Đăng ký

Medi-Cal mở cửa để ghi danh quanh năm.

Xem quý vị hoặc con quý vị có đủ tiêu chuẩn.

Cách Nộp đơn

Bước đầu tiên để đăng ký vào San Francisco Health Plan là xem quý vị hoặc con quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình nào của chúng tôi không. Để biết chương trình nào phù hợp, chúng tôi sẽ hỏi một số câu về thu nhập gia đình, tuổi, tình trạng cư trú ở San Francisco và trong vài trường hợp là tình trạng học sinh hoặc phụ huynh.

Trung tâm Dịch vụ SFHP mới này là nơi quý vị có thể đến nhận thông tin về việc tiếp cận những tùy chọn chăm sóc sức khỏe sẵn có cho quý vị và gia đình quý vị. Nhóm Đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal, Healthy San Francisco và các Chương trình Tùy chọn của Thành phố San Francisco theo lịch hẹn. Tìm hiểu thêm về Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi.

Tôi có đủ Tiêu chuẩn không?

Quý vị hoặc con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình của chúng tôi nếu quý vị thuộc một trong những loại sau:

Medi-Cal Tuổi 0-19 (0-266% FPL) Medi-Cal Người lớn (0-138% FPL)
Medi-Cal Logo Medi-Cal Logo
Số người trong Gia đình Tổng Thu nhập Hàng tháng
1 Đến $3,232 Đến $1,677
2 Đến $4,374 Đến $2,269
3 Đến $5,512 Đến $2,860
4 Đến $6,650 Đến $3,450
5 Đến $7,792 Đến $4,043
6 Đến $8,930 Đến $4,633
  • Chúng tôi có nhiều chương trình và sẽ giúp quý vị tìm được chương trình phù hợp
  • Con của quý vị có thể đủ tiêu chuẩn ngay cả khi chúng không phải là cư dân hợp pháp

Nếu quý vị nghĩ mình không thuộc một trong những trường hợp trên hoặc quý vị không chắc chắn thì hãy liên hệ với Nhóm Đăng ký của chúng tôi bằng cách gọi số 1(888) 558-5858 Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Hỏi thành viên Nhóm Đăng ký của chúng tôi là cách tốt nhất để biết chắc quý vị có đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi hay không.

Hãy gọi ngay bây giờ. Để hẹn tiêm vắc xin theo yêu cầu.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ SFHP sẽ nhận đơn đăng ký và đăng ký trực tiếp 3 ngày/tuần. Hiện đã có cả lịch hẹn trực tiếp và qua điện thoại.

Quý vị có thể đặt lịch hẹn qua điện thoại và đến trực tiếp bằng cách gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số:
Điện thoại: 1(415) 777-9992 hoặc 1(888) 558-5858

Hẹn trực tiếp theo lịch làm việc:
Thứ Ba và Thứ Năm, 8:30 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Tư, 8:30 sáng đến 4:00 chiều (đóng cửa lúc 3:00 chiều Thứ Tư thứ 3 của tháng)

Hẹn qua điện thoại trực tiếp theo lịch:
Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều
Thứ Bảy, 8:30 sáng đến 12:00 trưa

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.