Phần Thưởng Sức Khỏe

Phần Thưởng Sức Khỏe

Tại San Francisco Health Plan, quý vị có thể nhận thẻ quà tặng bằng cách đến các buổi khám sức khỏe. Xem danh sách các buổi khám sức khỏe dưới đây để biết nơi quý vị có thể nhận thẻ quà tặng nếu đủ tiêu chuẩn.

Lần Thăm khám Sức khỏe Đầu tiên

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Hội viên mới trong vòng 120 ngày (4 tháng) kể từ khi tham gia SFHP Medi-Cal. Hội viên mới là người chưa đăng ký tham gia Medi-Cal trong 12 tháng qua.

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Đến thăm khám sức khỏe lần đầu với PCP của quý vị trong vòng 120 ngày (4 tháng) kể từ khi tham gia SFHP Medi-Cal.

Phần thưởng là gì?
1 Quay số để nhận thẻ quà tặng có giá trị lên đến $50.

Tìm hiểu thêm »


Khám Tiền Sản

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Nếu quý vị đang trong ba tháng đầu của thai kỳ hoặc trong vòng 42 ngày kể từ khi tham gia SFHP Medi-Cal.

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Đi khám thai 1 lần.

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $25.

Tìm hiểu thêm »


Khám Sau Sinh

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Nếu quý vị đang trong vòng 2 đến 12 tuần sau thai kỳ.

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Đi khám sau sinh 1 lần.

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $25.

Tìm hiểu thêm »


Khám Sức Khỏe cho Trẻ Em Khỏe Mạnh

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Cha mẹ hoặc người giám hộ của con trong vòng 15 tháng đầu (1 năm và 3 tháng) trong đời.

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Đưa con quý vị đi khám sức khỏe trẻ em từ 6 lần trở lên với một PCP trong vòng 15 tháng đầu đời (1 tuổi và 3 tháng).

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $50.

Tìm hiểu thêm »


Tầm Soát về Mức Độ Phát Triển cho Trẻ Em

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Cha mẹ hoặc người giám hộ của con trong vòng 36 tháng đầu đời (3 tuổi).

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Đưa con quý vị đến khám sàng lọc phát triển con đầu tiên với PCP trong vòng 36 tháng đầu đời (3 tuổi).

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $50.

Tìm hiểu thêm »


Thăm Khám Vecni Fluoride

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 12 tháng (1 tuổi) đến 47 tháng (3 tuổi 11 tháng).

What do I do to get the reward?
Đưa con bạn đi điều trị bằng vecni fluoride lần đầu tiên với PCP hoặc nha sĩ trong Mạng Lưới SFHP.

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $50.

Tìm hiểu thêm »


Tầm Soát Ung Thư Trực Tràng

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi ở độ tuổi từ 45 đến 75.

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Đi khám sàng lọc ung thư đại trực tràng lần đầu tiên với PCP.

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $50.

Tìm hiểu thêm »


Thăm Khám Tình Trạng Mạn Tính

Ai có thể nhận được phần thưởng?
Nếu quý vị bị hen suyễn, tiểu đường hoặc huyết áp cao (tăng huyết áp).

Tôi phải làm gì để nhận được phần thưởng?
Hãy đến gặp PCP để trao đổi về bệnh hen suyễn, tiểu đường hoặc huyết áp cao (tăng huyết áp) của quý vị. Có thể thăm khám với PCP trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua telehealth.

Phần thưởng là gì?
Thẻ quà tặng lên đến $50.

Tìm hiểu thêm »


Quý vị không còn phải điền vào bất kỳ mẫu nào để nhận thẻ quà tặng nữa! Xin lưu ý rằng các mẫu khuyến khích trước đây được gửi đến SFHP sau 12 tháng sẽ không được chấp nhận. Với các mẫu trên 12 tháng, quý vị sẽ không được nhận thẻ quà tặng kể cả khi đã đi khám.

Bây giờ, thẻ quà tặng sẽ được tự động gửi cho quý vị 5 tuần sau (các) buổi khám sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị chưa nhận được thẻ quà tặng sau 5 tuần thì vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng của SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn cước) hoặc 1(415) 547-7830 (TTY). Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30am đến 5:30pm.

Nếu gần đây quý vị đã chuyển nhà, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng của SFHP để cập nhật địa chỉ gửi thư hiện tại, nhằm đảm bảo quý vị nhận được phần thưởng.

Quý vị không được sử dụng thẻ quà tặng để mua súng đạn, rượu hoặc thuốc lá.

*Nhà cung cấp chăm sóc chính (PCP) là bác sĩ chính, trợ lý bác sĩ hoặc điều dưỡng điều trị của quý vị.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.