ký là chính xác, đúng sự thật và quý vị đồng ý tự chịu trách nhiệm bảo mật cho tài khoản và mật khẩu của mình.  Nếu tài khoản của quý vị bị truy cập hoặc sử dụng trái phép, quý vị phải thông báo ngay cho chúng tôi.  Nếu quý vị muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào đã cung cấp trực tuyến cho chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1(415) 547-7818.

2. Sử dụng Thông tin Cá nhân.

Thông tin Cá nhân chỉ được sử dụng như mô tả trong đây. Chúng tôi không bán, cấp phép, truyền tải hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi ra ngoài San Francisco Health Plan, ngoại trừ các đại lý có hợp đồng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ các hoạt động của San Francisco Health Plan hoặc khi pháp luật yêu cầu (vui lòng xem Phần 9 để biết thêm thông tin).  Bất kỳ và tất cả các hành vi tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào như vậy đều phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và các quy định hiện hành. Vui lòng tham khảo phần 14 “Thông báo Thực Hành bảo vệ Quyền riêng tư về Thông tin Sức khỏe” để được giải thích chi tiết hơn về việc sử dụng có giới hạn Thông tin Cá nhân của quý vị. Mọi mục đích sử dụng khác đối với Thông tin Cá nhân của quý vị không được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư đều cần phải có sự cho phép của quý vị.

3. Thông tin Ẩn danh.

Thông qua việc quý vị sử dụng Trang web này, chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin không nhận diện cá nhân quý vị (“Thông tin Ẩn danh”). Nhìn chung, thông tin này được thu thập qua “dữ liệu lưu lượng truy cập” và có thể liên quan đến việc sử dụng “Cookie”, “Địa chỉ IP” hoặc những mã dạng số khác được sử dụng để nhận diện máy vi tính.

4. Sử dụng Thông tin Ẩn danh.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Ẩn danh để giúp xác định cách mọi người sử dụng các phần của Trang web và ai là độc giả của chúng tôi để có thể cải tiến Trang web và bảo đảm Trang web hấp dẫn nhất có thể với càng nhiều người càng tốt. Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin Ẩn danh để cung cấp thông tin “đánh giá” thống kê dưới dạng tổng hợp cho các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác về cách người dùng nói chung sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin Ẩn danh (hoặc những thông tin khác, ngoài Thông tin Cá nhân) theo mọi hình thức khác mà chúng tôi thấy thích hợp hoặc cần thiết.

5. Các Chính sách cho Trẻ em Dưới 13 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ những người dưới 13 tuổi, mà không có sự cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ. Nếu chúng tôi biết là con quý vị đã gửi Thông tin Cá nhân và quý vị muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1(415) 547-7818. Trang web của chúng tôi được thiết kế cho người lớn. Trang web của chúng tôi không được nhắm mục tiêu đến trẻ em dưới 13 tuổi. Trẻ em dưới 13 tuổi không được sử dụng Trang web của chúng tôi mà chưa có sự chấp thuận trước từ phụ huynh.

6. Cookie.

Chúng tôi có thể sử dụng Cookie để cung cấp một số dịch vụ trên Trang web của mình. “Cookie” là những thông tin mà một trang web truyền đến đĩa cứng trên máy vi tính của quý vị cho các mục đích lưu giữ. Cookie có thể giúp quý vị lướt web dễ dàng hơn bằng cách lưu mật khẩu, giao dịch mua hàng và các tùy chọn của quý vị trong khi truy cập Trang web của chúng tôi. Sử dụng Cookie là tiêu chuẩn trong công nghiệp internet và nhiều trang web lớn sử dụng Cookie để cung cấp những tính năng hữu ích cho người dùng của họ. Bản thân Cookie không nhận diện cá nhân người dùng, mặc dù chúng nhận diện máy vi tính của người dùng. Trang web của chúng tôi không bao giờ sử dụng Cookie để truy lục thông tin từ máy vi tính của quý vị mà ban đầu không được gửi trong Cookie. Trừ khi được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi không sử dụng thông tin được truyền qua Cookie cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào, cũng không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

7. Địa chỉ Giao thức Internet.

Địa chỉ Giao thức Internet (“Địa chỉ IP”) là số nhận diện tự động máy vi tính hoặc máy mà quý vị đang sử dụng để truy cập Internet. Địa chỉ này giúp máy chủ của chúng tôi gửi đến quý vị những trang web mà quý vị muốn truy cập. Nó có thể tiết lộ máy chủ mà Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của quý vị sở hữu. Chúng tôi sử dụng Địa chỉ IP của quý vị để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ và hỗ trợ quản lý trang web của chúng tôi.

8. Phần mềm gián điệp.

Chúng tôi không bao giờ sử dụng hoặc cài đặt phần mềm gián điệp vào máy vi tính của quý vị hoặc sử dụng phần mềm gián điệp để truy lục thông tin từ máy vi tính của quý vị.

