Mặt trong SFHP

Trung tâm dịch vụ sfhp hiện đang cung cấp tất cả các dịch vụ nộp đơn và đăng ký qua điện thoại

Chúng tôi Vẫn Luôn Sẵn sàng Phục vụ Quý vị!

Trung tâm Dịch vụ SFHP tiếp tục cung cấp các dịch vụ đăng ký chất lượng cao nhất cho quý vị và gia đình quý vị. Trong thời gian đại dịch COVID-19 đầy khó khăn này, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân San Francisco – chúng tôi chỉ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ qua điện thoại thay vì đến trực tiếp.

Nhóm Đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thông tin và hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal, CalFresh, Covered California, SF City Option và các chương trình của Healthy San Francisco.
Xin lưu ý rằng vì nhiều địa điểm ghi danh đăng ký khác ở San Francisco đã đóng cửa và không tiếp nhận các cuộc hẹn qua điện thoại, nên nhu cầu đổ về Trung tâm Dịch vụ SFHP hiện đang rất cao.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo trước rằng thời gian chờ đợi cho các cuộc hẹn sẽ lâu hơn bình thường.

Lịch tiếp nhận cuộc hẹn vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu là 8:30 sáng đến 5:00 chiều; và Thứ Năm là 8:30 sáng đến 3:00 chiều.

Để lên lịch hẹn qua điện thoại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1(415) 777-9992 hoặc 1(888) 558-5858. Để biết thêm thông tin về cách chuẩn bị cho cuộc hẹn qua điện thoại, vui lòng bấm vào đây.

Trung tâm Dịch vụ luôn cung cấp dịch vụ chất lượng mà quý vị mong chờ từ chúng tôi, theo cách tôn trọng văn hóa và bằng ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn. Nếu vì bất kỳ lý do gì chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của quý vị, vui lòng cho chúng tôi biết.