Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả Medi-Cal cho Nhu cầu Sức khỏe của Quý vị

Medi-Cal cung cấp quyền lợi bảo hiểm cho các nhu cầu sức khỏe của quý vị bao gồm dịch vụ y tế, nha khoa và thị lực. Những dịch vụ bảo hiểm của quý vị sẽ miễn phí nếu cần thiết về mặt y khoa và do nhà cung cấp trong mạng lưới cung cấp. Chương trình bảo hiểm y tế của quý vị có thể bao trả cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế từ bác sĩ ngoài mạng lưới. Nhưng quý vị phải hỏi SFHP hoặc nhóm y khoa của mình về việc này.

Sổ tay Hội viên

Sổ tay Hội viên* phải tham khảo để biết mô tả chi tiết về các phúc lợi và giới hạn bảo hiểm. Tìm hiểu Thêm »
*Sổ tay Thành viên có thể không phản ánh thông tin mới nhất về Community Supports.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

Cách Nộp đơn

Xem quý vị hoặc con quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình nào của chúng tôi không. Tìm hiểu Thêm »

Các Buổi khám Bác sĩ – 600+ Bác sĩ Chăm sóc Chính để chọn
Kế hoạch hóa Gia đình
Chăm sóc Thị lực (khám mắt và đo kính) – 50 nhà cung cấp dịch vụ thị lực
Kiểm tra Sức khỏe Thông thường và Chủng ngừa (chích ngừa)
Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
Chăm sóc tại Bệnh viện và Phòng Cấp cứu – 7 trong số các bệnh viện tốt nhất San Francisco
Dịch vụ OB/GYN và Chăm sóc Thai sản
Chăm sóc sức khỏe Chuyên khoa – Hơn 3.000+ Bác sĩ Chuyên khoa trong mạng lưới của chúng tôi

Bảng Tóm lược Phúc lợi

Nhấp vào bên dưới để xem lợi ích.

Điều trị này bao gồm phân tích hành vi được áp dụng và các dịch vụ dựa trên bằng chứng khác. Điều này có nghĩa là các dịch vụ này đã được xét duyệt và đã được chứng minh là có tác dụng.
Dịch vụ Điều trị Sức khỏe Hành vi phải:

 • Cần thiết về mặt y khoa; và
 • Được chỉ định bởi một bác sĩ hoặc nhà tâm lý có giấy phép hành nghề; và
 • Được Chương trình phê duyệt; và
 • Được đề ra theo đúng kế hoạch điều trị đã được Chương trình phê duyệt cho Hội viên.

Hãy gọi cho Carelon Behavioral Health theo số miễn phí 1(855) 371-8117 để được trợ giúp tìm bác sĩ. Người dùng TTY có thể gọi số 1(800) 735-2929.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Phúc lợi được cung cấp qua Cơ quan Dịch vụ Trẻ em California (CCS) cho những phúc lợi liên quan đến những điều kiện đáp ứng yêu cầu của CCS.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Quyền lợi được cung cấp cho hội viên từ 18 tuổi trở lên thông qua American Specialty Health, Inc. (ASH Plans của California). Để tìm nhà cung cấp dịch vụ nắn xương khớp thông qua ASH Plans của California,truy cập ashlink.com/ash/sfhp hoặc gọi 1(800) 678-9133 hoặc 1(877) 710-2746 TTY. Chỉ điều trị đau lưng và cổ

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Các phúc lợi nhãn khoa cho trẻ em dưới 21 tuổi bao gồm khám mắt tại Chuyên viên đo thị lực một lần mỗi 24 tháng. Gọng kính và mắt kính được bao trả. Các phúc lợi nhãn khoa cho người lớn 21 tuổi trở lên bao gồm khám mắt tại Chuyên viên đo thị lực một lần mỗi 24 tháng. Gọng kính và mắt kính không được bao trả. Vì bệnh tiểu đường gây ra nguy cơ đối với thị lực, nên điều quan trọng là các hội viên San Francisco Health Plan bị bệnh tiểu đường phải được khám mắt định kỳ. Khám mắt định kỳ bằng phương pháp làm giãn đồng tử bởi chuyên viên đo thị lực VSP được bao trả hàng năm mỗi 12 tháng cho các bệnh nhân tiểu đường. Không có giới hạn về tần suất khám cần thiết về mặt y khoa bởi bác sĩ nhãn khoa hoặc giới hạn về điều trị khám võng mạc bất thường cho bất cứ hội viên nào.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Dịch vụ xạ trị, ECG, EEG, chụp X-quang vú, các xét nghiệm chẩn đoán khác và xét nghiệm X-quang, các xét nghiệm để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Dụng cụ cần thiết về mặt y tế như nạng, xe lăn, dụng cụ đi bộ và thiết bị thở ô-xy tại nhà được bác sĩ SFHP của quý vị cho phép và kê toa.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chăm sóc 24 giờ cho dịch vụ cấp cứu bao gồm kiểm tra, khám và điều trị tâm thần, chấn thương hoặc những tình trạng cần chẩn đoán ngay trong và ngoài Chương trình bảo hiểm.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Tư vấn, thủ thuật phẫu thuật triệt sản, ngừa thai, nạo thai.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Tất cả các dịch vụ xác nhận giới tính cần thiết về mặt y khoa, như:

 • Liệu pháp Thay thế Hoóc môn (HRT)
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi
 • Phòng bệnh Trước khi Tiếp xúc (PrEP)
 • Xét nghiệm và điều trị STI
 • Phẫu thuật, như thay đổi giọng nói, tái tạo ngực và tạo hình âm đạo

Hãy trao đổi với PCP của mình về các Dịch vụ được Bao trả mà quý vị có thể cần.

