Quản lý chăm sóc

Quản lý chăm sóc

Quý vị có cần giúp thảo luận các quan ngại hoặc thắc mắc về sức khỏe với bác sĩ của mình không? Quý vị có cảm thấy mệt mỏi khi tìm cách nhận được dịch vụ chăm sóc không?

Các chương trình Quản lý Chăm sóc Sức khỏe của San Francisco Health Plan luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị trên hành trình chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi làm việc với hội viên cả qua điện thoại và gặp trực tiếp để đánh giá nhu cầu cũng như lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Nếu quý vị cảm thấy mình hoặc thành viên gia đình sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ này, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận của chúng tôi theo số 1(415) 615-4515 và thảo luận với một thành viên trong nhóm chúng tôi. Đây là dịch vụ MIỄN PHÍ dành cho hội viên SFHP.

Do đại dịch COVID-19, tất cả các dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe sẽ thực hiện qua điện thoại cho đến khi có thông báo mới.

Trong các chương trình của chúng tôi, quý vị có thể:

  • Tìm hiểu cách quản lý các bệnh của mình
  • Được giới thiệu đến các cơ quan cộng đồng; bao gồm thực phẩm và sức khỏe hành vi
  • Làm việc với y tá của chúng tôi để sẵn sàng cho cuộc hẹn tiếp theo
  • Làm việc với nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị để hiểu rõ hơn về thuốc của mình
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.