9. Quyền truy cập của Bên Thứ ba

Đôi khi, chúng tôi có các đại lý bên thứ ba, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, chi nhánh và công ty liên doanh thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Những cơ quan này có thể truy cập Thông tin Cá nhân cần thiết để thực hiện những chức năng của họ và bị ràng buộc theo hợp đồng phải duy trì tính bảo mật và an ninh của Thông tin Cá nhân đó. Họ không được phép sử dụng hoặc thay đổi dữ liệu này dưới mọi hình thức trừ khi để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cho Trang web này.

10. Các liên kết đến các Trang web Khác.

Chính sách Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Trang web của San Francisco Health Plan chứ không áp dụng cho những Trang web của các tổ chức hoặc công ty khác mà chúng tôi có thể liên kết. Những liên kết này bao gồm các liên kết từ nhà tài trợ, đối tác cũng như các bên khác và nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Những trang web khác này có thể gửi cookie của họ đến quý vị, thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân. Luôn phải lưu ý trang web mà quý vị được chuyển đến sau khi nhấp vào liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những hành động và chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba và những Trang web khác. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc tuyên bố về quyền riêng tư đã đăng cũng như điều khoản và điều kiện người dùng bất cứ khi nào tương tác với bất kỳ Trang web nào khác.

11. Chính sách Bảo mật.

Tầm quan trọng của việc bảo mật đối với tất cả Thông tin Cá nhân có liên quan đến quý vị là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất cẩn thận trong việc truyền an toàn thông tin từ PC của quý vị đến các máy chủ của chúng tôi. Thông tin Cá nhân thu thập từ Trang web của chúng tôi được lưu trong môi trường điều hành an toàn bí mật. Chúng tôi sử dụng tường lửa nội bộ (sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm máy vị tính) để ngăn người dùng không được phép truy cập thông tin qua mạng lưới máy vi tính của chúng tôi. Chúng tôi có những giải pháp bảo mật thích hợp tại chỗ ở các cơ sở thực tế của mình để bảo vệ tránh mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ quý vị tại địa điểm của chúng tôi.

Đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến, thông tin đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được truyền bằng phương pháp mã hóa SSL (Secure Socket Layer). SSL là một hệ thống mã hóa đã được chứng minh cho phép trình duyệt của quý vị tự động mã hóa hoặc trộn dữ liệu trước khi quý vị gửi cho chúng tôi. Tuyệt đối không sử dụng những gì được tạo ra từ thông tin thanh toán ngoài các giao dịch trên trang này và không tiết lộ cho các bên thứ ba trừ khi được yêu cầu để xử lý thanh toán trực tuyến hoặc theo luật. Chúng tôi cũng bảo vệ thông tin bằng cách lưu thông tin này vào phần bảo mật trên những trang web của chúng tôi mà chỉ một số nhân viên đủ tiêu chuẩn của San Francisco Health Plan mới được truy cập. Tuy nhiên, rất tiếc, không có quy trình truyền tải dữ liệu nào qua Internet là bảo mật 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của quý vị, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật cho những thông tin này. Thông tin nhận diện cá nhân chúng tôi thu thập về quý vị được lưu trữ trong các máy chủ hạn chế quyền truy cập. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ để bảo vệ tính bảo mật của những máy chủ này và thông tin có thể nhận diện cá nhân của quý vị.

Chỉ có những nhân viên cần truy cập Thông tin Cá nhân của quý vị để làm công việc của họ mới được phép truy cập, mỗi người đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm các chính sách quyền riêng tư và/hoặc bảo mật của chúng tôi đều phải bị kỷ luật, kể cả có thể bị sa thải và truy tố dân sự và/hoặc hình sự.

Chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ và bảo mật tất cả thông tin được cung cấp tự nguyện cho chúng tôi qua Trang web này và xử lý thông tin đó với cùng sự cân nhắc và bảo mật như mọi thông tin được gửi cho chúng tôi bằng thư qua bưu điện US hoặc liên lạc bằng điện thoại. Tuy nhiên, bản chất của Internet khiến chúng tôi không thể bảo đảm tính bảo mật của thông tin mà chúng tôi nhận được qua Trang web hoặc email. Nếu muốn, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1(415) 615-4500.

12. Trao đổi thông tin Với Trang web của Chúng tôi.

Nếu quý vị có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này, các thực hành của Trang web này hoặc các thao tác của quý vị với Trang web này, vui lòng liên lạc với:

San Francisco Health Plan
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119
Gửi email cho chúng tôi.

13. Những Thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư.

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Những thay đổi như vậy sẽ được đăng công khai trên khu vực này của Trang web. Trách nhiệm của quý vị là xem lại Chính sách Quyền riêng tư của Trang web mỗi lần quý vị sử dụng trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, quý vị đồng ý với mọi thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư của Trang web của chúng tôi.

 

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.