Mga Komite

Member Advisory Committee (MAC)

Tungkol sa MAC

Mga miyembro ng SFHP mula sa Medi Cal, Healthy Workers HMO, at ang mga eksperto sa pangangalagang pangkalusugan ay bahagi lahat ng Member Advisory Committee (MAC).

Sa MAC na pagpupulong, pinag-uusapan namin ang mga paksang pangkalusugan para sa mga miyembro ng SFHP at ang komunidad.

Kailan:
May apat na pulong ang MAC bawat taon. Ang mga pulong ay sa Biyernes, mula 10:00am hanggang 12:00pm. (Maaaring magbago ito.)

Saan:
San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Mga Pulong:

Maaari mong mahanap ang agenda para sa bawat pulong na naka post sa ibaba ng impormasyong ito.

Maaari mong makuha ang agenda ng pulong at mga tala na ipinadala sa iyo para sa isang maliit na bayad. Upang maipadala sa iyo ang agenda at mga tala, mangyaring tumawag kay Valerie Huggins at 1(415) 615-4235. Pwede ka rin magpadala ng isang kahilingan sa email.

Ang pulong ay maaaring ma-access ng mga taong may kapansanan o disabilities.

Kung kailangan mo ng isang malaking format ng print, espesyal na tunog, o isang pagsasalin ng agenda ng pulong mangyaring tumawag Valerie Huggins at 1(415) 615-4235. Pwede ka rin magpadala ng isang kahilingan sa email. Tumawag o mag-email lamang isang linggo bago ang pulong.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.