Mặt trong SFHP

Chúng tôi Có thể Giúp Tìm Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Tốt nhất Cho Quý vị!

Trung tâm Dịch vụ SFHP là nơi quý vị có thể đến để tìm hiểu thông tin về các lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với quý vị và gia đình mình. Nhóm Đăng ký của chúng tôi hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal, CalFresh, Covered California và các chương trình của Healthy San Francisco. Nhân viên của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ cho Chương trình Tùy chọn của Thành phố San Francisco.

Để lên lịch hẹn trợ giúp đăng ký, vui lòng gọi số 1(415) 777–9992, fax: 1(415) 547-7820. Chúng tôi cũng mở cửa cho các cuộc gặp không hẹn trước theo khả năng.

Giờ làm việc của Trung tâm Dịch vụ cho Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu là từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều.

Trung tâm Dịch vụ này tọa lạc tại số 7 Đường Spring, nằm giữa Đường Kearny và Đường Montgomery, nơi giao nhau của Chinatown và Trung tâm Tài chính Financial District.

Rất dễ tìm Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi. Những tuyến xe buýt Muni lân cận gồm:

  • 1 California
  • 8x Bayshore
  • 10 Townsend

Trung tâm của chúng tôi chỉ cách Trạm BART/Muni trên Đường Montgomery một quãng đi bộ ngắn. Cũng có nhiều tùy chọn đậu xe gần đó bao gồm Portsmouth Square Garage trên Đường Kearny.

Trung tâm Dịch vụ luôn cung cấp dịch vụ chất lượng mà quý vị mong chờ từ chúng tôi, theo cách tôn trọng văn hóa và bằng ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn. Nếu vì bất kỳ lý do gì chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của quý vị, vui lòng cho chúng tôi biết.