Ghi danh Medi-Cal

Medi-Cal Các quyền lợi cho tương lai của quý vị

Đăng ký ngay hôm nay
Medi-Cal Enrollment - Vietnamese

Làm thế nào để Đủ điều kiện và Đăng ký Medi-Cal


Bước đầu tiên để đăng ký vào San Francisco Health Plan là xem quý vị hoặc con quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình nào của chúng tôi không. Để biết chương trình nào phù hợp, chúng tôi sẽ hỏi một số câu về thu nhập gia đình, tuổi, tình trạng cư trú ở San Francisco và trong vài trường hợp là tình trạng học sinh hoặc phụ huynh. Xem hướng dẫn về thu nhập cho hộ gia đình của Medi-Cal.

Trung tâm Dịch vụ SFHP mới này là nơi quý vị có thể đến nhận thông tin về việc tiếp cận những tùy chọn chăm sóc sức khỏe sẵn có cho quý vị và gia đình quý vị. Nhóm Đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng, theo lịch hẹn, hỗ trợ quý vị nộp đơn đăng ký Medi-Cal.

Ngày Bắt đầu Đăng ký


Medi-Cal đang mở cho năm đăng ky.
Ghi danh mở là từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.

Tôi có đủ Tiêu chuẩn không?


Quý vị hoặc con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình của chúng tôi nếu quý vị thuộc một trong những loại sau:

Medi-Cal Tuổi 0-19 Medi-Cal Người lớn
Medi-Cal Logo Medi-Cal Logo
Số người trong Gia đình Tổng Thu nhập Hàng tháng Tổng Thu nhập Hàng tháng
1 Đến $2,634 Đến $1,367
2 Đến $3,552 Đến $1,843
3 Đến $4,469 Đến $2,319
4 Đến $5,387 Đến $2,795
5 Đến $6,305 Đến $3,271
6 Đến $7,222 Đến $3,747
  • Chúng tôi có nhiều chương trình và sẽ giúp quý vị tìm được chương trình phù hợp
  • Con của quý vị có thể đủ tiêu chuẩn ngay cả khi chúng không phải là cư dân hợp pháp

Nếu quý vị nghĩ là mình không phù hợp với một trong những loại trên hoặc quý vị không chắc chắn, hãy liên lạc với Nhóm Đăng ký của chúng tôi. Hỏi thành viên Nhóm Đăng ký của chúng tôi là cách tốt nhất để biết chắc quý vị có đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi hay không.

đặt lịch hẹn

Liên hệ với Nhóm ghi danh của chúng tôi


YÊU CẦU lấy hẹn

Điện thoại: 1(415) 777-9992 hoặc 1(888) 558-5858
Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều

Trung tâm Dịch vụ của SFHP — Chúng tôi Vẫn Luôn Sẵn sàng Phục vụ Quý vị!

Trung tâm dịch vụ sfhp hiện đang cung cấp tất cả các dịch vụ nộp đơn và đăng ký qua điện thoại
Trung tâm Dịch vụ SFHP tiếp tục cung cấp các dịch vụ đăng ký chất lượng cao nhất cho quý vị và gia đình quý vị. Trong thời gian đại dịch COVID-19 đầy khó khăn này, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân San Francisco – chúng tôi chỉ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ qua điện thoại thay vì đến trực tiếp.

Nhóm Đăng ký của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ nộp đơn đăng ký Medi-Cal và các chương trình khác. Xin lưu ý rằng vì nhiều địa điểm ghi danh đăng ký khác ở San Francisco đã đóng cửa và không tiếp nhận các cuộc hẹn qua điện thoại, nên nhu cầu đổ về Trung tâm Dịch vụ SFHP hiện đang rất cao.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo trước rằng thời gian chờ đợi cho các cuộc hẹn sẽ lâu hơn bình thường. Tìm hiểu thêm về Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi.