Medi-Cal: Nguồn lực Sức khỏe Tâm thần

Cho một buổi chăm sóc sức khỏe tâm thần

Giờ đây, quý vị có thể sử dụng điện thoại hoặc cuộc gọi video để tham gia các buổi trị liệu và nhận trợ giúp về thuốc từ bác sĩ tâm thần khi cần.

Carelon Behavioral Health 1(855) 371-8117

Các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng của San Francisco vẫn còn hoạt động để hỗ trợ cho vấn đề về sức khỏe tâm thần. Quý vị có thể sử dụng điện thoại hoặc cuộc gọi video để tham gia các buổi trị liệu và nhận trợ giúp về thuốc từ bác sĩ tâm thần. Gọi số 1(415) 255-3737 TDD 1(888) 484-7200

Gọi đường dây nóng nếu cần nói chuyện với ai đó

 • Phòng tránh Tự tử tại Địa phương: 1(415) 781-0500
 • Đường dây Khủng hoảng Cuộc sống Quốc gia 24/7: Phòng tránh Tự tử 1(800) 273-8255 hoặc nhắn tin 838255
 • Nếu quý vị đang bị một người sống cùng làm tổn thương: Hãy gọi 1(800) 799-7233
 • Mental Health Association of San Francisco cung cấp đường dây hỗ trợ đồng đẳng 24/7 theo số 1(855) 845-7415 hoặc trò chuyện trực tuyến tại: https://www.mentalhealthsf.org/

Nếu muốn được giúp đỡ vì quý vị đã uống rượu/bia quá nhiều hoặc sử dụng ma túy, hãy gọi:

 • Chương trình Tiếp cận Điều trị 1(800) 750-2727

Một số gợi ý để xử lý căng thẳng:

 • Hãy tạm ngừng xem hoặc đọc tin tức
 • Giữ liên lạc với những người hỗ trợ trong cuộc sống của mình qua điện thoại, tin nhắn hoặc trong các nhóm trực tuyến
 • Chăm sóc cơ thể bằng cách ăn thực phẩm lành mạnh, tập thể dục và ngủ
 • Cố gắng không uống quá 2 ly rượu mỗi ngày hoặc với những người từ 60 tuổi trở lên, thì cố gắng không uống quá một ly rượu mỗi ngày
 • Gọi trợ giúp qua điện thoại nếu quý vị khó kiểm soát cảm xúc của mình để thực hiện những công việc thường ngày

Đọc Thêm »

Trợ giúp thêm để xử lý căng thẳng trong đại dịch vi-rút corona:

 • Đối tác của chúng tôi, Carelon Behavioral Health mang đến những lời khuyên về cách chăm sóc bản thân và gia đình trong đại dịch vi rút corona: Tìm hiểu Thêm »
 • myStrength là công cụ tự trợ giúp được cung cấp miễn phí cho hội viên SFHP đến Tháng 9 năm 2020 Tìm hiểu Thêm »
 • Lời khuyên của SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) về cách xử lý sức khỏe tâm thần:
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.