Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Bằng chứng Bảo hiểm

Bằng chứng Bảo hiểm phải tham khảo để biết mô tả chi tiết về các phúc lợi và giới hạn bảo hiểm.

Xem Thông báo về Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Mới (AB72) để biết Thông tin về việc Bảo vệ khỏi bị các Hóa đơn Y tế Bất ngờ.

Lưu ý: Không có khoản đồng thanh toán cho khám phòng ngừa hoặc cho chăm sóc trẻ sơ sinh khỏe mạnh và khám tại phòng mạch cho hội viên dưới 24 tháng. Không có khoản đồng thanh toán cho hội viên đã chứng minh là Người Alaska Bản xứ hoặc Người Mỹ Bản xứ.

Bảng Tóm lược Phúc lợi

Bảng Tóm lược Phúc lợi bảng giá này được thiết kế để giúp quý vị so sánh các phúc lợi bảo hiểm và chỉ là bảng tóm lược. Vui lòng xem Bằng chứng Bảo hiểm để biết mô tả chi tiết về các quyền lợi và hạn chế của bảo hiểm.

Quyền lợi Dịch vụ được Bao trả Hội viên Thanh toán
Khoản khấu trừ   Không khấu trừ
Tối đa Suốt đời   Không hạn chế
Giới hạn Tự Thanh toán   $5,000
Dịch vụ Chuyên môn Bệnh viện có giấy phép, cơ sở điều dưỡng lành nghề, cơ sở chăm sóc cuối đời, cơ sở chăm sóc sức khỏe hành vi; khám tại nhà hoặc phòng mạch bác sĩ Không đồng thanh toán
Dịch vụ Ngoại trú Hóa trị, thẩm phân, phẫu thuật, gây mê, xạ trị và chi phí cơ sở cần thiết về mặt y khoa có liên quan Không đồng thanh toán
Dịch vụ Nằm viện Phòng và bàn, chăm sóc điều dưỡng tổng quát, dịch vụ phụ trợ bao gồm phòng mổ, phòng chăm sóc tăng cường, thuốc kê toa, xét nghiệm và xạ trị trong khi nằm viện nội trú Không đồng thanh toán
Bảo hiểm Y tế Cấp cứu Chăm sóc 24 giờ cho bệnh, chấn thương đột ngột, trầm trọng và ngoài dự kiến hoặc những tình trạng cần chẩn đoán ngay trong và ngoài Chương trình bảo hiểm Không đồng thanh toán
Dịch vụ Xe cấp cứu Vận chuyển bằng xe cấp cứu khi cần thiết về mặt y khoa Không đồng thanh toán
Bảo hiểm Thuốc Kê toa Thuốc Kê toa được bao trả theo Dược thư SFHP. $5 đồng thanh toán cho mỗi toa thuốc phổ thông
$10 đồng thanh toán cho mỗi toa thuốc Biệt dược
$10 đồng thanh toán cho mỗi toa thuốc Biệt dược Đặc trị
Không đồng thanh toán cho các dụng cụ và thuốc ngừa thai được FDA chấp thuận
Dụng cụ Y tế Lâu bền Dụng cụ thích hợp để sử dụng ở nhà, như máy đo đường huyết, máy theo dõi nhịp thở, thiết bị liên quan đến hen suyễn và tiếp liệu Không đồng thanh toán
Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Dịch vụ Nội và Ngoại trú được cung cấp qua phòng sức khỏe hành vi của Hạt khi có giấy giới thiệu. Không đồng thanh toán
Dịch vụ điều trị Rối loạn do Lạm dụng Hóa chất và Lệ thuộc Hóa chất – Khám ngoại trú để can thiệp khủng hoảng
– Dịch vụ giải độc, điều trị rối loạn do lạm dụng hóa chất và lệ thuộc hóa chất cho bệnh nhân nội trú
– Can thiệp khủng hoảng và điều trị lạm dụng rượu hoặc ma túy cần thiết về mặt y khoa cho bệnh nhân ngoại trú
$0
Không đồng thanh toán
Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe tại Nhà Chăm sóc lành nghề cần thiết về mặt y khoa (không phải giám hộ); khám tại gia, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu tối đa 100 ngày/năm. Không đồng thanh toán
Dụng cụ/Dịch vụ trợ Thính Đo thính lực, dụng cụ trợ thính, vật liệu trợ thính, đo, tư vấn, điều chỉnh, sửa chữa máy trợ thính Không đồng thanh toán
Khám/ Tiếp liệu Mắt
Được bao trả qua Chương trình Dịch vụ Thị lực của quý vị
Khám hàng năm để xem có cần phải hiệu chỉnh kính mắt hay không $10 /lần khám mắt
$25 cho gọng kính dưới
$75 mỗi 24 tháng (Hội viên chịu trách nhiệm thanh toán số tiền vượt quá $75)
X-quang Chẩn đoán và Dịch vụ Xét nghiệm Dịch vụ xạ trị, ECG, EEG, chụp X-quang vú, xét nghiệm chẩn đoán khác và xét nghiệm X-quang, xét nghiệm để quản lý bệnh tiểu đường Không đồng thanh toán
Chỉnh hình và Dụng cụ giả Chỉnh hình và dụng cụ giả được kê toa bởi nhà cung cấp dịch vụ của SFHP Không đồng thanh toán
Cơ sở Điều dưỡng Lành nghề Chăm sóc lành nghề cần thiết về mặt y khoa; phòng và bàn; X-quang, xét nghiệm và các dịch vụ phụ trợ khác; dịch vụ y khoa xã hội; thuốc và tiếp liệu Dịch vụ điều dưỡng lành nghề được bao trả từ ngày nhập viện và được giới hạn đến 100 ngày trong bất kỳ năm quyền lợi nào. Không đồng thanh toán
Chăm sóc Cuối đời Chăm sóc lành nghề cần thiết về mặt y khoa; tư vấn; thuốc và tiếp liệu; chăm sóc nội trú ngắn hạn để kiểm soát cơn đau và quản lý hệ thống; dịch vụ trợ giúp tinh thần trong trường hợp mất người thân; dịch vụ trợ giúp gia đình; vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu; dịch vụ y khoa xã hội; chăm sóc nội trú ngắn hạn và chăm sóc tịnh dưỡng Không đồng thanh toán
Cấy ghép Cấy ghép cơ quan và tủy xương cần thiết về mặt y khoa; chi phí thuốc và bệnh viện cho người hiến tặng hoặc người hiến tặng tiềm năng; chi phí xét nghiệm và những chi phí liên quan đến mua nội tạng của người hiến tặng Không đồng thanh toán
Trị liệu Phục hồi Chức năng Bệnh nhân Nội trú Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu Không đồng thanh toán
Trị liệu Phục hồi Chức năng Ngoại trú Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu cần thiết về mặt y khoa Không đồng thanh toán
Giáo dục Sức khỏe Tài liệu giáo dục sức khỏe Không đồng thanh toán (không hạn chế)

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.