Tungkol sa Amin

#1 Pinipili ng San Francisco para sa Medi-Cal!

Ang San Francisco Health Plan (SFHP), na ginawa ng Lungsod at County ng San Francisco, ay ang numero unong opsyon ng Lungsod para sa Medi-Cal, na nagbibigay sa komunidad ng access sa premyadong pangangalagang pangkalusugan sa nakalipas na 30 taon. Sa SFHP, tumutulong kami sa paghubog sa hinaharap ng pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa pagpapabuti ng mga kahihinatnang nauugnay sa kalusugan sa mga diverse at pinaka-vulnerable na komunidad ng San Francisco. Nagtutulungan ang aming malikhain, inobatibo, at determinadong team upang maghatid ng pantay na access sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng taga-San Francisco.

Sa SFHP, priyoridad ang de-kalidad na pangangalaga. Binibigyan namin ang aming mga miyembro ng iba’t ibang serbisyong medikal na kinabibilangan ng pangangalagang pang-iwas sa sakit, espesyalisadong pangangalaga, pagpapaospital, mga inireresetang gamot, at pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng mga programang Medi-Cal at Healthy Workers HMO. Sa pamamagitan ng mga estratehikong pakikipagtulungan sa komunidad, nag-aalok din kami sa aming mga miyembro ng access sa mga serbisyo na higit pa sa tradisyonal na pangangalagang pangkalusugan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Palaging kinikilala ng estado ang dedikasyon ng SFHP sa kahusayan sa pamamagitan ng Award para sa Kahusayan sa De-kalidad na Pangangalaga mula sa California Department of Health Care Services.

Sa patuloy na pakikipagtulungan sa Department of Public Health ng San Franciso, kami rin ang third-party na tagapangasiwa para sa Healthy San Francisco at City Option Program.

Sumali sa aming team at alamin ang mga oportunidad sa trabaho sa sfhp.org/careers.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.