Thư viện Giáo dục Sức khỏe

Tìm hiểu về sức khỏe của bản thân là bước đầu tiên để luôn khỏe mạnh và có tinh thần tốt mỗi ngày.

Càng hiểu biết nhiều thì quý vị càng quản lý và duy trì sức khỏe của mình tốt hơn dù cho quý vị cảm thấy khỏe mạnh hay không.

Dưới đây là thông tin tham khảo dễ đọc với nhiều chủ đề khác nhau về sức khỏe và thể. Xin vui lòng in những tài liệu này ra và chia sẻ với nhóm chăm sóc sức khỏe, thành viên gia đình và những người quan trọng khác trong cuộc đời của quý vị.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật trang này, do đó hãy luôn kiểm tra. Tại San Francisco Health Plan, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

Để có thêm thông tin về Giáo dục Sức khỏe, vui lòng tham khảo liên kết bên dưới:

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.