Giới thiệu

Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

Được Thành phố và Quận San Francisco thành lập, San Francisco Health Plan (SFHP) là lựa chọn số 1 của Thành phố cho Medi-Cal để cộng đồng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe được trao giải thưởng trong 30 năm qua. Tại SFHP, chúng tôi đang giúp định hình tương lai của việc chăm sóc sức khỏe với trọng tâm là cải thiện sức khỏe trong các cộng đồng đa dạng và dễ bị tổn thương nhất của San Francisco. Đội ngũ năng động, sáng tạo và tận tâm vì sứ mệnh của chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ để tất cả cư dân San Francisco đều được tiếp cận công bằng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

SFHP luôn coi chất lượng chăm sóc sức khỏe là trên hết. Chúng tôi cung cấp cho hội viên đầy đủ các loại dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc sức khỏe phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe chuyên khoa, nhập viện, thuốc kê toa và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua các chương trình Medi-Cal và Healthy Workers HMO. Thông qua sự hợp tác chiến lược của cộng đồng, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên mức truyền thống để đảm bảo an toàn và khỏe mạnh cho hội viên. Cam kết thực hiện xuất sắc các dịch vụ của SFHP đã liên tục được tiểu bang công nhận, với Giải thưởng Chăm sóc Sức khỏe Xuất sắc của California Department of Health Care Services.

Ngoài việc là đối tác thường xuyên với San Francisco Department of Public Health, chúng tôi còn là nhà quản lý bên thứ ba cho Chương trình Healthy San Francisco và Chương trình City Option.

Hãy tham gia đội ngũ của chúng tôi và tìm hiểu về cơ hội việc làm tại sfhp.org/careers.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.