Tìm Nhà cung cấp

Mỗi hội viên của San Francisco Health Plan (SFHP) đều phải chọn một bác sĩ chăm sóc chính (PCP) hoặc phòng khám chăm sóc chính. Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp trực tuyến của chúng tôi giúp quý vị tìm và chọn PCP phù hợp với bản thân và gia đình mình.

Vui lòng chọn PCP hoặc phòng khám của quý vị từ Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp. PCP và phòng khám được liệt kê theo khu phố. PCP hoặc phòng khám quý vị chọn sẽ trông nom tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Nếu cần chăm sóc chuyên khoa, PCP hoặc phòng khám sẽ giúp quý vị tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, được gọi là bác sĩ chuyên khoa và sẽ giới thiệu quý vị đi khám khi cần thiết. Việc lựa chọn PCP hoặc phòng khám rất đơn giản.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.