Mặt trong SFHP

Hướng dẫn Cách Nhận biết Gian lận cho Hội viên

Chương trình Nhận biết Gian lận về việc Chăm sóc Sức khỏe của SFHP là để xác định, ngăn ngừa và chống gian lận, lãng phí và lạm dụng.

Quý vị Có thể Ngăn chặn Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng

Gian lận, lãng phí và lạm dụng về chăm sóc sức khỏe gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Vấn đề này có ảnh hưởng đến tất cả mọi người nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kể cả quý vị. Nếu tiền bị mất do gian lận, lãng phí và lạm dụng thì sẽ không còn tiền để chăm sóc cho người khác.

Quý vị có thể giúp ngăn chặn gian lận bằng cách cho chúng tôi biết về vụ việc.

Gian lận về việc Chăm sóc Sức khỏe là gì?

Gian lận về việc chăm sóc sức khỏe là khai báo thông tin không chính xác hoặc sai lệch nhằm mục đích nhận thanh toán, dịch vụ hoặc tiền bạc cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Lời khuyên để Phòng ngừa Gian lận về việc Chăm sóc Sức khỏe
 • Không cho người khác sử dụng thẻ hội viên của quý vị với bất cứ lý do gì. Nếu cho phép người khác sử dụng thẻ hội viên của quý vị thì có thể khiến sức khỏe của quý vị gặp nguy hiểm và việc đó cũng có thể là phạm tội hình sự.
 • Luôn cẩn thận với những dịch vụ “miễn phí”. Nếu quý vị được yêu cầu cung cấp thông tin bảo hiểm y tế cho dịch vụ hoặc sản phẩm “miễn phí” thì dịch vụ hoặc sản phẩm đó có thể dẫn đến gian lận.
 • Luôn giữ an toàn thông tin bảo hiểm y tế của quý vị. Phải coi thông tin này như thẻ tín dụng. Không chia sẻ hoặc đưa cho người khác sử dụng. Hãy cẩn thận khi sử dụng thông tin bảo hiểm tại phòng khám của bác sĩ hoặc tiệm thuốc tây.
 • Không cung cấp thông tin cho người gọi điện đến mà quý vị không biết rõ. Nếu có cuộc gọi từ người tiếp thị qua điện thoại đề nghị cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm miễn phí thì KHÔNG cung cấp số thẻ y tế của quý vị. Họ có thể sử dụng thông tin của quý vị để nhận các dịch vụ và gửi yêu cầu thanh toán bảo hiểm giả mạo cho công ty bảo hiểm của quý vị.
 • Hủy giấy tờ y khoa. Giấy tờ y khoa bao gồm ghi chú tại văn phòng, mẫu đơn đăng ký và nhãn hiệu của tiệm thuốc tây khi không còn cần dùng nữa. Phải lưu giữ thông tin y tế quan trọng như thẻ hội viên hoặc Chỉ thị Trước trong tủ hồ sơ có khóa.
 • Kiểm tra thuốc theo toa của quý vị. Đảm bảo quý vị nhận được các loại thuốc mà bác sĩ đã chỉ định. Đảm bảo quý vị hiểu rõ những gì bác sĩ đã chỉ định bằng cách đặt câu hỏi. Quý vị có thể tra cứu hình ảnh về thuốc mà quý vị được kê toa trực tuyến.
Ví dụ về Hội viên Gian lận
 • Cung cấp thông tin không đúng sự thật khi đăng ký các chương trình hoặc dịch vụ.
 • Nhận thuốc theo toa với dự định lạm dụng hoặc bán đi.
 • Đưa cho người khác thẻ hội viên của quý vị để họ sử dụng.
Ví dụ về Nhà cung cấp Gian lận
 • Nếu nhà cung cấp thực hiện một dịch vụ không cần thiết nhằm lập thêm hóa đơn cho dịch vụ đó.
 • Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lập hóa đơn cho các dịch vụ mà quý vị chưa từng nhận được.
 • Nếu nhà cung cấp lập hóa đơn cho các dịch vụ tốn kém hơn so với dịch vụ mà họ đã cung cấp.
Ví dụ về Tiệm thuốc tây Gian lận
 • Nếu tiệm thuốc tây cung cấp thuốc mà không cần hội viên gọi điện đến để mua lại.
 • Nếu một công ty cung cấp chương trình bảo hiểm thuốc chưa được Medi-Cal chấp thuận.
 • Nếu tiệm thuốc tây xuất hóa đơn thiết bị y tế tại nhà cho Medi-Cal sau khi thiết bị đó đã được trả lại.
Nếu quý vị nghi ngờ có gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì hãy cho chúng tôi biết.

San Francisco Health Plan
Điện thoại: 1(800) 461-9330 hoặc 1(888) 883-7347 (TTY)
Email: Program_Integrity@sfhp.org

California Department of Health Care Services (DHCS)
Điện thoại: 1(800) 822-6222
Email: stopmedicalfraud@dhcs.ca.gov

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.