Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần

Medi-Cal Các quyền lợi cho quý vị được yên tâm 

Liên hệ với Nhóm ghi danh của chúng tôi »
Mental Health Landing Page Banner - Chinese Vietnamese Tagalog

Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần

SFHP làm việc với một công ty tên là Carelon Behavioral Health (“Carelon”) để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhẹ đến trung bình cho bệnh nhân ngoại trú, như:

  • Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cho cá nhân và nhóm (liệu pháp tâm lý). Các dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn từ chuyên viên trị liệu. Đôi khi những dịch vụ này có sẵn tại phòng khám chăm sóc chính của quý vị.
  • Nghiệm pháp tâm lý khi được chỉ định lâm sàng để đánh vấn đề sức khỏe tâm thần
  • Dịch vụ bệnh nhân ngoại trú bao gồm xét nghiệm, thuốc và tiếp liệu
  • Đánh giá tâm thần để dùng thuốc
Video Thành viên Medi-Cal
Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên Xem videos »

Điều trị Sức khỏe Hành vi cho Hội viên Medi-Cal Dưới 21 Tuổi

Hội viên San Francisco Health Plan (SFHP) dưới 21 tuổi có quyền sử dụng Dịch vụ Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT). BHT bao gồm Phân tích Hành vi Ứng dụng (ABA) và các dịch vụ dựa trên bằng chứng khác đã được xét duyệt và chứng minh là có tác dụng.

ABA là một liệu pháp có thể giúp trẻ bị tự kỷ và một số vấn đề về hành vi khác. ABA có thể giúp trẻ em về giao tiếp, kỹ năng xã hội, nhớ lại và chú ý. Các nhà cung cấp dịch vụ ABA hợp tác với các gia đình để giúp cho con em của những gia đình đó. Bác sĩ phải viết giấy giới thiệu đến BHT hoặc dịch vụ chăm sóc ABA.

Hội viên có thể đủ điều kiện để được Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT) nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

Dưới 21 tuổi

Có những hành vi khiến cuộc sống gia đình hoặc xã hội trở nên khó khăn. Một số ví dụ như là tức giận, bạo lực, tự làm hại bản thân, trốn chạy, các vấn đề khi vui chơi hoặc giao tiếp.

Được chẩn đoán bị Rối loạn Phổ Tự kỷ hoặc các vấn đề về hành vi khác

Quý vị không cần phải có giấy giới thiệu để nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần. Quý vị có thể gọi Carelon Behavioral Health để tìm hiểu thêm hoặc lên lịch hẹn tại 1(855) 371-8117 hoặc carelonbehavioralhealth.com.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.