Chi phí: $0 khi sử dụng các Dịch vụ được Bao trả và trong mạng lưới

Tài liệu và các lớp giáo dục sức khỏe.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Đo thính lực, dụng cụ trợ thính, tiếp liệu trợ thính, khám đo, tư vấn, điều chỉnh và sửa chữa.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chăm sóc lành nghề cần thiết về mặt y khoa (không phải giám hộ); chăm sóc điều dưỡng, khám tại nhà, vật lý trị liệu, liệu pháp điều trị bằng ngôn ngữ và bằng nghề nghiệp.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chăm sóc lành nghề cần thiết về mặt y khoa; tư vấn, thuốc và tiếp liệu; chăm sóc bệnh nhân nội trú ngắn hạn để kiểm soát cơn đau và quản lý hệ thống; dịch vụ trợ giúp tinh thần trong trường hợp mất người thân; vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và điều trị bằng nghề nghiệp; dịch vụ y khoa xã hội chăm sóc bệnh nhân nội trú ngắn hạn và chăm sóc giúp nghỉ ngơi.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chi phí cơ sở cần thiết về mặt y khoa, chăm sóc điều dưỡng tổng quát, dịch vụ phụ trợ bao gồm phòng mổ, thuốc kê toa, xét nghiệm, hóa trị và xạ trị.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chi phí cơ sở cần thiết về mặt y khoa, phòng và bàn, chăm sóc điều dưỡng tổng quát, dịch vụ phụ trợ bao gồm phòng mổ, phòng chăm sóc đặc biệt, thuốc kê toa, xét nghiệm và xạ trị trong khi bệnh nhân nội trú nằm viện.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Ghép thận cần thiết về mặt y khoa; chi phí thuốc và bệnh viện cho người hiến tặng hoặc người hiến tặng tiềm năng; chi phí xét nghiệm và những chi phí liên quan đến việc mua nội tạng của người hiến tặng.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Carelon Behavioral Health cung cấp liệu pháp điều trị tâm thần, nghiệm pháp tâm lý khi được chỉ định lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần, các dịch vụ bệnh nhân ngoại trú với mục đích kiểm tra dược liệu pháp và tư vấn tâm thần. Hãy gọi cho Carelon Behavioral Health theo số miễn phí 1(855) 371-8117 để được trợ giúp tìm bác sĩ. Người dùng TTY có thể gọi 1(800) 735-2929. SFHP bao trả xét nghiệm, thuốc, tiếp liệu và thuốc bổ sung cho bệnh nhân ngoại trú theo các dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Phòng khám bác sĩ, trung tâm phẫu thuật hoặc các cơ sở được chỉ định khác. Hóa trị, thẩm phân và xạ trị.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chăm sóc tiền sinh và hậu sinh, bệnh nhân nội trú, chăm sóc sơ sinh trong khi bà mẹ nhập viện và cho tháng đầu và tháng sau đó. Xét nghiệm di truyền chỉ được bao trả cho PKU.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Medi-Cal Rx sẽ chi trả cho các quyền lợi tiệm thuốc tây sau đây khi được tiệm thuốc tây lập hóa đơn theo yêu cầu đòi bồi hoàn bảo hiểm tiệm thuốc tây:

 • Thuốc Ngoại trú được Bảo hiểm, bao gồm (các) Thuốc do Bác sĩ Quản lý (PAD)
 • Tiếp liệu Y khoa
 • Sản phẩm Dinh dưỡng qua Đường tiêu hóa

Tiêm ngừa, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe trẻ em, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, xét nghiệm tế bào, chăm sóc tiền sinh.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Những lần khám ở các bác sĩ kể cả chăm sóc chính, chăm sóc chuyên khoa, những dịch vụ y tế và phẫu thuật cho bệnh nhân nội và ngoại trú.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Chăm sóc lành nghề cần thiết về mặt y khoa; phòng và bàn; X-quang, xét nghiệm và các dịch vụ phụ trợ khác; dịch vụ y khoa xã hội; thuốc, dược phẩm và tiếp liệu. Dịch vụ chăm sóc điều dưỡng lành nghề được bao trả từ ngày tiếp nhận và đến một tháng sau khi tiếp nhận.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Dịch vụ này bao gồm hai lần cai thuốc lá mỗi năm. Quý vị không cần tạm nghỉ giữa các lần cai thuốc.
Hội viên đủ điều kiện sẽ nhận được:

 • 4 buổi tư vấn cho cá nhân, nhóm hoặc qua điện thoại, mỗi lần ít nhất 10 phút không cần xin phép trước.

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

Vận chuyển cấp cứu như xe cấp cứu khi cần thiết về mặt y khoa. Vận chuyển y tế không cấp cứu như xe cấp cứu, xe van nhỏ hoặc xe lăn khi quý vị không thể đến khám theo hẹn bằng xe hơi, xe buýt, xe lửa hoặc taxi. Đối với hội viên dưới 21 tuổi, vận chuyển không phải y tế như xe hơi, taxi hoặc xe buýt để đến khám theo hẹn được bao trả theo chương trình Khám sàng lọc, Chẩn đoán và Điều trị Sớm và Định kỳ (EPSDT).

Hội viên Thanh toán: Không đồng thanh toán

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.