Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Sức khỏe nhi khoa

Hiện quý vị hoặc con quý vị có đang nhận tất cả các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa được đề xuất không?

Hãy đến bác sĩ Khám Sức khỏe Medi-Cal

Gọi cho Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị để lên lịch hẹn

Quý vị sẽ thấy số của họ trên Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan

0 đến 9 tháng
Hãy đến bác sĩ để khám theo đề xuất như khám sức khỏe, tiêm phòng để phòng bệnh, xét nghiệm chì cho trẻ dưới 6 tuổi hoặc tầm soát các vấn đề liên quan đến phát triển, sức khỏe răng miệng, thị lực, thính giác, sức khỏe tâm thần hoặc thói quen ăn uống.

10 tháng đến 4 tuổi
Hãy đến bác sĩ để khám theo đề xuất như khám sức khỏe, tiêm phòng để phòng bệnh, xét nghiệm chì cho trẻ dưới 6 tuổi hoặc tầm soát các vấn đề liên quan đến phát triển, sức khỏe răng miệng, thị lực, thính giác, sức khỏe tâm thần hoặc thói quen ăn uống.

5 đến 10 tuổi
Hãy đến bác sĩ để khám theo đề xuất như khám sức khỏe, tiêm phòng để phòng bệnh, xét nghiệm chì cho trẻ dưới 6 tuổi hoặc tầm soát các vấn đề liên quan đến sức khỏe răng miệng, thị lực, thính giác, sức khỏe tâm thần hoặc thói quen ăn uống

11 đến dưới 21 tuổi
Hãy đến bác sĩ để khám theo đề xuất như khám sức khỏe, tiêm phòng để phòng bệnh hoặc tầm soát các vấn đề liên quan đến thị lực, thính giác, sức khỏe tâm thần, rối loạn sử dụng hóa chất hoặc thói quen ăn uống

Quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn cước).Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30am đến 5:30 pm.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »