Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi và Tâm thần

Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần

Quý vị có cần người để nói chuyện không?
SFHP làm việc với một công ty tên là Carelon Behavioral Health (“Carelon”) để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhẹ đến trung bình cho bệnh nhân ngoại trú, như:

  • Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cho cá nhân và nhóm (liệu pháp tâm lý). Các dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn từ chuyên viên trị liệu. Đôi khi những dịch vụ này có sẵn tại phòng khám chăm sóc chính của quý vị.
  • Nghiệm pháp tâm lý khi được chỉ định lâm sàng để đánh vấn đề sức khỏe tâm thần
  • Dịch vụ bệnh nhân ngoại trú bao gồm xét nghiệm, thuốc và tiếp liệu
  • Đánh giá tâm thần để dùng thuốc

Quý vị không cần phải có giấy giới thiệu để nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần. Quý vị có thể gọi Carelon Behavioral Health để tìm hiểu thêm hoặc lên lịch hẹn tại 1(855) 371-8117 hoặc carelonbehavioralhealth.com.

Tìm kiếm Nhà cung cấp của Carelon
Điều trị các Vấn đề do Sử dụng Rượu và Ma túy

Bác sĩ chăm sóc chính có thể khám tầm soát về việc sử dụng rượu hoặc ma túy và cho lời khuyên ngắn gọn để trợ giúp nếu quý vị có vấn đề. Bác sĩ chăm sóc chính là bác sĩ, y tá thực hành hoặc trợ lý bác sĩ, là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Bác sĩ của quý vị cũng có thể giới thiệu quý vị đếnSan Francisco County Community Behavioral Health Services (CBHS) để điều trị thêm về sử dụng rượu và hóa chất.

Quý vị không cần giấy giới thiệu từ bác sĩ chăm sóc chính của mình.
Nếu thấy là mình cần trợ giúp về việc sử dụng rượu hoặc ma túy, quý có thể gọi Đường dây Trợ giúp Sử dụng của CBHS 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 miễn phí. Nếu bị khiếm thính, quý vị có thể gọi đường dây TDD của CBHS theo số 1(888) 484-7200.

Điều trị Sức khỏe Hành vi cho Hội viên Medi-Cal Dưới 21 Tuổi

Hội viên San Francisco Health Plan (SFHP) dưới 21 tuổi có quyền sử dụng Dịch vụ Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT). BHT bao gồm Phân tích Hành vi Ứng dụng (ABA) và các dịch vụ dựa trên bằng chứng khác đã được xét duyệt và chứng minh là có tác dụng.

ABA là một liệu pháp có thể giúp trẻ bị tự kỷ và một số vấn đề về hành vi khác.
ABA có thể giúp trẻ em về giao tiếp, kỹ năng xã hội, nhớ lại và chú ý. Các nhà cung cấp dịch vụ ABA hợp tác với các gia đình để giúp cho con em của những gia đình đó. Bác sĩ phải viết giấy giới thiệu đến BHT hoặc dịch vụ chăm sóc ABA.

Hội viên có thể đủ điều kiện để được Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT) nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

  • Dưới 21 tuổi
  • Được chẩn đoán bị Rối loạn Phổ Tự kỷ hoặc các vấn đề về hành vi khác
  • Có những hành vi khiến cuộc sống gia đình hoặc xã hội trở nên khó khăn. Một số ví dụ như là tức giận, bạo lực, tự làm hại bản thân, trốn chạy, các vấn đề khi vui chơi hoặc giao tiếp.

Hãy thảo luận với bác sĩ của con quý vị về liệu pháp ABA cho bệnh tự kỷ và các vấn đề về hành vi khác. Quý vị cũng có thể gọi Carelon Behavioral Health theo số 1(855) 371-8117 để tìm hiểu thêm.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.