Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Cổng thông tin Hội viên

Kết nối với thông tin sức khỏe của quý vị

Truy cập thông tin sức khỏe của quý vị bất cứ lúc nào từ bất cứ đâu có thể truy cập internet vào Cổng thông tin Hội viên của chúng tôi. Giờ đây, thông qua cổng thông tin trực tuyến an toàn và bảo mật của chúng tôi, quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin về các lần khám sức khỏe trước đây, các yêu cầu cấp Thẻ ID, thuốc, thông tin về nhà cung cấp và nhiều thông tin khác.


Cổng thông tin Hội viên cho phép quý vị truy cập vào thông tin của mình ở bất cứ đâu có thể truy cập internet

Member Portal Personal Health Record

Xem Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân của Quý vị

Xem những lần khám trước đây, bản đồ phòng mạch của bác sĩ quý vị và nhiều thông tin khác. Quý vị có thể mang theo Hồ sơ Sức khỏe Cá nhân khi đến khám tại bác sĩ của mình.

Thay đổi PCP của Quý vị

Để thay đổi PCP, hãy sử dụng menu thả xuống Chương trình Sức khỏe của Tôi và chọn Yêu cầu Thay đổi PCP. Việc thay đổi PCP sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Xem viđêô

Yêu cầu Thẻ Hội viên

Quý vị có thể xem Thẻ Hội viên, yêu cầu thẻ mới, in thẻ tạm thời và lưu ảnh chụp thẻ trên điện thoại của mình. Xem viđêô

Provider Online Search Tool

Tìm kiếm Nhà cung cấp

Công cụ tìm kiếm nhà cung cấp nâng cao của chúng tôi cho phép quý vị tìm nhà cung cấp trong mạng lưới của mình hoặc bất kỳ mạng lưới nào khác của SFHP. Tra cứu bác sĩ theo tên hoặc chuyên môn của bác sĩ bao gồm phòng khám, bác sĩ chuyên khoa và các thông tin khác. Để tìm tiệm thuốc tây, hãy truy cập trang web của Medi-Cal Rx.

Thư viện Giáo dục Sức khỏe

Cổng thông tin của chúng tôi có một thư viện với nhiều chủ đề sức khỏe. Có nhiều công cụ tương tác về y tế và sức khỏe, thuốc, thai kỳ, công cụ kiểm tra triệu chứng và trung tâm học tập để giúp quý vị ra quyết định tốt hơn về sức khỏe của mình.

Tải xuống Tài liệu cho Hội viên

Bây giờ, quý vị có thể xem và tải xuống các thư ngỏ và tài liệu cho hội viên mới nhất thông qua cổng thông tin hội viên của chúng tôi hoặc tại sfhp.org.


Cách Đăng ký và Đăng nhập

  1. Bắt đầu tại sfhp.org và nhấp vào nút Đăng nhập Hội viên ở trên cùng của trang chủ.
  2. Quý vị sẽ được chuyển tới Trang Đăng nhập Cổng thông tin Hội viên SFHP. Nhấp vào nút Đăng ký Người dùng Mới.
  3. Quý vị sẽ được yêu cầu nhập ID Hội viên, Họ và Ngày Sinh, rồi tạo mật khẩu và thiết lập các câu hỏi bảo mật.
  4. Giờ đây, quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu. Nhập Tên Người dùng và Mật khẩu của quý vị rồi nhấp vào Đăng Nhập để bắt đầu sử dụng Cổng thông tin Hội viên của.

Cổng thông tin Hội viên của SFHP có sẵn cho các hội viên đủ 12 tuổi trở lên. Hội viên SFHP dưới 12 tuổi cần phải có Đại diện được Ủy quyền thì mới được đăng ký.

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 Người dùng TTY có thể gọi số 1(888) 484-7200. Chúng tôi có nhân viên nói được ngôn ngữ của quý vị.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.